Κυριακή 27 Μαΐου 19:05      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Άνω Αλισσός: Ζητείται επανέλεγχος του δικτύου ύδρευσης

Άνω Αλισσός: Ζητείται επανέλεγχος του δικτύου ύδρευσηςΣε σχέση με την ποιότητα πόσιμου νερού Κοινότητας Άνω Αλισσού, ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΣΣΑΙΩΝ «ΠΕΙΡΟΣ» με επιστολή στον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Αλισσού ζητά νέες δειγματοληψίες, καθώς στις προηγούμενες βρέθηκαν επιβαρύνσεις.
Ειδικότερα, αναφέρουν τα εξής
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Με την από 8/09/2016 επιστολής της, η Διεύθυνση Υγείας Αχαΐας, Σας ενημέρωσε σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο δίκτυο ύδρευσης του Άνω Αλισσού κατόπιν της σχετικής δειγματοληψίας που πραγματοποίησε αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω διεύθυνσης την 20/07/2016. Στην ανωτέρω επιστολή αναφέρεται ρητά ότι απαιτείται να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος του δικτύου πόσιμου νερού, καθόσον εντοπίστηκε μικρή επιβάρυνση από ολικά κολοκτηριοειδή.
Επίσης με την ίδια επιστολή επισημάνθηκε ότι η ανωτέρω επιβάρυνση σχετίζεται με την κατάσταση υγιεινής του δικτύου ύδρευσης και των δεξαμενών και Σας συνεστήθη η άμεση λήψη τεχνικών μέτρων, όπως ο καθαρισμός και η απολύμανση του δικτύου και των δεξαμενών, ώστε να επέλθει εξυγίανση και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί νέα δειγματοληψία, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από την Διεύθυνση Υγείας να κοινοποιήσετε έγγραφο με όλες τις διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήσατε.
Επίσης όπως πολύ καλά γνωρίζετε κατά μήκος του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Άνω Αλισσού, από την Πλατεία του Άνω Αλισσού μέχρι την Παραλία και την Καμενίτσα, αρκετοί σωλήνες είναι αμιάντου. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να αντικατασταθούν, καθώς αφενός μεν η ύπαρξη αμίαντου στο νερό καθιστά επικίνδυνη την κατανάλωση νερού για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αφετέρου δε προκαλεί βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης με αποτέλεσμα συχνά να υπάρχουν διακοπές νερού στην Κοινότητα Άνω Αλισσού. Είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, ωστόσο Σας υπενθυμίζουμε την ύπαρξη επιδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), στα οποία έχουν ενταχθεί άλλες τοπικές Κοινότητες της περιοχής μας, εκταμιεύοντας χρηματικά ποσά για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης.
Ενόψει των ανωτέρω διά της παρούσης μας αιτούμαστε:
1. Να μας γνωστοποιήστε εάν έχετε προβεί στα προτεινόμενα μέτρα για τον καθαρισμό και την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης και των δεξαμενών της Τοπικής Κοινότητας Άνω Αλισσού και εάν έχετε προβεί σε νέα δειγματοληψία νερού για τον επανέλεγχο από τη Διεύθυνση Υγείας Αχαΐας.
2. Να ενεργήσετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να θέσετε την Τοπική Κοινότητα Άνω Αλισσού σε τροχιά διεκδίκησης επιδότησης προγράμματος ΕΣΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, το οποίο έχει μολυνθεί από αμίαντο και ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία των συγχωριανών μας.
Η υγεία και η ποιότητα ζωής των συγχωριανών μας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Με την παρούσα μας στοχεύουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την πρόληψη των κινδύνων και ευελπιστούμε ότι θα λάβουμε τη δέουσα προσοχή Σας και την άμεση ανταπόκρισή Σας ώστε να αντιμετωπιστεί το φλέγον αυτό ζήτημα, αφού αφορά το πόσιμο νερό που καταναλώνεται από τους συγχωριανούς μας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:05:29]