Πέμπτη 24 Μαΐου 21:02      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μπαίνουν οι βάσεις για τη μονάδα στο ΧΥΤΑ Φλόκα

Μπαίνουν οι βάσεις για τη μονάδα στο ΧΥΤΑ ΦλόκαΑνοίγουν οι Δήμοι Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας τα χαρτιά τους στο θέμα της μελλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τίθεται για έγκριση η προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, στη θέση Φλόκα Αχαΐας». Η διαδικασία οδηγεί στην κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 53.000 τόνων κατ' έτος περίπου.
Η Πάτρα καλείται να βοηθήσει τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας και τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης.
Εκτός των διαδικαστικών βημάτων που θα κάνουν -εκτός απροόπτου- από κοινού οι δύο δήμοι, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συνοδευτικά έγγραφα (παράρτημα της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης). Αναφέρονται ως προς το φυσικό αντικείμενο του έργου στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 53.000 t/έτος περίπου. Σε αυτή θα γίνεται επεξεργασία των υπολειμματικών απορριμμάτων μετά από Διαλογή στην Πηγή των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, του υπολείμματος του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Πάτρας και του υπολείμματος των δύο Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) από κάθε μονάδα που προβλέπονται. Η μονάδα θα περιλαμβάνει επί μέρους μηχανική διαλογή / διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών και αερόβια σταθεροποίηση των διαχωριζομένων βιογενών οργανικών, ωρίμανση και ραφινάρισμα του σταθεροποιημένου υλικού για την παραγωγή κομπόστ.
Επίσης, προβλέπεται μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.000 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ερύμανθου και του Δήμου Πατρέων, με κομποστοποίηση, ωρίμανση και ραφινάρισμα των βιοαποβλήτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ.
Προβλέπονται ακόμα τα υποέργα: Αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (υποέργο 2), Τεχνικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης έργων ΜΕΑ και ΜΕΒ (υποέργο 3), Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων ΜΕΑ και ΜΕΒ και έργου επέκτασης ΧΥΤ (υποέργο 4), Τεχνικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ (υποέργο 5), Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης έργων (υποέργο 6).
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.473.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πλήρες ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Πελοπόννησος"Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:02:23]