Πέμπτη 21 Ιουνίου 07:38      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αχαϊα: Προσλαμβάνουν υπαλλήλους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Αχαϊα: Προσλαμβάνουν υπαλλήλους τα Ελληνικά ΤαχυδρομείαΤο Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 25 ατόμων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18- 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον το έγγραφο φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η αίτηση μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός προθεσμίας 10 ημερών και υγκεκριμένα από 12/9/2016 εως 21/9/2016 σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΕΛΤΑ.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλά και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο www.elta.gr.

Για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους στην Ζαΐμη 23, στην Πάτρα.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:38:37]