Τρίτη 24 Απριλίου 19:43      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αχαία:Στον Σκλαβενίτη μέσω Alpha Bank τα Super Market ΚΡΟΝΟΣ-Το τελικό σχέδιο

Αχαία:Στον Σκλαβενίτη μέσω Alpha Bank τα Super Market ΚΡΟΝΟΣ-Το τελικό σχέδιοΤην υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος ανακοίνωσε η Σκλαβενίτης ΑΕ, με την οποία, όπως αναφέρει, «δίνεται πλέον η δυνατότητα να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση από τις Τράπεζες και τη Σκλαβενίτης, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας».
Το σχέδιο εξυγίανσης θα τεθεί υπ' όψιν των πιστωτών, προκειμένου να τύχει της έγκρισής τους πριν την υποβολή του στο πτωχευτικό δικαστήριο για επικύρωση.
Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στο σχέδιο εξυγίανσης, έχοντας ως κύριους στόχους τη διάσωση των περίπου 11.000 θέσεων εργασίας, τη στήριξη των προμηθευτών και την ενίσχυση του κλάδου του λιανικού εμπορίου.
Ειδική αναφορά στην πολυσέλιδη συμφωνία, δίνεται και για τα SuperMarketΚΡΟΝΟΣ.
Στις σελίδες 38 και 39 της συμφωνίας, αναφέρονται τα εξής:
Οι Μεταβιβαζόμενες μετοχές εκάστης Μεταβιβαζόμενης Εταιρείας είναι και θα
είναι κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής και θα μεταβιβασθούν ελεύθερες
από κάθε βάρος, με εξαίρεση τα βάρη υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών (οι οποίες θα χορηγούν την συναίνεσή τους εάν απαιτείται), τα οποία έχουν ως εξής:
ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε 100.000 Alpha Τράπεζα
ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕΒΕ 45.458 Alpha Τράπεζας
CHRISCASH&CARRY 67.620.000 Alpha Τράπεζας
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ύπαρξης ενεχύρου επί των Μεταβιβαζόμενων
Μετοχών από τις Πιστώτριες Τράπεζες, οι σχετικές συμβάσεις θα διαμορφωθούν
αναλόγως, προκειμένου καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του ενεχύρου, το δικαίωμα
ψήφου να παραμένει και να ασκείται από τη Νέα Εταιρεία.
Στη Νέα Εταιρεία θα μεταβιβασθούν από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ, οι μετοχές
των Μεταβιβαζόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα:
ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε 100.000, 100%
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ123.400, 51%
ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕ 45.458, 55% ( το υπόλοιπο παραμένει στην οικογένεια Καρακίτσου και τους συνεργάτες της).
Οι ανωτέρω Μεταβιβαζόμενες Μετοχές θα μεταβιβασθούν κατά την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, έναντι του τιμήματος το οποίο συμφωνείται στην
παράγραφο 1.1.1. της Συμβάσεως.
Το δικαίωμα προαίρεσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ για την αγορά του υπολοίπου
45% των μετοχών της Μεταβιβαζόμενης Εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Κ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΑΒΕΕ», μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Νέα Εταιρεία.
Μετά από αυτή την εξέλιξη η οικογένεια Καρακίτσου, δήλωσε πως εκφράζει την ικανοποίησή της για την συμφωνία.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:43:14]