Δευτέρα 19 Μαρτίου 01:13      10°-16° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη-Τα θέματα

Πάτρα:Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη-Τα θέματαΣυνεδριάζει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλίο Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30.Τα θέματα που θα συζητήσει είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Ιορδάνη Προυσανίδη του Αναστασίου, κατά την εκδίκαση στο ΣτΕ την 21-9-2016, της αίτησης Νικ. Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ, μετά την έκδοση της 509/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης- Αρμ.).
2. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας Λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων και της ΔΕΥΑΠ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Δ. 60/2007, με δημοσίευση προκήρυξης και τους όρους της αριθμ. 3/2015 διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
3. Έγκριση της αριθμ. 26/2016 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
4. Έγκριση της αριθμ. 29/2016 μελέτης του έργου «Κατασκευή ΒΔ Αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
5. Έγκριση μελέτης, για την προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και του Δημοτικού Βρεφοκομείου, του Δήμου Πατρέων-Aκύρωση της υπ'αριθ.632/2016 απόφασης Δ.Σ. (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
7. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα, χρήσεως οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
8. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
9. α) Ακύρωση της απόφασης 533/2016 του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων και β) Τροποποίηση της απόφασης 216/15-04-2016 του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων, περί «Επικαιροποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πατρέων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) για το έργο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού -Δασυλλίου -Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
10. Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή Πρότασης, στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EuropeAid», με τίτλο του έργου «Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows. A campaign and advocacy project led and implemented by Las» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
11. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 14.6i26-27.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρόγραμμα (Ε.Π): «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος- Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των πόρων (ΤΑ)» για την πράξη «Εργασίες βελτίωσης προς αύξηση χωρητικότητας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2016 (σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
13. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ - Αγ. Σοφίας) με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ-Γκότση & Νόρμαν -Αγ. Σοφίας)» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μονώσεων- στεγών Σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
15. Διαγραφή οφειλής (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
16. Διαγραφή οφειλής (Χ. Τσερπέλης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:13:37]