Τρίτη 20 Μαρτίου 12:01      7°-16° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου συνδέονται με την άνοια

Οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου συνδέονται με την άνοιαΤο αν οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και κατά πόσο η πολλαπλή παρέμβαση των νοσηλευτών βοηθά στην πρόληψη της άνοιας, μελέτησαν πρόσφατα οι ερευνητές.

Μελέτη που έγινε με χρηματοδότηση από το Ολλανδικό Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού, το Ολλανδικό Ταμείο Καινοτομίας για τις Συνεργατικές Ασφάλειες Υγείας και τον Ολλανδικό Οργανισμό για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στον Τομέα Υγείας, εκτίμησε κατά πόσο μια παρέμβαση πολλαπλών πεδίων που στοχεύει αυτούς τους παράγοντες μπορεί να προλάβει την άνοια σε πληθυσμό κοινωνικά δραστήριων και λειτουργικά αυτόνομων ηλικιωμένων (community-dwelling older people).

Τα ευρήματα της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «The Lancet», έρχονται από συγκριτικές μελέτες που έγιναν κατά την περίοδο από 7 Ιουνίου 2006 και 12 Μαρτίου 2009, σε 116 γενικά ιατρεία με 3.526 συμμετέχοντες και σε 26 κέντρα υγείας.

Οι ειδικοί στρατολόγησαν και τυχαιοποίησαν: 63 μελέτες με 1.890 συμμετέχοντες ενώ, κατανεμήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης και 53 μελέτες με 1.636 συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου.

Τα δεδομένα λήφθηκαν για 3.454 (98%) συμμετέχοντες και η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν 6,7 έτη (21.341 άτομα-έτη). Οι ηλικίες των συμμετεχόντων ήταν από 70-78 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η άνοια εμφανίστηκε σε 121 άτομα ένα ποσοστό 7% από τους 1.853 συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης και σε 112 άτομα (7%) από τους 1.601 συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, μια νοσηλευτική παρέμβαση πολλαπλών πεδίων δεν είχε τελικά ως αποτέλεσμα τη μειωμένη επίπτωση της άνοιας ανεξαρτήτως αιτίου σε μη επιλεγμένο πληθυσμό ηλικιωμένων. Αντίθετα διαπίστωσαν ότι μάλλον η απουσία επιπτώσεων μπορεί να οφείλεται στους μέτριους καρδιαγγειακούς κινδύνους αναφοράς και στα υψηλή πρότυπα συνήθους φροντίδας που είχαν αυτοί οι ασθενείς.

Χρειάζονται όμως όπως είπαν, μελλοντικές μελέτες που θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των εν λόγω παρεμβάσεων σε επιλεγμένους πληθυσμούς.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:01:23]