Τετάρτη 23 Μαΐου 02:41      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πώς μπορούν να περιοριστούν οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Πώς μπορούν να περιοριστούν οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμώνΜερική άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό προϋποθέσεις, μπορούν να πετύχουν οι φορολογούμενοι.

Η άρση της κατάσχεσης μπορεί να φτάσει και το 70% στην περίπτωση που συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπως πραγματική οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας ενώ συνυπολογίζεται και το ύψος της οφειλής, η παλαιότητα και το είδος του χρέους.

Σύμφωνα με το Εθνος με βάση το ισχύον καθεστώς οι φορολογούμενοι μπορούν με αίτημά τους στην εφορία να περιορίσουν το ποσό της κατάσχεσης, αίτημα που εξετάζεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
Η κατασχεθείσα απαίτηση να είναι σημαντικό για τη διαβίωση του υπόχρεου μέσο (π.χ. ενοίκιο) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), να προκύπτει από επίσημα στοιχεία-έγγραφα ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας αυτής.
Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει σε διάστημα 15 ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για τον σκοπό αυτό.
Δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:41:28]