Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 19:47      9°-13° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στον Μητροπολίτη Πατρών

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στον Μητροπολίτη Πατρών"Τήν Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς εὑρισκόμενος στὴν Πάτρα, ἐπεσκέφθη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, στὸ Ἐπισκοπεῖο" αναφέρει η ανακοίνωση της Μητρόπολης και συνεχίζει:
"Ὁ κ. Κουρουμπλῆς εἶχε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα συνομιλία μὲ τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση καὶ τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα ἀλλά καί ἰδιαίτερα ἡ πόλις τῶν Πατρῶν καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι πολλὰ καὶ πολύ δύσκολα.
Ἐπιπλέον ὁ Σεβασμιώτατος ἔθεσε ὑπ' ὄψιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, τὴν ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἐνότητας, προκειμένου νὰ διαφυλαχθῆ ἡ ἰδιοπροσωπεία τῆς χώρας μας, ἡ πνευματικὴ της κληρονομιά, ἡ πίστη, ἡ παράδοση, ἡ ἱστορία, ἂν θέλωμε, νὰ ἔχωμε συνέχεια ὡς Ἔθνος καὶ ὡς Λαός.
Στίς δηλώσεις του ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεφέρθη στήν προσωπική φιλία πού τόν συνδέει μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ἀλλά καί στήν χρησιμότητα τῆς συνομιλίας τους".
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [19:47:12]