Κυριακή 22 Απριλίου 11:42      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Διανομή μερίσματος 15 εκατ. ευρώ από την INTERAMERICAN

Διανομή μερίσματος 15 εκατ. ευρώ από την INTERAMERICANΤην ικανή αποθεματοποίηση και φερεγγυότητά της επιβεβαιώνει η INTERAMERICAN με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της για τη χρήση 2015. Η πολιτική ανάπτυξης δραστηριοτήτων, οι διαχειριστικές πρακτικές και η έγκαιρη προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία SolvencyII, που αποτελεί πλέον νόμο από τις αρχές του 2016 με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εφαρμογή του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου για τις Γενικές Ασφάλειες, έχουν ισχυροποιήσει την οικονομική θέση της εταιρείας, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το μέρισμα ανέρχεται σε 14,95εκατ. ευρώ και οι μέτοχοι της INTERAMERICAN θα λάβουν καθαρό μέρισμα ανά μετοχή 0,11 ευρώ, με καταβολήτου από 1ης Σεπτεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι το 99,89% των μετοχών της INTERAMERICAN κατέχει η ολλανδική εταιρεία ACHMEA, ενώ το ελάχιστο υπόλοιπο είναι διεσπαρμένο σε ιδιώτες. Η ACHMEA δραστηριοποιείται, εκτός Κάτω Χωρών και Ελλάδος, και στις χώρες Τουρκία, Σλοβακία, Ιρλανδία καθώς και στην Αυστραλία, με πολιτική επίτευξης επικερδούς μεγέθυνσης και καινοτομίας, με τη χρήση των γνώσεων και της κεκτημένης εμπειρίας κυρίως στις γενικές ασφαλίσεις και την ασφάλιση υγείας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:42:14]