Τρίτη 24 Απριλίου 21:07      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ερχεται... ο τοίχος για την Ξερόλακκα

Ερχεται... ο τοίχος για την ΞερόλακκαΗ έγκριση μελέτης για το έργο κατασκευής αναχώματος στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας εισάγεται προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ) και εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει την πλήρη ευστάθεια του ΧΥΤΑ, τη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού των αστοχιών ως προς καθιζήσεις, την ασφαλή από περιβαλλοντικής άποψης διαχείριση των στραγγισμάτων και βιοαερίου τόσο κατά τον εναπομείναντα χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ, όσο και μετά την οριστική αποκατάστασή του και την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του μέχρι να εξαντλήσει τα όρια «ζωής» του.
Επιπλέον, θα εξασφαλιστεί με την κατασκευή του αναχώματος, σύμφωνα με τον Δήμο, η επέκταση του ΧΥΤΑ σε ένα τμήμα του, στο οποίο έχουν μεν αποτεθεί απορρίμματα, αλλά «οι ανάγκες για περαιτέρω απόθεση μέχρι την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας των σχεδιαζόμενων έργων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης καθιστούν απαραίτητη την εξεύρεση πρόσθετου χώρου διάθεσης».
Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα ζητηθεί από το Σώμα να εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για την πράξη «Εργασίες βελτίωσης προς αύξηση χωρητικότητας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Πατρέων».
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Από την έντυπη έκδοση
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:07:00]