Πέμπτη 26 Απριλίου 01:32      13°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αιγιάλεια:Απόψε η απόφαση για τα δημοτικά τέλη-Τα έσοδα και έξοδα του 2017

Αιγιάλεια:Απόψε η απόφαση για τα δημοτικά τέλη-Τα έσοδα και έξοδα του 2017Η ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών, με τις ανάλογες υπηρεσίες προς τους δημότες που θα κληθούν να τα καταβάλουν - παγωμένα ή και ελαφρώς αυξημένα - θα είναι η ουσία της συζήτησης που θα γίνει απόψε στις 8μ.μ στην τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η «Π», έχοντας ήδη παρουσιάσει τις τελικές αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου της δημοτικής αρχής, σήμερα δημοσιμοποιεί επίσημα στοιχεία που καταδεικνύουν, τα αναλογούντα βάρη ανά περιοχή (πρώην ΟΤΑ) καθώς και τις προβλεπόμενες δαπάνες του Δήμου γι' αυτές, από τα οποία προκύπτει μία συγκριτική εικόνα του τι πληρώνει ο κόσμος και τι περίπου θα πρέπει να περιμένει, με το θέμα των απορριμμάτωννα «κατατρώει» το ταμείο του Δήμου.
Ο ΚΟΡΜΟΣ
Βασικός κορμός εσόδων είναι τα τέλη για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που για το 2017, προβλέπεται ότι αυτά θα αγγίξουν τα 5,7 εκατ. ευρώ, με την ευχή να καλύψουν αντίστοιχου ποσού εξοδολόγιο.
Ετσι, το μεγάλο μέρος αυτών -και λόγω πληθυσμιακής κατάστασης- θα καλύψει ο πρώην Δήμος Αιγίου, με προϋπολογίσιμο έσοδο περί τα 2,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 1,5 θα προέρχεται από τα νοικοκυριά, κάτι παραπάνω του μισού εκατομμυρίου από κακαστήματα και πάνω από 350.000 ευρώ από μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αμέσως μετά την έδρα του Δήμου, το μεγαλύτερο βάρος εκ των περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων, θα σηκώσει η Ακράτα, η οποία εκτιμάται ότι θα καταβάλει κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, πάνω από 750.000 ευρώ προέρχονται από τη φορολόγηση οικιών, και πολύ πιο λίγα από μαγαζιά και μεγάλες επιχειρήσεις, με 163.000 και μόλις 16.000 ευρώ αντίστοιχα.
Ακολουθούν:
- Η ΔΕ Διακοπτού με συνολικό έσοδο 895.500 ευρώ και έξοδα κατανεμημένα, 550.000 από σπίτια, 260.000 από επαγγελματίες και 80.000 από επιχειρηματίες μεγάλους.
- Η ΔΕ Συμπολιτείας, με 812 χιλιάδες ευρώ για όλο το έτος, προερχόμενα από νοικοκυριά με 500.000, 81.000 από επαγγελματικές στέγες και ένα μεγάλο σχετικά ποσό 225.000 ευρώ από εταιρίες.
- Η ΔΕ Ερινεού με 373.000 ευρώ για το 2017, που διαχωρίζεται σε 211 χιλιάδες από οικίες, 99.000 από επιχειρήσεις και πάνω από 60.000 από μιρότερες.
Τελευταία, σε φοροδοτική ικανότητα είναι η ΔΕ Αιγείρας, από την οποία θα αντληθούν μόλις 278.000 ευρώ, με το 90% αυτών από τα νοικοκυριά, αν και τα εξόδα για την περοχή(παρακάτω) είναι σημαντικά.
ΕΞΟΔΑ
Από αυτά αλλά και μερικά εκατομμύρια ακόμα ευρώ άλλα τελών ή πηγών είσπραξης, ο Δήμος θα δαπανήσει τα περισσότερα για την καθαριότητα (πάνω απόν 2 εκ.ευρώ), αφού το πρόβλημα μακροπρόθεσμα να παραμένει άλυτο.
Ετσι, έχει ήδη προγραμματίσει να ξοδέψει, σε ετήσια πάντα βάση, τα ακόλουθα:
>Επίχωση απορριμμάτων ΧΥΤΑ 94.000.
>Συμπίεση απορριμμάτων ΣΜΑ 24.800.
-Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 50.000.
>Εργαστηριακός έλεγχος ΧΥΤΑ Αιγείρας 15.000.
>Εν γένει μεταφορές στο 1.506.000 ευρώ, ως επί το πλείστον για τα σκουπίδια εκτός Νομού.
>Για προμήθεια νέων απορριμματοφόρων 100.000 ευρώ, κάδων 74.000, προμήθεια κλαδοτεμαχιστή με άλλα τόσα και κατασκευή έργων βελτίωσης του ΧΥΤΑ Αιγείρας με 73.800 ευρώ.
Κατά τα λοιπά έξοδα, αφορούν:
>Μισθούς υπαλλήλων 2.100.000.
>Ρεύμα φωτισμού οδών, πλατειών 242.000.
>Επισκευή μεταφορικών μέσων 71.000.
>Φύλαξη δημοτικών χώρων 24.800.
>Προμήθεια καυσίμωνμε 132.000 ευρώ και για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων με 90.000.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΛΟΣ
**Από την έντυπη έκδοσηΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:32:01]