Δευτέρα 23 Απριλίου 04:42      12°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εκδόθηκαν μόλις 84 άδειες οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Εκδόθηκαν μόλις 84 άδειες οικοδομικές άδειες τον ΙούνιοΜεγάλη μείωση, κατά 27%, σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα τον φετινό Ιούνιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τον φετινό Ιούνιο εκδόθηκαν μόλις 84 οικοδομικές άδειες και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας.
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το µήνα Ιούνιο 2016 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.081 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 222,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 940,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 21,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 15,3% στην επιφάνεια και κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.
Το α΄ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της χώρας µείωση 17,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, 21,7% στην επιφάνεια και 22,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2015.


Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για το µήνα Ιούνιο των ετών 2015 και 2016
Περιφέρεια Ιούνιος 2015 Ιούνιο 2016 Μεταβολή
Αν. Μακεδονία & Θράκη 63 58 -7,9
Κεντρική Μακεδονία 204 175 -14,2
∆υτική Μακεδονία 40 22 -45,0
Θεσσαλία 65 78 20,0
Ήπειρος 50 26 -48,0
Ιόνια Νησιά 60 58 -3,3
∆υτική Ελλάδα 115 84 -27,0
Στερεά Ελλάδα 111 104 -6,3
Πελοπόννησος 161 131 -18,6
Αττική 265 209 -21,1
Βόρειο Αιγαίο 65 25 -61,5
Νότιο Αιγαίο 94 39 -58,5
Κρήτη 87 72 -17,2
Σύνολο Χώρας 1.380 1.081 -21,7


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [04:42:42]