Τρίτη 24 Απριλίου 08:09      10°-23° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δεν διαγράφονται οι φοιτητές που δεν εγγράφηκαν σε δύο εξάμηνα

Δεν διαγράφονται οι φοιτητές που δεν εγγράφηκαν σε δύο εξάμηναΤροπολογία με την οποία καταργείται η αυτοδίκαιη διαγραφή φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δυο εξάμηνα ενώ προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις καθηγητών μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ή διαφορετικών ΑΕΙ και εισάγονται νέες διατάξεις για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης στην Βουλή
Με την τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας και τους όρους διαγραφής των φοιτητών, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη εφαρμογή από το σύνολο των ΑΕΙ της χώρας.
Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία επανεγγραφής φοιτητών που απώλεσαν την φοιτητική τους ιδιότητα Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μετακίνησης καθηγητών μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ή διαφορετικών ΑΕΙ, προκειμένου να ανακοπεί η αφαίμαξη κυρίως Τμημάτων των Ιδρυμάτων της Περιφέρειας.
Με τη νέα ρύθμιση ενοποιείται η διαδικασία των μετακινήσεων και μετακλήσεων, προβλέπεται ρητά για τη μετακίνηση σε όλες τις βαθμίδες η διαδικασία εκλογής κατά τις κείμενες διατάξεις και παρατείνεται από τρία σε δέκα έτη η υποχρέωση παροχής υπηρεσίας στο Τμήμα προέλευσης, εκ των οποίων τα τρία στη βαθμίδα που υπηρετεί ο μετακινούμενος.
Ακόμη, προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία ερείδεται μεταξύ άλλων στην αποδεδειγμένα επαρκή στελέχωση του Τμήματος από το οποίο ζητείται η μετακίνηση, ενώ αποκλείεται η μετακίνηση προς τα Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της παράτασης λειτουργίας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου το ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα προβλέπει τουλάχιστον εικοσαετή διάρκεια λειτουργίας, η οποία έληξε στις 24-7-2016.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:09:05]