Κυριακή 22 Απριλίου 11:40      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η εισήγηση της παράταξης "Τώρα για την Πάτρα" για την πρόταση Δρίτσα για το θαλάσσιο μέτωπο

Η εισήγηση της παράταξης "Τώρα για την Πάτρα" για την πρόταση Δρίτσα για το θαλάσσιο μέτωποΗ πρόταση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου του Λιμένα Πατρών, στο Δήμο Πατρέων είναι μία πολύ θετική εξέλιξη. Είναι η πρώτη φορά που το αρμόδιο υπουργείο αλλά και ο ΟΛΠΑ σαφώς τοποθετούνται υπέρ της απόδοσης του Θαλασσίου Μετώπου στο Δήμο Πατρέων.
Αυτό αποτελεί το δεύτερο βήμα για την επίλυση του θέματος του θαλασσίου μετώπου. Το πρώτο ήταν με την υπογραφή της σύμβασης προσωρινής παραχώρησης το 2012 επί Δημαρχίας Γιάννη Δημαρά. Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι τότε, με υπαρκτή την υπογραφή της σύμβασης προσωρινής παραχώρησης, στην συνέχεια το Υπουργείο αλλά και ο ΟΛΠΑ αντιδρούσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ έντονα και διαρκώς προσπαθούσαν να την ακυρώσουν επικαλούμενοι με κάθε ευκαιρία, ερμηνείες του νομοθετικού πλαισίου οι οποίες οδήγησαν σε συνεχείς δικαστικές διαμάχες τον Δήμαρχο και του Αντιδημάρχους οι οποίες όμως, πάντα κατέληγαν στην δικαίωση του Δήμου Πατρέων.
Η θετική αυτή εξέλιξη δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι και το θέμα έχει επιλυθεί. Ούτε αποτελεί πλαίσιο πανηγυρισμών και δικαίωσης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή διότι αυτά που μπορεί να φαίνονται απλές νομοτεχνικές διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν την όλη διαδικασία σε αδιέξοδο.
Ως παράταξη έχουμε καταθέσει αναλυτικά την πρότασή μας για τον σχεδιασμό ολόκληρου του θαλασσίου μετώπου της πόλης.
Τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την πρόταση μας για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης είναι:
• στην άρση των εμποδίων ώστε η πόλη να πλησιάσει και να διεισδύσει στο θαλάσσιο μέτωπο,
• στη λειτουργική ένταξη των περιοχών του θαλασσίου μετώπου στον αστικό ιστό,
• στην αισθητική και λειτουργική τους αναβάθμιση,
• στη βελτίωση του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος,
• στη βελτίωση του ισοζυγίου κτισμένου - κοινόχρηστων χώρων,
• στη απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση των πεζών σ' αυτές,
• στη συστηματική χρήση τους από τους πεζούς,
• στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης και την αναβάθμιση του τουριστικού της προσώπου.
Το βασικό πλαίσιο επέμβασης αποτυπώνεται διαγραμματικά στο επόμενο διάγραμμα όπως αυτό έχει αποδοθεί στην Έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών "Πάτρα, Θαλάσσιο Μέτωπο, Λιμένας, Πόλη." και όπως είναι γνωστό η πρόταση αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με βάση λοιπόν αυτή την πρόταση αντιμετωπίζουμε και κρίνουμε την πρόταση του Υπουργείου για την απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου του Λιμένα Πατρών, στο Δήμο Πατρέων.
Η πρόταση του Υπουργείου παρόλο που την αντιμετωπίζουμε πολύ θετικά, δεν δίνει την δυνατότητα πλήρους υλοποίησης του παραπάνω σχεδιασμού αφού είναι αρκετά ασαφής ή αφήνει κενά που μπορεί να οδηγήσουν στην ουσιαστική της ακύρωση.
Συγκεκριμένα και συνοπτικά.
