Σάββατο 23 Ιουνίου 09:30      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


INTERAMERICAN: Ανάπτυξη του προγράμματος Financial Planning

INTERAMERICAN: Ανάπτυξη του προγράμματος Financial PlanningΣήμερα, η INTERAMERICAN διαθέτει περισσότερους από 200 επαγγελματίες Financial Planners στη σύνθεση του δικτύου της, με κατάρτιση εξειδίκευσης, υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας. Οι Financial Planners συνεισφέρουν στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας περί τα 7 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας και περί τα 13 εκατ. στις Γενικές Ασφαλίσεις. Ο σχεδιασμός των επομένων ετών προβλέπει περαιτέρω αύξηση των χρηματοοικονομικών συμβούλων, ισχυροποίηση του πελατοκεντρικού προσανατολισμού της εργασίας τους και εισαγωγή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών στις εργασιακές πρακτικές τους. Στις προθέσεις της εταιρείας είναι να ενισχύσει και το θεματικό περιεχόμενο του προγράμματος, βελτιώνοντας την παρεχόμενη αξία ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα στελέχη της ομάδας.
Η σχετική πρωτοβουλία της INTERAMERICAN εγγράφεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης του εταιρικού δικτύου πωλήσεων (δίκτυο Agency), του οποίου ενισχύεται ο ρόλος στη διανομή με τη διεύρυνση ομάδων εξειδικευμένων συνεργατών σε ειδικότερους τομείς ασφάλισης (αποταμίευσης-επένδυσης, αγροτικών καλύψεων, αστικής ευθύνης κ.λπ.), ώστε οι ασφαλιζόμενοι να έχουν τη βέλτιστη συμβουλευτική υποστήριξη.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:30:09]