Τετάρτη 20 Ιουνίου 12:49      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25

Πάτρα: προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ε.Σ.Ε.Ε. (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), Παράρτημα Πατρών, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΛΑΕΚ 1-25), για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24%.
Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με πέντε ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160€).
* Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
* Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών
* Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική
Απαιτούμενα στοιχεία συμμετοχής
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) (Δ/νση: Κανακάρη 46-52, τηλ.: 2610-621757, Νιάχου Χριστίνα)
1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη και τη σφραγίδα της επιχείρησης)
3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου
4. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
5. Φωτοτυπία από βιβλιάριο ασφάλισης, ώστε να φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (ΑΜΑ) και το ΑΜΚΑ
6. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθυνθούν στη Γραμματεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε. Πατρών.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:49:55]