ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου

Πάτρα:Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμουΣτο κτίριο Λαδόπουλου, συνεδριάζει, στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:


1- Ορισμός του δικηγόρου Αθηνών κ. Σταύρου Κόκκαλη για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 1516/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της εταιρείας με την επωνυμία: «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και ΣΙΑ Ε.Ε.» και την παράστασή του κατά την συζήτησή της όποτε αυτή οριστεί και ψήφιση πίστωσης ποσού 161,00€ για την αμοιβή του που αφορά την κατάθεση της έφεσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβουλος)
2- Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες Διευθέτησης Κοίτης και Απομάκρυνσης Αδρανών Υλικών από Χειμάρρους Δ.Ε. Ρίου προς Πρόληψη Πλημμυρών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, τύρφης ξανθής, πασσάλων υποστήλωσης (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
4- Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδορώπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
5- Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/866,655,864,647,875,641,712/2016) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωροπούλος - Αρμ. Δ/ντής)
6- Ψήφιση συμπληρωματικών πιστώσεων: 1) ποσού 219,00 € για Μυοκτονία και Απεντόμωση στα Δ.Δ. του Δήμου Πατρέων και 2) 497,00 € για Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων έτους 2016(εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
7- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € για ανανέωση ετήσιας ψηφιακής υποστήριξης μέσω του διαδικτύου για τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8- Ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 6.332,45 € και β) 4.000,00 €, για την προμήθεια εκτύπωσης και φωτοαντιγράφων σχεδίων για τις τεχνικές Δ/νσεις του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
9- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΚΕ και 2014/25/ΕΕ)(εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
10- Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.367.02 € εκ του υπόλοιπου ποσού των 51.569,14 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας κ. Κανέλλας Κατσαρδή χα Γεωργίου Σολωμού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/95 πράξη εφαρμογής των περιοχών "Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό" του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
11- Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.480,00€ για την καταβολή του προνοιακού επιδόματος «Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά» για το έτος 2016 (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
12- Ψήφιση πίστωσης ποσού 236,00 € για τη συμμετοχή δημοτικής υπαλλήλου του τμήματος Προνοίας, ως σύνεδρος, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας της Ελληνικής Εταιρίας Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) στη Θεσσαλονίκη (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:27:36]