Παρασκευή 27 Απριλίου 01:55      14°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕΣε λειτουργία τέθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ συγκεντρώνοντας προκειμένου να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι μηχανικοί που βρίσκονται μακριά από τα σημεία παρουσίας του.

Το ΤΕΕ συγκέντρωσε σε τυποποιημένη μορφή τις υπάρχουσες αιτήσεις και δίνει την δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax με τα εξής αποτελέσματα:

Συντομότερη εξυπηρέτηση σε σύγκριση με το κοινό ταχυδρομείο
Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των μηχανικών, αξιοποιώντας τις εισφορές τους σε πιο ανταποδοτικές υπηρεσίες
Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΤΕΕ

Οι αιτήσεις μπορούν να βρεθούν από σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Μέχρι στιγμής ήδη λειτουργούν οι εξής αιτήσεις και οι επιλογές θα εμπλουτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μηχανικών:

Βεβαίωση μέλους
Αίτηση συνταξιοδότησης
Αίτηση εγγραφής τεχνικής εταιρείας
Βεβαίωση συνάφειας
Απαλλαγή από προκατάθεση αμοιβής
Βεβαίωση προϋποθέσεων της οδηγίας 2005/36
Βεβαίωση μη καταδίκης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Η σελίδα πρόσβασης σε αυτήν την υπηρεσία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μηχανικών είναι η εξής: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kem

Το σύνολο των χρήσιμων αιτήσεων και εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στον εξής σύνδεσμο: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/entypa

Επιπρόσθετα το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για λογαριασμό των μηχανικών, όπως της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών όπου θα ενσωματώνονται αυτόματα οι βεβαιώσεις των Μελών και δεν θα απαιτείται ούτε αίτηση, με πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:55:47]