Τετάρτη 25 Απριλίου 03:51      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠατρέωνΣυνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (στο κτίριο Λαδόπουλου) σήμερα Τετάρτη στις 10:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:

Άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Πατρέων κατά της 1516/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μοσχανδρέου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβουλος)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.147,00 € για ανανέωση συνδρομών τεχνικών προγραμμάτων - MicroStation (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.952,74 € για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων της 7/1997 πράξης εφαρμογής περιοχής «Αγ. Παντελεήμων-Παρ. Προαστείου (Βλάχος) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.090,00 € για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων της 1/2002 πράξης εφαρμογής περιοχής «Ιτιές-Λεύκα» (Γουρδούπη) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 6.571,00 € για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων της 1/2002 πράξης εφαρμογής περιοχής «Ιτιές-Λεύκα» (Χριστοδουλοπούλου Α., Καριώρη Α., Λιακόπουλος Α., Λιακοπούλου Κ., Λιακόπουλος Δ., Μητροπούλου Ε., Χριστοδουλόπουλος Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια

Ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00 € (300,00 €+24% ΦΠΑ), για την καταβολή αμοιβής σε πιστοποιημένο Ορκωτό Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκτίμηση της αξίας ακινήτου επί της οδού Φιλίππου Ολυμπιάδος στα Ζαρουχλέικα (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.736,00 € (1.400 € πλέον ΦΠΑ 24%), για συμμετοχή δέκα υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Πάτρα, με θέμα «Εκπαίδευση Εφαρμογής ΟΠΣΝΑ Προνοιακών Επιδομάτων» (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθ. 423/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:51:41]