Παρασκευή 23 Μαρτίου 09:10      6°-13° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Πάτρα: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμουΣυνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πατρέων, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 13η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:


Άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Πατρέων κατά της 1516/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μοσχανδρέου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβουλος)

Εξέταση των υπ' αριθ. 71511/21-6-2016 και 72448/23-6-2016 αιτήσεων της κας Φασουλή Παναγιώτας και της εταιρείας Mojolive αντίστοιχα, για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (Σχετική η υπ' αριθ. 631/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

1) Κατακύρωση του από 5-9-2016 πρακτικού δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου (κυλικείο), εντός του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου, στον κ. Βασιλείου Κωνσταντίνο-Παναγίωτη του Ανδρέου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Επικαιροποίηση είδους της Ομάδας Κ της υπ' αριθ. 35699/30-03-2016 σύμβασης, για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β για άτομα με νοητική στέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.117,16 €, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Νικολάου, Αθηνάς και Αικατερίνης Λέτσου και των κληρονόμων της Παναγιώτας Ζαφειρακοπούλου - η οποία απεβίωσε πρόσφατα -, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 55/2010 Διορθωτική επί της 2/90 Πράξης Εφαρμογής των περιοχών ΄΄Κάτω Συχαινά - Ανθούπολη΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.562,53€, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων πράξης εφαρμογής (Διδάχου) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.096,60€, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων πράξης εφαρμογής (Σαράντης) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € (γ΄ δόση), για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης υπό του σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Γιωτοπούλου μεταξύ των Ο.Τ. 1041, 1041α, 1683 και 1682β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, βάσει του υπ' αριθ. 14739/22-12-2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών κας Ζωής Παπαποστόλου-Παπακωστοπούλου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 148,80 €, επ' ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών κας Αικατερίνης Φωτοπούλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομικός Σύμβουλος)

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικού 1.200,00€, για τη συνέχιση της δραστηριοποίησης στο Δίκτυο ALDA και καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2015 (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € προκειμένου να πληρωθεί ο λογαριασμός της μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτικές μελέτες για την ολοκλήρωση του έργου Ανάπλαση Γούβας κ.λ.π.» λόγω αύξησης Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.133,48 € για τη συντήρηση- επισκευή του τοπογραφικού οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης, έγκριση εντάλματος πληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αμοιβή Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για νέες και υφιστάμενες Ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (Αγούδημος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπάνών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τ.Κ. Άνω Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπάνών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Ανατολικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Καρούσος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:10:57]