Σάββατο 23 Ιουνίου 07:35      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αποκλειστικό ρεπορτάζ - Μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία για τους προμηθευτές

Αποκλειστικό ρεπορτάζ - Μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία για τους προμηθευτέςΠεριθώριο μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, έχουν οι προμηθευτές/πιστωτές της «Μαρινόπουλος» για να απαντήσουν εάν συναινούν επί της αρχής ή όχι με τη συμφωνία εξυγίανσης που επετεύχθη με τον Σκλαβενίτη και τις πιστώτριες τράπεζες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Π», η ενημέρωση των προμηθευτών/πιστωτών ξεκίνησε πρακτικά και επί της ουσίας από χθες, διαδικασία την οποία η «Μαρινόπουλος» έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία ορκωτών λογιστών.
Η ενημέρωση αφορά τις βασικές αρχές της συμφωνίας εξυγίανσης, την επεξήγηση της διαδικασίας, των χρονοδιαγραμμάτων και των ενεργειών που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων.
Στους προμηθευτές/πιστωτές αποστέλλεται και μια φόρμα στην οποία καλούνται να υποδείξουν τη συμφωνία τους ή όχι με τις βασικές κατευθύνσεις της συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και ένα κείμενο με επεξηγηματικές ερωτήσεις-απαντήσεις για την επίλυση βασικών αποριών που μπορούν να έχουν οι προμηθευτές/πιστωτές της «Μαρινόπουλος».
Οσον αφορά στο αντικείμενο της ενημέρωσης, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές/πιστωτές της «Μαρινόπουλος» ενημερώνονται για την ίδρυση της νέας εταιρείας, την οποία θα ελέγχει 100% ο επενδυτής Ι&Σ Σκλαβενίτης, στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των υπό εξυγίανση εταιρειών της «Μαρινόπουλος», δηλαδή, οι ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΕ, EXPRESSM ΑΕ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΑΕ.
Μεταξύ αυτών, στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν όλα τα ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα και ταμειακά διαθέσιμα, οι απαιτήσεις από μεταβιβαζόμενες εταιρείες, τρίτους, επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα, οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, το σύνολο των υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα, το 50% των χρεωστικών υπολοίπων προμηθευτών σε κάθε εταιρεία υπό εξυγίανση βάσει των ισοζυγίων 30/6/2016, το σύνολο των οφειλών προς εκμισθωτές ακινήτων και εταιρείες leasing για ενεργές μισθώσεις ακινήτων, το σύνολο των ενεργών συμβάσεων μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές, οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο μαζί με ρυθμίσεις και διακανονισμούς, όλες οι ενεργές μέχρι τις 30/6/2016 συμβάσεις εργασίας μαζί με δικαιώματα και υποχρεώσεις, οι συμμετοχές του ομίλου Μαρινόπουλου σε 7 εταιρείες, καθώς και η ενδιάμεση χρηματοδότηση μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Σωτήρης Παπανδρέου
Πλήρες ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Πελοπόννησος"
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:35:22]