Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 18:19      9°-15° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εγκρίθηκε 1,5 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Εγκρίθηκε 1,5 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας εγκρίθηκε δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33-220 και κωδικού αριθμού εξόδου ΚΑΕ 2761 οικονομικού έτους 2016, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Τα παραπάνω αφορούν την καταβολή της Β' δόσης χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [18:19:29]