Παρασκευή 23 Μαρτίου 03:04      6°-13° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Φορολογικά έσοδα πάνω από 14 δισ. ευρώ από την επένδυση στο Ελληνικό

Φορολογικά έσοδα πάνω από 14 δισ. ευρώ από την επένδυση στο ΕλληνικόΠολλαπλά θεωρούνται, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, τα οφέλη για την οικονομία από την αξιοποίηση του Ελληνικού.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται ως εξής:

Η ανάπλαση της περιοχής του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό και της παράκτιας έκτασης του Αγ. Κοσμά περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία κατοικιών, επιχειρηματικών (εμπόριο, γραφεία, περίθαλψη) εγκαταστάσεων, τουριστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, μαζί με ένα κυρίαρχο Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου και αναψυχής.

Η εκτέλεση του σχεδίου ανάπλασης προϋποθέτει να διατεθούν 7,2 δισ. ευρώ μέσα σε μια 25ετή περίοδο αναφοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την αγορά των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. από τη «Hellinikon Global I S.A.», προβλέπεται η καταβολή 915 εκατ. ευρώ, τμηματικά βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που καλύπτει την περίοδο 2016-2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, τα έσοδα λειτουργίας που αναμένεται να δημιουργήσει η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Ελληνικού (κύκλος εργασιών των αναπτύξεων) ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ ετησίως προς το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (2017-2041).

Άμεσα οφέλη θα προκύψουν και από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου, τα οποία δεν περιορίζονται στο τίμημα για τη μεταβίβαση των μετοχών, αλλά επεκτείνονται και σε πόρους από την άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πλούτου που αναμένεται να δημιουργηθεί.

Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της μελέτης αναμένεται να πλησιάσουν τα 14,1 δισ. ευρώ (κατά μέσο όρο, 563 εκατ. ευρώ ετησίως).

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι παράγοντες ζήτησης που συνδέονται με την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναμένεται να επιφέρουν υψηλότερο ΑΕΠ σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (το 2041), οι παράγοντες ζήτησης εκτιμάται ότι οδηγούν το ΑΕΠ της χώρας σε επίπεδο που είναι κατά 5,4 δισ. ευρώ (+1,7%) υψηλότερο.

Η άνοδος του ΑΕΠ θα προέλθει από το κατασκευαστικό επενδυτικό πρόγραμμα της «Hellinikon Global I S.A.», από τη δημιουργία εισοδημάτων από τη λειτουργία του έργου, αλλά και την άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών από την ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων.

Ο πραγματικός μισθός αυξάνεται σταθερά σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν εξαιρετικά ασθενείς.

Σημειώνεται η ιδιαίτερα αισθητή συμβολή του έργου στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, με την ενίσχυση των πρωτογενών πλεονασμάτων αλλά και στη μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, τόσο λόγω των πλεονασμάτων που δημιουργεί η αυξημένη δραστηριότητα αλλά και λόγω της ανόδου του ονομαστικού ΑΕΠ.

Οι παράγοντες προσφοράς που εκφράζουν την άνοδο της παραγωγικότητας και της δυνητικής παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας αναμένεται να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 2,0 δισ. ευρώ (+0,6%) το 2041.

Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό πέραν των σημαντικών, αλλά μη απτών επιδράσεων (αξιοπιστία, πολιτισμός κλπ) αναμένεται να ενισχύσει το ΑΕΠ σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Το 2041, το ΑΕΠ αναμένεται να είναι κατά 7,42 δισ. ευρώ (+2,4%) υψηλότερο από αυτό που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση. Οι επιδράσεις αυτές έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα επενεργούν και μετά την περάτωση των εργασιών.

Σε όρους απασχόλησης, ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να απασχοληθούν στις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγιου Κοσμά αυξάνεται διαχρονικά, καθώς τίθενται σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις που προβλέπει το πρόγραμμα, ενώ συνεχίζεται η κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η απασχόληση στην περιοχή αναμένεται να ανέλθει σε πάνω από 25.000 άτομα στα μέσα της δεκαετίας του 2030, ενώ τα επόμενα έτη με την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου, αλλά και με την πληρέστερη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα συντηρούνται περί τις 21.400 θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας που σε ένα μεγάλο βαθμό θα καλυφθούν από τους κατοίκους των όμορων δήμων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες μακροοικονομικές αλληλεπιδράσεις, εκτιμάται ότι η επενέργεια της ανάπλασης στην απασχόληση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας θα ξεπεράσει τις 90.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας το 2041, όπου 75.000 προέρχονται από την επίδραση των παραγόντων ζήτησης και 15.000 από την επίδραση των παραγόντων προσφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάρθρωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ελλάδα (το 50% περίπου εντοπίζεται στη Αττική), οι επιπτώσεις που αναφέρθηκαν θα είναι πολύ περισσότερο αισθητές στην περιοχή της Αττικής.

Με την μεταβίβαση των μετοχών από την «Ελληνικό Α.Ε.» στην «Hellinikon Global I S.A.» αποφεύγεται η απώλεια 10.000 θέσεων εργασίας, καθώς και μια υποχώρηση του ΑΕΠ έως κατά 0,2% το πρώτο έτος εφαρμογής της συμφωνίας, από την ισοδύναμη περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που θα έπρεπε να εφαρμοστεί για την κάλυψη του κενού που θα δημιουργηθεί στο επίπεδο του δημόσιου χρέους. Στη συνέχεια, καταγράφονται μικρότερες, αλλά υπολογίσιμες αρνητικές επιδράσεις σε ορίζοντα δεκαπενταετίαςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:04:33]