Κυριακή 22 Απριλίου 00:33      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Ζαχλωρίτικα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ΖαχλωρίτικαΣτην Πάτρα σήμερα την 30 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη, o Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Ιωάννης ΣΕΪΝΤΗΣ,
Ταξίαρχος.
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 «Περί ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07
2. Το υπ. αριθ.66254/16/1658920 από 29-8-2016 έγγραφο Τ.Τ. Αιγίου Αχαΐας
3. Την υπ. αριθμό 156/2016 από 27-4-2016 Απόφαση Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας.
4. Tην υπ' αριθ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00914 από 29-8-2016 έγγραφο της Κ/Ξ Intrakat
5. Την υπ' αριθ. 107/2016 από 9-8-2016 έγγραφο του Δήμου Αιγιαλείας
Στα πλαίσια εργασιών κατασκευής υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής, σιδηροδρομικών
σταθμών και στάσεων (κτήρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλον χώρο) και οδικών έργων
στο τμήμα Κιάτο- Ροδοδάφνη και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας χάραξης της
σιδηροδρομικής γραμμής με την οποία παρακάμπτεται το χωριό Ελαιώνας και εκτείνεται από
τον ποταμό Βουραικό έως τον ποταμό Κερυνίτη και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των
οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο
Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Ζαχλωριτίκων που απαιτούνται
για τις ανάγκες κατασκευής των τεχνικών α) Κάτω Διάβαση στη χ/θ 75+912,99 της Ν.Σ.Γ (Κ01)
και β) Κάτω Διάβαση στη χ/θ 76+431,99 της Ν.Σ.Γ (Κ03) στον οικισμό Ζαχλωριτίκων
- Εφόσον ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τεχνικού της Κάτω Διάβασης (Κ01) ολική διακοπή
κυκλοφορίας στο δυτικό δρόμο που εξυπηρετεί κατοικίες και ιδιοκτησίες και οδηγεί στην
ανώνυμη δημοτική οδό προς Ελαιώνα , για τις ανάγκες του τεχνικού της Κάτω Διάβασης του
(ΚΟ3) και η κίνηση θα εκτρέπεται στην ανώνυμη δημοτική οδό που οδηγεί από οικισμό
Ζαχλωρίτικα στον οικισμό Ελαιώνα και αντίστροφα .
- Στα σημεία εκατέρωθεν του τεχνικού (Κ03) θα πραγματοποιηθεί φραγμός με στηθαία και
αναλάμποντες φανούς για τον πλήρη αποκλεισμό του τμήματος εργασιών.
- Στην θέση της Κάτω Διάβασης Κ01 (χ/θ 75+912,99) που παρεμβάλλεται στο δρόμο που
οδηγεί στο γήπεδο του οικισμού Ζαχλωριτίκων , όσο και στη θέση της Κάτω Διάβασης Κ02 (χ/θ
76+048,30) που παρεμβάλλεται στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από τον οικισμό
Ζαχλωριτίκων στον οικισμό Ελαιώνα, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η κυκλοφορία έχει
αποκατασταθεί .
- Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν για το χρονικό διάστημα από 30-8-
2016 έως 30-11-2016.
- Από τον υπεύθυνο εργολάβο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση .
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑÏΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 95 - Τ.Θ.: 2493
Αρμ: Α/Α ΚΟΝΤΑΚΟΣ Λεωνίδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τηλ:2610695225, POL:6010140
Α ρ . Π ρ ω τ : 2 5 0 1 / 1 0 / 2 3 1 - α
2
- Από το Τ.Τ. Αιγίου θα ληφθούν μέτρα Τροχαίας εφόσον απαιτηθεί κατά την εφαρμογή της
απόφασης .
Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων
από τον υπεύθυνο εργολάβο.-
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:33:01]