ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πάτρα:Τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενου επικειμένου (μιας ελιάς), ιδιοκτησίας Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, στη συμβολή των οδών Παγώνας και Σωνιέρου, στην Παγώνα» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
2. Έγκριση παραχώρησης χώρου, στον κοινόχρηστο χώρο (πλατεία), στην συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων και Ανθείας (Ο.Τ. 1322Β), για την κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων της ΔΕΥΑΠ, στα πλαίσια της εκπονούμενης μελέτης αποχέτευσης λυμάτων, στην παραλιακή περιοχή της Ακτής Δυμαίων, με τίτλο «Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις α) επί της οδού Πολυκάστης, στο τμήμα της από την οδό Αρήτης έως την οδό Διγενή Ακρίτα β) επί της οδού Διγενή Ακρίτα, στο τμήμα της από τη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών έως την οδό Πολυκάστης, λόγω εργασιών» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
4. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, επί της οδού Ερμού, λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
5. Οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου «Κατασκευή οδού Λευκωσίας, στο Τ.Δ. Κάτω Καστριτσίου, στον οικισμό Μαγούλας» του πρώην Δήμου Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
6. Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή Πρότασης, στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EuropeAid», με τίτλο του έργου «Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows. A campaign and advocacy project led and implemented by Las» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
7. α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 300.000€, σε Σχολικές Επιτροπές για επισκευαστικές ανάγκες Σχολείων (ΣΑΤΑ Σχολείων- Ίδιοι Πόροι), β) Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 300.000€ στους Νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, για επισκευαστικές ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Πατρέων (ΣΑΤΑ Σχολείων- Ίδιοι Πόροι) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών των Δ/νσεων α) Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Διοικητικών Υπηρεσιών και γ) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοηθείας Ευπαθών Ομάδων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
10. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
11. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
12. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
13. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
14. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
15. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού εξοπλισμού, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
16. Έγκριση της αριθμ. 122/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση των Οικονομικών της καταστάσεων, έτους 2015 (εισηγητής: Ν Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ).
17. Έγκριση της αριθμ. 127/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, με την οποία ζητείται η έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
18. Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Δ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
19. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας «Η Πρόοδος» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων (2015) στο Αρκτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
22. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή 16ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
23. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατεδάφιση κτισμάτων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Έγκριση πρακτικού και παράταση της αριθμ.109745/23.09.2016 τροποποιημένης σύμβασης για Παροχή Υπηρεσιών για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
25. Παράταση χρονικής διάρκειας Σύμβασης, για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Ε. Δημητρέλλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
27. Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (Διακαναστάσης Δ.-Ρ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
28. Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Τάτσιος Δ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων, μετά αναπληρωτού, ως μέλους στην Επιτροπή ελέγχου κατανομής βοσκήσιμων γαιών, από την Π.Ε. Δυτικής Ελλάδος (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
30. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).
31. Ορθή Επανάληψη της 747/21-9-2016 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου, η οποία αφορά στα Πρακτικά Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).
32. Διαγραφή οφειλής (Π. Θεοδωρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
33. Διαγραφή οφειλής (Φ. Κιρκώφ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
34. Διαγραφή οφειλής (Α. Κόλλιας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
35. Διαγραφή οφειλής (Σ. Κουρλαμπάς- Πεφάνης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
36. Διαγραφή οφειλής (Β. Μπαρογιάννης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
37. Διαγραφή οφειλής (Α. Παρμάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
38. Διαγραφή οφειλής (Αικ. Σταματελάτου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
39. Διαγραφή οφειλής χρηματικών καταλόγων 4908 και 4922 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
40. Επιστροφή ποσού (KVASNIOUK LIOUNTMILA) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
41. Επιστροφή ποσού (Ξ. Σωτηρχόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:00:22]