ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Επιμελητήριο Αχαΐας: Ζητά πρόνοια για τους εγγυητές δανείων

Επιμελητήριο Αχαΐας: Ζητά πρόνοια για τους εγγυητές δανείωνΤο Επιμελητήριο Αχαΐας επανέρχεται στο θέμα της ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων, και με επιστολή του προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ζητεί να υπάρξει πρόνοια και για τους εγγυητές.
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οπως είναι γνωστό, κατά πάγια τακτική των Ελληνικών τραπεζών για την Οπ των δανειοδοτήσεων, πέρα από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που ενεγράφησαν σε ακίνητα των δανειοληπτών (επιχειρηματικών ή προσωπικών δανείων), ζητούσαν και ελάμβαναν και προσωπικές εγγυήσεις από εταίρους των Νομικών Προσώπων, καθώς και φυσικών προσώπων, συγγενείς και φίλους των δανειοληπτών.
Οπως τονίζει το Επιμελητήριο, μετά τη ρευστοποίηση των ενυποθήκων ακινήτων, σε εξευτελιστικές αξίες, είναι βέβαιο ότι η «στρατιά» των εγγυητών ενυποθήκων ακινήτων (μεταξύ των οποίων νέοι άνθρωποι) θα κληθούν από τις τράπεζες να εξοφλήσουν τα υπόλοιπα των οφειλομένων, με συνέπεια να καταστούν αφερέγγυοι για όλη τους τη ζωή και να χάσουν οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο διαθέτουν.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Το Επιμελητήριο προτείνει να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, ό,τι ίσχυσε και στην περίπτωση της Κύπρου, όπου τον Μάρτιο του 2015, με έγκριση των θεσμών της Ε.Ε., θεσμοθέτησε πλαίσιο αφερεγγυότητας στο οποίο συμπεριελήφθη πρόνοια για την ευθύνη των εγγυητών ενυποθήκων ακινήτων, οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα.
Δηλαδή, η υποχρέωση του εγγυητή, σε σχέση με το δάνειο του πρωτοφειλέτη, να ισοδυναμεί με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπολοίπου του δανείου. Συνεπώς το δικαίωμα του πιστωτή να εισπράξει από τον εγγυητή, περιορίζεται στο ποσό της διαφοράς και όχι στο σύνολο του «κόκκινου δανείου». Εάν το υπόλοιπο του δανείου είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.
Εάν το δάνειο δεν καλύπτεται με ενυπόθηκη εξασφάλιση, τότε οι εγγυητές που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να ευθύνονται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θα προβλέπονται για τον πρωτοφειλέτη και θα καλύπτουν το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο πρωτοφειλέτης, κατ΄ αναλογίαν του διαθεσίμου εισοδήματος εκάστου εγγυητού, πέρα από το κόστος διαβίωσής του.
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή περιορίζεται στα δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται να κινηθεί εναντίον του εγγυητή και οποιαδήποτε δικαιώματα του πιστωτή έναντι του εγγυητή, παραγράφονται. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εγγυητής στον πιστωτή, θα μπορεί ο εγγυητής να το αξιώσει από τον χρεώστη (πρωτοφειλέτη)».
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από την έντυπη έκδοσηΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:44:42]