Τρίτη 24 Απριλίου 11:15      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το "πόρισμα" της Τράπεζας Αττικής για τον Καλογρίτσα

Το "πόρισμα" της Τράπεζας Αττικής για τον ΚαλογρίτσαAναλυτικά στοιχεία για την Τράπεζα Αττικής, τα μεγέθη της που είναι αντίστοιχα των συστημικών τραπεζών και η σχέση με τον Όμιλο Καλογρίτσα. Η συνολική έκθεση της Τράπεζας Αττικής σε κόκκινα δάνεια και προβληματικές συμμετοχές, δηλαδή σε Non Performance Exposures, ανέρχεται σε 57% του συνόλου των δανειοδοτήσεων.
Ο δείκτης αυτός περιέχεται και στην περίφημη έκθεση των SSM-Τράπεζας Ελλάδας για την Τράπεζα που ήδη έχει παραδοθεί στη νέα διοίκηση της τράπεζας.
Το αντίστοιχο ποσοστό στην Εθνική Τράπεζα είναι 54% και στην Αlpha Bank 53%.
Για τα κόκκινα δάνεια το ποσοστο ειναι 51% επι του συνόλου των χορηγήσεων. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο των κόκκινων δανειων για το σύνολο των τραπεζών κινείται στο επίπεδο του 50%. Η Αττικής δηλαδή δεν αποτελεί την κραυγαλέα εξαίρεση αλλά τον «μέσο όρο» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Υπάρχουν συμφωνα με ακριβείς πληροφορίες ΔΥΟ πορίσματα:
ΠΡΩΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ: αφορά την περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και έχει συνταχθεί από την Τράπεζα Ελλάδας.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΙΣΜΑ: αφορά την περίοδο μέχρι την Ανοιξη του 2016, συντάχθηκε από ΤτΕ και SSM (το όργανο εποπτείας της ΕΚΤ) και είναι αυτο στο οποίο αναφέρονται τα «εχθρικά» ΜΜΕ, διαστρεβλώνοντας πληρως το περιέχόμενό του.
Συμφωνα με επιστολή της ίδιας της Τράπεζας προς την Εποιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
«Στις 3.6.2016 παρελήφθη αρχικό σχέδιο των ευρημάτων του επιτόπου ελέγχου από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ (SSM) και της ΤτΕ. Το ανωτέρω σχέδιο περιλαμβάνει ευρήματα, τα οποία είναι ταξινομημένα στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Εσωτερική διακυβέρνηση
2. Επιχειρηματικό μοντέλο
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
4. Διαδικασίες που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο (Credit Risk Management Processes)
5. Information technology
Επί στου σχεδίου αυτού η Τράπεζα απάντησε, επί όλων των ευρημάτων, στις 10.06.2016, η δε νέα Διοίκησή της επιμελείται άμεσα της πλήρους συμμόρφωσης με τα ευρήματα του ελέγχου».
Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος του πορίσματος αναφέρεται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, λόγω της συμμετοχής μη τραπεζιτών (και συγκεκριμένα μηχανικών) στη διοίκηση της τράπεζας, ενώ οι διαπιστώσεις για τη διαχείριση κινδύνων αφορούν κυρίως τη μονομέρεια των χορηγήσεών της προς κατασκευαστικές εταιρίες και μηχανικούς, κάτι όμως που δικαιολογείται απολύτως (δεν σημαίνει βεβαιως αυτό ότι είναι και ορθολογικό), καθώς αποτελεί μετοχικά την τράπεζα των μηχανικών.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ και Attica Bank
Η Τράπεζα Αττικής είναι η αποκλειστική σχεδόν τράπεζα του Ομίλου Καλογρίτσα τον οποίο συνολικά έχει χρηματοδοτήσει με 110 εκατ. ευρώ.
Για τις δανειοδοτήσεις αυτές η Αττικής έχει πλήρεις καλύψεις. Τα καλύμματα (Collateral) αποτελούνται από μετρητά, αστικά ακίνητα και συμβόλαια έργων, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ και των άλλων εταιριών του Ομίλου ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
Η μεν πρωτη ύψους 8 εκατ. ευρώ εκδοθηκε στο πλαίσιο των ορίων που είχαν εγκριθεί από την διοίκηση της τράπεζας του 2013 (κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου).
Η δεύτερη -που αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό των αδειών- ύψους 3 εκατ. ευρώ εκδόθηκε με κάλυμμα κατάθεση μετρητων ύψους 3 εκατ. ευρώ που εισήγαγε ο επιχειρηματιας, απο την εταιρία του που κατασκευάζει μεγάλα έργα στο Ντουμπάι, αφού πριν η προέλευση του σχετικού ποσού ελέγχθηκε από την ελληνική Αρχή για το Μαυρο Χρήμα.
Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Τράπεζα Αττικής έχει ήδη κοινοποιήσει στην πλευρά Καλογρίτσα ότι τα συνολικά ύψους 110 εκατ. ευρώ δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποτελούν με βάση τα μεγέθη της Τράπεζας Αττικής ανώτατο όριο, που δεν μπορεί να υπερβεί.
Στελέχη της Αττικης αλλά και εν γένει της τραπεζικής αγοράς θεωρούν ότι το μέγεθος, τα έργα και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας της εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.

ΠΗΓΗ: stokokkino.gr
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:15:39]