Παρασκευή 20 Απριλίου 13:39      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΝΕΟ Αθηνών-Πατρών

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΝΕΟ Αθηνών-ΠατρώνΣτα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών κατασκευής τμήματος του βορείου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων η αστυνομία αποφάσισε :
1. Την παράταση της υπ'αριθ. 103/2016 (αριθ. πρωτ. 2501/10/73-α) από 24.03.2016 Απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μακράς διαρκείας, από χ/θ. 197+150 έως χ/θ 199+850 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Πατρών για την κατασκευή τμήματος του βορείου κλάδου του νέου αυτ/μου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις αυτής έως 31.10.2016.
Επίσης , στα πλαίσια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διάρκειας, εφαρμόζονται ήδη δυνάμει της υπ' αριθ. 3Α/2016 απόφασής μας για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Η περιοχή έργων εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 178+150 και 182+150 της Ν.Ε.Ο. και αφορά στην κατασκευή τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου, κατά περίπτωση είτε του βόρειου (δεξιού) κλάδου αυτού είτε του νότιου (αριστερού) κλάδου αυτού. - Στις εργασίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή των ακόλουθων τεχνικών:
· Γέφυρα Β-303, περί τη χ/θ. 178+250 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-305, περί τη χ/θ. 178+350 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-306, περί τη χ/θ. 178+650 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-307, περί τη χ/θ. 178+900 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-308, περί τη χ/θ. 179+100 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-309, περί τη χ/θ. 179+450 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-349, περί τη χ/θ. 179+700 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-310, περί τη χ/θ. 180+000 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-311, περί τη χ/θ. 180+300 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-312, περί τη χ/θ. 180+700 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-313, περί τη χ/θ. 181+350 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-314, περί τη χ/θ. 181+600 της Ν.Ε.Ο.
· Κάτω Διάβαση Κ-315, περί τη χ/θ. 181+950 της Ν.Ε.Ο.
- Οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών ήδη εκτελούνται και θα ολοκληρωθούν σε ανεξάρτητες μεταξύ τους φάσεις.
Για κάθε φάση εργασιών, εντός της εφαρμοζόμενης «κύριας» κυκλοφοριακής ρύθμισης δημιουργούνται μία ή περισσότερες τοπικές «εσωτερικές» παρακάμψεις μικρότερου μήκους, αναλόγου με το πλήθος, τη θέση και το τμήμα (βόρειο ή νότιο) των προς κατασκευή τεχνικών.
Η προσαρμογή της κάθε τοπικής «εσωτερικής» παράκαμψης με την υπόλοιπη «κύρια» κυκλοφοριακή ρύθμιση γίνεται με προσωρινή χάραξη μορφής «S» στα δύο άκρα της πρώτης, εκατέρωθεν των οποίων η κυκλοφορία επανέρχεται επί της δεύτερης.
Οι φάσεις εργασιών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι οι ακόλουθες: ·
1η φάση: κατασκευή του νότιου (αριστερού) τμήματος των Κάτω Διαβάσεων Κ-306, Κ-307, Κ-308, Κ-309 και Κ-311. ·
2η φάση: κατασκευή του νότιου (αριστερού) τμήματος της γέφυρας Β-303 και των Κάτω Διαβάσεων Κ-305, Κ-306, Κ-307, Κ-308, Κ-309, Κ-311 και Κ-312. ·
3η φάση: κατασκευή του νότιου (αριστερού) τμήματος της γέφυρας Β-303 και των Κάτω Διαβάσεων Κ-305, Κ-306, Κ-307, Κ-308, Κ-309 και Κ-312, του βόρειου (δεξιού) τμήματος των Κάτω Διαβάσεων Κ-349, Κ-310 και Κ-311 και του βόρειου (δεξιού) τμήματος των Κάτω Διαβάσεων Κ-313, Κ-314 και Κ-315. ·
4η φάση: κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος των Κάτω Διαβάσεων Κ-305, Κ- 306, Κ-349 και Κ-310. - Καθ' όλο το μήκος της ρύθμισης εφαρμόζεται διατομή τύπου «σωλήνα», περιορισμένου συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων επί του οποίου έχει τοποθετείται ελαφρύ μέσο οπτικής καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).
3 Κατόπιν των ανωτέρω και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1ο Την τροποποίηση των εφαρμοζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δυνάμει της υπ. αριθμ. 3Α/2016 από 30.05.2016 Απόφασης Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας ως εξής:
· Σκοπός είναι η τροποποίηση της ανωτέρω 3ης φάσης των ήδη εφαρμοζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ' αριθμ. 3Α/2016 από 30.05.2016 απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, μεταξύ των χ/θ. 180+250 και 181+350 της Ν.Ε.Ο. για την κατασκευή του τμήματος του βόρειου (δεξιού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των ανωτέρω χ/θ.
Για το σκοπό αυτό μεταξύ των χ/θ. 180+250 και 181+350 της Ν.Ε.Ο., θα γίνει μόνιμη κατάληψη και αποκλεισμός του συνολικού πλάτους της διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. και εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας σε τμήμα του κατασκευασμένου νότιου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου.
Οι ήδη εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τροποποιηθούν μεταξύ των χ/θ. 180+250 και 181+350 της Ν.Ε.Ο. Εντός της περιοχής της προτεινόμενης τροποποίησης, η διατομή κυκλοφορίας θα παραμείνει τύπου «σωλήνα», συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων, στο οποίο θα τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι η εφαρμογή μιας ενδιάμεσης προπαρασκευαστικής φάσης της παραπάνω τροποποίησης, κατά την οποία περί τη χ/θ. 180+650 της Ν.Ε.Ο. η κυκλοφορία θα μεταφερθεί προσωρινά από το νεο- κατασκευασθέντα νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. (η οποία βρίσκεται νότια της νέας χάραξης του αυτοκινητόδρομου και εκτός αυτής), έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων συναρμογών αυτού με το τμήμα του νεο- κατασκευασθέντα νότιου (αριστερού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου δυτικά της χ/θ. 4 180+950 της Ν.Ε.Ο.
Κατά την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής φάσης, οι ήδη εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τροποποιηθούν μεταξύ των χ/θ. 180+250 και 180+950 της Ν.Ε.Ο. Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης στις οποίες θα ισχύουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι προσβάσεις των εργοταξιακών χώρων και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/2007.
Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση υπ. αριθμ. 3Α/2016 από 30.05.2016 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ' όλο το 24ωρο), τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/2007
Η νέα συνολική ρύθμιση θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 178+150 και 182+150 της Ν.Ε.Ο., ενώ η προτεινόμενη τροποποίηση θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 180+250 και 181+350 της Ν.Ε.Ο. Το ανατολικό άκρο της νέας συνολικής ρύθμισης θα εφάπτεται, περί τη χ/θ. 178+150 της Ν.Ε.Ο. στο δυτικό άκρο της ήδη εφαρμοζομένης ρύθμισης δυνάμει της υπ. αριθμ. 48Α/2016 από 01.07.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και των παρατάσεων/τροποποιήσεων αυτής.
Το δυτικό άκρο της νέας συνολικής ρύθμισης θα εφάπτεται, περί τη χ/θ 182+150 της Ν.Ε.Ο., στο ανατολικό άκρο της ήδη εφαρμοζομένης ρύθμισης δυνάμει της Απόφασης υπ. αριθ. 33B/2016 από 13.06.2016 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και των παρατάσεων/τροποποιήσεων αυτής.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν για το χρονικό διάστημα από 06.09.2016 μέχρι και 31.12.2016.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και της 5 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:39:09]