ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ομόφωνα θετικό έκρινε το ΤΕΕ/ΤΔΕ το σχέδιο για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας - Τι προτείνει

Ομόφωνα θετικό έκρινε το ΤΕΕ/ΤΔΕ το σχέδιο για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας - Τι προτείνειΣε ανακοίνωση που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΕ, δρα Αθ. Γιανναδάκη, μηχανολόγο και αεροναυπηγό μηχανικό, αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Το σχέδιο παραχώρησης του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τη 18η/30.08.2016 συνεδρίασή της.
Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, κ. Νίκου Κοντοέ, ο οποίος και παρουσίασε αναλυτικά την κατατεθειμένη πρόταση στα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.
Κατόπιν πολύωρης και διεξοδικής συζήτησης, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας κατέληξε, ομόφωνα, στο συμπέρασμα ότι το προτεινόμενο σχέδιο του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας από πλευράς Κυβέρνησης και Ο.Λ.ΠΑ. είναι στη θετική κατεύθυνση και πάνω σε αυτή τη βάση οφείλουν όλοι να εργασθούν, ώστε η πόλη των Πατρών να επαναπροσδιορίσει τη διαλεκτική και αναπτυξιακή της σχέση με το Λιμάνι της.
Επιπλέον, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας τονίζει ότι:
1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του τελικού σχεδίου αποφάσεων και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών δεν είναι ουδέτερος για την ανάπτυξη των παρεμβάσεων που μπορούν και πρέπει να γίνουν στην υπό παραχώρηση έκταση από το Δήμο Πατρέων και, κατά συνέπεια, απαιτείται τόσο η δημόσια δέσμευση της Κυβέρνησης για την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών, αλλά και η συνεχής και ενεργή παρακολούθηση αυτών από το Δήμο Πατρέων.
2. Η ταχεία και άρτια ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης αποτελεί ουσιώδη παράμετρο για τη διεκδίκηση πόρων από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Υπό αυτήν την έννοια, απαιτείται η επιτάχυνση της εκπόνησης εξειδικευμένων σχεδίων, που θα συνδυάζουν την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη του δημόσιου χώρου, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις διαχειριστικές δυνατότητες του Δήμου Πατρέων και την αναπτυξιακή προοπτική που θα μπορέσει να προσδώσει το θαλάσσιο μέτωπο στην πόλη της Πάτρας. Ο σχετικός σχεδιασμός οφείλει να αφορά στο σύνολο του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας. Ο σχεδιασμός διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής από το συνεκτικό αστικό ιστό της πόλης οφείλει να έρθει σε αρμονία με τον παραπάνω σχεδιασμό.
3. Η πόλη και οι φορείς της οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την κατασκευή του Εμπορευματικού Τμήματος στο Νέο Λιμένα Πατρών, ώστε να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη συνολική παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας στο Δήμο.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση της παραχώρησης του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας, ακόμη και μέσω ισχυρών συγκρούσεων στο πρόσφατο παρελθόν, τονίζει ότι, σήμερα και όχι αύριο, απαιτείται η υλοποίηση ενός, οραματικά, ρεαλιστικού σχεδιασμού, ο οποίος θα δικαιώνει το διαχρονικό και παλλαϊκό αίτημα των πολιτών της Πάτρας για τη σύνδεση της πόλης με τη θάλασσά της.
Σε αυτό το δρόμο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος θα εξακολουθήσει να παρεμβαίνει με θετική συνεισφορά στους Φορείς της Πολιτείας, αλλά και της Κοινωνίας".Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:32:04]