α) Σύμφωνα με την πρόταση η χρήση της Νότιας Λιμενολεκάνης καθορίζεται από μία ΚΥΑ το προσχέδιο της οποίας μας έχει αποσταλεί η οποία βρίσκεται σε διαφορετική κατεύθυνση από την παραπάνω πρόταση που προβλέπει σε αυτή την θέση την δημιουργία νέας μαρίνας. Θεωρούμε επίσης ότι η ρύθμιση της χρήσης της Νότιας Λιμενολεκάνης από μία ΚΥΑ αποτελεί ένα εξαιρετικά αδύναμο τρόπο αφού αυτή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει. Θεωρούμε ότι πρέπει ο τρόπος λειτουργία της Νότιας Λιμενολεκάνης να καθοριστεί μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο (αναθεώρηση για παράδειγμα του Master Plan της Λιμενικής Ζώνης) και έπειτα από μία διαδικασία σχεδιασμού έτσι ώστε οι Λιμενικές δραστηριότητες να είναι πλήρως συμβατές με τις χρήσεις της χερσαίας ζώνης. Γιαυτό εξάλλου πάντοτε τονίζαμε ότι ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού του παραλιακού μετώπου (λιμενική ζώνη, Αιγιαλός και παραλία κ.λ.π.) η συμμετοχή του Δήμου στην διαδικασία σχεδιασμού οφείλει να είναι κυρία και καθοριστική και υποστηρίζαμε την αναγκαιότητα της εκπόνησης ενός city port master plan.
β) Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων της Λιμενικής Ζώνης έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης απόδοση των τμημάτων της στον Δήμο Πατρέων ναι μεν είναι ένας τρόπος για να μπορέσει η προσωρινή παραχώρηση να μετατραπεί σε οριστική όμως απαιτεί πολύ προσεκτικές κινήσεις, διότι τα αποχαρακτηρισμένα κομμάτια και ιδιαίτερα αυτό της Ακτής Δυμαίων με τον αποχαρακτηρισμό του ναι μεν μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών όμως το πολεοδομικό του πλαίσιο παραμένει ασαφές. (Δεν υπάρχει σαφής καθορισμός των ορίων αιγιαλού και Παραλίας, οι αρμοδιότητες αδειοδότησης για οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να είναι χρονοβόρες κ.λ.π.) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι και η παραμικρή καθυστέρηση για την λύση και τον ακριβή καθορισμό του θεσμικού πλαισίου ο Δήμος Πατρέων να μην μπορεί νομίμως να τοποθετήσει ούτε μία παιδική χαρά.
γ) Η υλοποίηση της πρότασης του Υπουργού απαιτεί ενδιάμεσα βήματα που χρονικά μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Όμως τα δύο πρώτα και καθοριστικά βήματα που είναι η απόφαση του ΟΛΠΑ και ο επαναπροσδιορισμός των ορίων της Λιμενικής Ζώνης αυτομάτως ακυρώνουν την προσωρινή σύμβαση παραχώρησης. Στο χρονικό διάστημα λοιπόν μέχρι την υλοποίηση των επομένων βημάτων που είναι και τα πλέον χρονοβόρα ο Δήμος δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
Για τους παραπάνω λόγους η πρόταση μας διαμορφώνεται ως εξής.
• Το Δήμος Πατρέων επικαιροποιεί με απόφασή του ότι το πλαίσιο σχεδιασμού του παραλιακού μετώπου της πόλης θα είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί στην Έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών "Πάτρα, Θαλάσσιο Μέτωπο, Λιμένας, Πόλη."
• Όλες οι νομοτεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν όλες τις φάσεις και τα βήματα για την απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου θα συζητηθούν και θα επεξεργαστούν ώστε να είναι ώριμες οι λήψεις τον αποφάσεων (Καθορισμός χρήσεων, Αιγιαλός παραλία, επαναπροσδιορισμός του Master Plan κ.λ.π.) από τον Δήμο, τον ΟΛΠΑ, τα αρμόδια και εμπλεκόμενα Υπουργεία (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών) σε στενή συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως καθυστέρηση στην λήψη των σχετικών αποφάσεων αλλά και ταυτόχρονα να υπάρχει μετά από τον δήμο η δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασμού.
• Μέχρι την ολοκλήρωση της σύνταξης των σχετικών αποφάσεων και των σχετικών κειμένων να μην υπάρξει επαναπροσδιορισμός των ορίων της Λιμενικής Ζώνης έτσι ώστε με την υπάρχουσα Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης ο Δήμος να έχει την δυνατότητα να υλοποιεί τις απαιτούμενες εργασίες και σχεδιασμούς στην Θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.
Θεωρούμε ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να αποτελέσει την μόνη η οποία μπορεί να έχει ένα πραγματικό και άμεσα υλοποιήσιμο αποτέλεσμα προς τον συμφέρον ολόκληρης της πόλης και των πολιτών της. Θεωρούμε επίσης ότι αυτή είναι η μόνη διαδικασία που θεσμικά όχι μόνο θα κατοχυρώσει τις όποιες αποφάσεις, αλλά αυτές θα παίρνονται με τέτοιο τρόπο που θα συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των υποδομών.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:40:42]