Δευτέρα 18 Ιουνίου 20:38      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ακοστολόγητες τροπολογίες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Ακοστολόγητες τροπολογίες σε νομοσχέδιο του υπουργείου ΠαιδείαςΜε βροχή υπουργικών τροπολογιών ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας με τίτλο ελληνικό ευρύ ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας, νομοσχέδιο στο οποίο είχε κατατεθεί και η περίφημη τροπολογία Παππά για το μαύρο στα τηλεοπτικά κανάλια και η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Βουλής.

Εννέα είναι μέχρι στιγμής οι υπουργικές τροπολογίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη που κατατέθηκε λίγοι πριν την έναρξη της συζήτησης και η οποία αφορά την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ: Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, τα μέρη (δηλαδή το ελληνικό δημόσιο και η «Deutsche Telekom», συμφωνούν ότι «καμία τροποποίηση,διαφοροποίηση ή παραίτηση από την παρούσα Συμφωνία, ή από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προσηκόντως από ή για λογαριασμό εκάστου Μέρους. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, τα Μέρη ρητά συμφωνούν ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση δεν θα απαιτεί περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την κύρωση δυνάμει νόμου ή με άλλο τρόπο».

Στις υπόλοιπες υπουργικές τροπολογίες εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση τους από το γενικό λογιστήριο του κράτους καθώς δεν έχουν σταλεί στοιχεία από τα αρμόδια υπουργεία.

Η πρώτη από τις υπουργικές τροπολογίες αφορά την προμήθεια ταινιών φορολογίας καπνού άπαξ και απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου». Η δεύτερη, προβλέπει την αύξηση κατά τριάντα συνολικά, του αριθμού των θέσεων δικαστικών λειτουργών της ποινικής και της διοικητικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την τροπολογία αυτή προκαλείται «ετήσια δαπάνη, από το οικονομικό έτος 2020 και εξής, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή μισθοδοσίας. Η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 71,5 χιλ. ευρώ περίπου για καθένα εκ των οικονομικών ετών 2017 και 2018, και στο ποσό των 670 χιλ. ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2019».

Από «εδώ», ωστόσο, αρχίζουν τα ακοστολόγητα:
Στην τροπολογία που προβλέπει «παράταση αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μέχρι και τις 31-12-2017» συμβάσεων για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, σημειώνεται από το ΓΛΚ: «Από το επισπεύδον Υπουργείο, δεν εστάλησαν στοιχεία για την εκτίμηση του ύψους αυτής».

Αλλη τροπολογία προβλέπει «δυνατότητα εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ σε βαθμίδα ανώτερης κατηγορίας», σημειώνεται πως η δαπάνη που συνεπάγεται η ρύθμιση, «δεν έχει προσδιοριστεί από το επισπεύδον Υπουργείο».

Και σε εκείνη η οποία αφορά αύξηση του ποσοστού εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ίδιο: «Η δαπάνη δεν έχει προσδιοριστεί από το επισπεύδον Υπουργείο», σημειώνεται στην Εκθεση του ΓΛΚ.

Στην τροπολογία δε, η οποία αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται στα Ελληνικά Ναυπηγεία, «για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη» τεσσάρων υποβρυχίων, διαβάζουμε στην Εδική Εκθεση του ΓΛΚ: «Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15 εκ. ευρώ. Πέραν της ανωτέρω δαπάνης, ενδεχομένως να προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση των κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 15 εκατ. ευρώ, για την ολοκλήρωση ης κατασκευής των υποβρυχίων».

Μόνη «σωστή», δηλαδή επαρκώς κοστολογημένη από το επισπεύδον Υπουργείο είναι εκείνη η οποία εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και της Σχολής Σωστικών Πυροσβαστικών Μέσων.

Τελευταία κατά χρονολογική σειρά υπουργική τροπολογία, αφορά την εξουσιοδότηση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, «να καθορίσουν τη διαδικασία συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3717/2008, ώστε να εξυπηρετηθεί με το βέλτιστο τρόπο ο σκοπός της διάταξης που είναι η δίκαιη αποκατάσταση των οφειλών των «σημερινών εργοδοτών» προς τους πιστωτές και παράλληλα να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον». Η ρύθμιση αφορά, σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο, τις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές, Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:38:13]