Πέμπτη 22 Μαρτίου 15:53      7°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δήμος Πάτρας:Με πολλά θέματα η επόμενη συνδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Πάτρας:Με πολλά θέματα η επόμενη συνδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣτις 5 Οκτωβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πάτρας.
Τα θέματα είναι τα παρακάτω:


1- Νομική Στήριξη πρώην Δημάρχου Πατρέων κ. Ιωάννη Δημαρά (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
2- Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Πατρέων κας Λένας Καλεντζώτη (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
3- Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Πατρέων κας Ακριβής Βαγενά-Σαμούρη (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
4- Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Πατρέων κ. Παναγιώτη Βαφέα (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
5- Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Πατρέων κ. Βασιλείου Λοτσάρη (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
6- Νομική στήριξη Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Βασιλείου Μακρυγιώργου (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
7- Νομική στήριξη υπαλλήλων του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
8- Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για το υπόλοιπο της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδορώπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
9- Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.422,46 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 64/2016 μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας Οικοδομικού υλικού Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων, για τη συντήρηση και αντικατάσταση των φθορών υλικών και ζημιών του κτιρίου που στεγάζει το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδορώπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
10- Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης του έργου «Συντηρήσεις Αυλείων χώρων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
11- Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
12- Συγκρότηση α) Γνωμοδοτικού Οργάνου και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, των Δ/νσεων Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
13- Συγκρότηση α) Γνωμοδοτικού Οργάνου και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
14- Συγκρότηση α) Γνωμοδοτικού Οργάνου και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, της Δ/νσης Έργων Υποδομής για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
15- Συγκρότηση α) Γνωμοδοτικού Οργάνου και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, των Δ/νσεων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
16- Αποζημίωση κας Κορφιάτη Ειρήνης - Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και κας Κορφιάτη Ειρήνης (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής α.α.)
17- Ψήφιση πίστωσης ποσού 630,33 € για την πληρωμή των κοινοχρήστων, μηνών Ιανουαρίου έως Μαίου 2016, για το κληροδότημα Αργυρόπουλου, ακίνητο στην Αθήνα, επί της οδού Λέκκα 23-25 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
18- Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.779,55 € εκ του συνολικού ποσού των 58.779,55 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας του κ. Αθανασίου Γκοτσόπουλου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 72/2004 διορθωτική πράξη επί της υπ' αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
19- Ψήφιση πίστωσης ποσού 54.229,87 €, για την αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) ιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωάννη, Νικολάου και Αλεξίου Πανίτσα μέσω συμψηφισμού (ως προς το ύψος της εισφοράς ώστε να εξαλειφθεί η υποχρέωση των ιδιοκτητών προς το Δήμο Πατρέων), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 31/07 Διορθωτική Πράξη επί της αριθ. 1/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές ΄΄Μπεγουλάκι-Μακρυγιάννη΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
20- Ψήφιση πίστωσης ποσού 43.498,04 € (Δόσεις Α' και Β' Εξαμήνου 2016), για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού Ε=880,00 μ2 ιδιοκτησίας κ. Αριστείδη Τριγλιανού επί προβλεπομένων από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστων χώρων πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1185Β και δρόμων (Κυθήρων και Νικοπόλεως) στην περιοχή Τέρψη (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
21- Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.362,66 € για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων 2/1995 πράξης εφαρμογής (Κατσαρδή) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
22- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.148,00 € € για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων 4/1997 πράξης εφαρμογής (Σωπάση) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
23- Ψήφιση πίστωσης ποσού 187.000,00 € για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη από Νόρμαν έως Αράτου» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
24- Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για το έργο: «Αποκατάσταση - Αντιστήριξη οδού στον οικισμό Πλατανίου με συρματοκιβώτια» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
25- Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για το έργο: «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως αρχαιολογικό χώρο Βούντενης» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
26- Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.996,88 €, συπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής, Α. Καρδαρά - Προισταμένη α.α. Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)
27- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.499,84 € για την προμήθεια Πυροσβεστικών Υλικών - Αναλωσίμων για τον εξοπλισμό πυροσβεστικών οχημάτων και βυτίων, καθώς και εξοπλισμού του προσωπικού και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
28- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση έκτασης στο Δ.Δ. Καλλιθέας και εφαρμογή στο έδαφος τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση ΄΄Πλάτανος΄΄ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
29- Ψήφιση πίστωσης ποσού 782,33 επ' ονόματι του συμβολαιογράφου Πατρών κ. Νικολάου Σπανού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομική Σύμβουλος)
30- Ακύρωση της αρ. 422/19-07-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έκδοση εντάλματος προπληρωμής και στον ορισμό υπολόγου Δημοτικού Υπαλληλου για πληρωμή ΄΄Τελών διέλευσης οχημάτων΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:53:23]