Σάββατο 26 Μαΐου 21:04      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας την 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:
  1. Καθορισμός συντελεστών έτους 2017 για: α) τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2017», [σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων] (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
  2. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων, έτους 2017 [σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων] (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
  3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πατρέων, έτους 2017» (σχετική η υπ' αριθ. 8/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).
  4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, για τη πράξη «Εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, στη θέση Φλόκα Αχαΐας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
  5. Ορισμός μελών, για τη συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων, σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών Αγορών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
  6. Διαχείριση χρημάτων, για συσσίτια δομών του Κοινωνικού Τομέα του Δήμου (εισηγητής: ένας εκ των αιτούντων Δημοτικών Συμβούλων τη συζήτηση του θέματος).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:04:14]