Τετάρτη 23 Μαΐου 16:03      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Τη Δευτέρα νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Πάτρα:Τη Δευτέρα νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίουΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΠ, έτους 2017 (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.).
2. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΙΔ. Πόροι - Ελεγχόμενη στάθμευση) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ιδιοκτησίας κ. Δημήτριου Πανίτσα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/2002 Διορθωτική επί της υπ' αριθμ. 1/97 πράξη εφαρμογής, των περιοχών "Μπεγουλάκι - Μακρυγιάννη" του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 175/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
3. Επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης αμοιβής της δικηγόρου Θεσσαλονίκης κας Αθανασίας Χατζή, που παραστάθηκε κατά την εκδίκαση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 17404/2015 αγωγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
4. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, επί της οδού Πατρέως, λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.» (σχετική η αριθμ. 177/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
5. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, εκατέρωθεν της οδού Πανεπιστημίου, μεταξύ των οδών Μαρτελάου και Λεωφόρου Μειλίχου (σχετική η αριθμ. 178/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
6. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αριθ. 236/16-4-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στα Ο.Τ./Κ.Χ. Γ115 (χώρος στάθμευσης) και Γ116 (πλατείας) και δρόμων, επί της οδού Μέντορος και ανωνύμου στην Παραλία Προαστείου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων, ιδιοκτησίας κ. Αργυρόπουλου Κων/νου» (σχετική η αριθμ. 176/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
7. Έγκριση της αριθμ. 31/2016 Μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών, στα Δ. Διαμερίσματα Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
8. Έγκριση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων & Συναφών υλικών» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 188.032,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
9. Έγκριση της υπ' αριθ. 16/2016 Μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση - αντιστήριξη τμήματος οδού στον οικισμό Πλατανίου με συρματοκιβώτια» του Δήμου Πατρέων προϋπολογισμού 65.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και αποδοχή χρηματοδότησης - πράξης ένταξης στο Π.Δ.Ε. με ΣΑΕ-055 και ενάριθμο έργου 2003ΣΕ05500005. «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄& Β΄ Βαθμού της χώρας». (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
10. Έγκριση της αριθ. 168/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην Γ΄Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος - Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Έγκριση της αριθ. 164/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στη Στοχοθεσία, και στον Οικονομικό Προϋπολογισμό του, οικον. έτους 2017. (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος - Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Έγκριση της αριθ. 342/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Ζ΄Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης - Πρόεδρος Δ.Σ.).
13. Έγκριση της αριθ. 299/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, στον Πίνακα Στοχοθεσίας, στην Εισηγητική Έκθεση και στον Οικονομικό Προϋπολογισμό του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης - Πρόεδρος Δ.Σ.).
14. Έγκριση της αριθ. 130/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
15. Έγκριση της αριθ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στον Προϋπολογισμό και τη Στοχοθεσία του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
16. Έγκριση της αριθ. 144/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
17. Έγκριση της αριθ. 143/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στη Χρηματοδότηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από το Δήμο Πατρέων, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
18. Έγκριση της αριθμ. 121/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, που αφορά στον οικον. Προϋπολογισμό του, έτους 2017, στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και στο μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
19. Έγκριση παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης του ισογείου χώρου και του δεύτερου ορόφου του κτιρίου, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για τη λειτουργία των δομών: Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος, ευρισκομένου στην βόρεια πλευρά της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα εστίασης και αναψυχής (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
21. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση σιδήρου, από τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
22. Έγκριση νέας έκδοσης (έκδοσης 3) του εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας του Δήμου Πατρέων για συγχρηματοδοτούμενα έργα. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων, σε Αθλητικούς Συλλόγους, για την Αγωνιστική περίοδο 2016-2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «trAining ServiCes to strENgthen Smes capacIty and cOmpetitiveNess» με Ακρωνύμιο: ASCENSION (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
25. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «AR Tools to boost the innovation potential in the creativity (performing arts), sports and health sectors». Ακρωνύμιο: CreARte (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
26. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «Enhancing entrepreneurship through innovation and modernisation of traditional crafts and professions» Ακρωνύμιο: ΙNNOVACTION (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
27. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «Mediterranean ARchipelago of HEritages : TARANTO - PATRA». Ακρωνύμιο: MARHE (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
28. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»,με τίτλο του έργου «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets». Ακρωνύμιο: SPARC (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
29. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «Application for Compost controlling». Ακρωνύμιο: APPCOMPOST (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
30. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «Innovative Measures of Public Lighting Efficiency for the planning and Management of renewable Energy strategies iN a cross-border context». Ακρωνύμιο: IMPLEMENT (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
31. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»,με τίτλο του έργου «Mediterranean, Space-based, Frequent, High-resolution, Air and Water Quality Monitoring». Ακρωνύμιο: MEDITATION (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
32. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», με τίτλο του έργου «E-mobility services in Adriatic/Ionian area securing environmental sustainability». Ακρωνύμιο: E-MOB (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Άρδευσης Τ.Κ. Τσουκαλέϊκων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
34. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου», αναδόχου Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ - Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
35. Ορθή επανάληψη της 790/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση κτισμάτων», αναδόχου ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης, στη θέση Αγ. Παρασκευή, στο Τ.Δ. Πετρωτού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
37. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
38. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ- Αγίας Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματά της (Πουκεβίλ- Γκότση και Νόρμαν- Αγίας Σοφίας) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
39. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
40. Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών». (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
41. Χορήγηση Ειδικών Αδειών Λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου (Ιντερνετ). (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
42. Έγκριση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).
43. Σύσταση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υδρευτικών δεξαμενών Δήμου» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
44. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
45. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
46. Αντικατάσταση της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
47. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Αικ. Αγγελοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
48. Διαγραφή οφειλής (Αρ. Αργυρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
49. Διαγραφή οφειλής (Αρ. Αργυρόπουλος και Σία Ο.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
50. Διαγραφή οφειλής (Ι. Γεωργόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
51. Διαγραφή οφειλής (Α. Γουρδούπης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
52. Διαγραφή οφειλής (Β. Δελής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
53. Διαγραφή οφειλής (Γ. Ηλιόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
54. Διαγραφή οφειλής (Ν. Καλογεροπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
55. Διαγραφή οφειλής (Π. Μπάμη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
56. Διαγραφή οφειλής (Μ. Μπιλίρη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
57. Διαγραφή οφειλής (Π. Παναγιωτόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
58. Διαγραφή οφειλής (Β. Πατίλης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
59. Διαγραφή οφειλής (Θ. Σκόνδρας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
60. Διαγραφή οφειλής (Δ. Σταμίρης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
61. Διαγραφή οφειλής (Β. Τζανέτα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
62. Διαγραφή οφειλής (Σ. Τρικόγια) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
63. Διαγραφή οφειλής (Ε. Τσουκαλά) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
64. Διαγραφή οφειλής (Α. Φλέσσα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
65. Διαγραφή οφειλής (Δ. Χριστόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
66. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων των περιοχών Ξερόλακκας και Βιολογικού Καθαρισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:03:24]