Τετάρτη 25 Απριλίου 09:55      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


"Κόκκινα" δάνεια: Κάλυψη στους εγγυητές ζητά το Επιμελητήριο Αχαΐας

"Κόκκινα" δάνεια: Κάλυψη στους εγγυητές ζητά το Επιμελητήριο ΑχαΐαςΝέα παρέμβαση για το πλαίσιο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, έκανε το Επιμελητήριο Αχαΐας προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτή την φορά για το θέμα των εγγυητών.
Όπως γράφει η εφημερίδα "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ", τον Δεκέμβριο του 2015 το Επιμελητήριο Αχαΐας με έγγραφο (αρ.πρωτ.:2399/4.12.2015) το οποίο εστάλη προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και κοινοποιήθηκε προς την ΤτΕ, καθώς και η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με αντίστοιχη επιστολή της, ζήτησε το νομοθετικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», να περιλαμβάνει πρόνοια όσον αφορά τους εγγυητές οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, στην αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β 2376/2-8-16) στο 5ο κεφάλαιο, εξισώνεται ο εγγυητής με τον πρωτοφειλέτη, όμως το Επιμελητήριο θεωρεί ότι στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό του δανείου καλύπτεται από εμπράγματη εξασφάλιση επί ακινήτου, θα ήταν δίκαιο και κοινωνικά σωστό, ο εγγυητής να ευθύνεται για το ποσό του δανείου που υπερβαίνει το ποσό της προσημείωσης. Αλλως, εάν η οφειλή υπολείπεται της προσημείωσης, να απαλλάσσεται.
Μάλιστα το Επιμελητήριο επικαλείται παρόμοια πρόβλεψη που ορίζει το πλαίσιο αφερεγγυότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου, με την έγκριση των θεσμών, και αναφέρει: «Η υποχρέωση του εγγυητή, σε σχέση με το δάνειο του πρωτοφειλέτη, θα ισοδυναμεί με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπολοίπου του δανείου. Συνεπώς το δικαίωμα του πιστωτή να εισπράξει από τον εγγυητή, περιορίζεται στο ποσό της διαφοράς. Εάν το υπόλοιπο του δανείου είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.
Εάν το δάνειο δεν καλύπτεται με ενυπόθηκη εξασφάλιση, τότε οι εγγυητές που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να ευθύνονται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θα προβλέπονται για τον πρωτοφειλέτη και θα καλύπτουν το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο πρωτοφειλέτης, κατ΄ αναλογίαν του διαθεσίμου εισοδήματος εκάστου εγγυητού, πέρα από το κόστος διαβίωσής του.
Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή περιορίζεται στα δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται να κινηθεί εναντίον του εγγυητή και οποιαδήποτε δικαιώματα του πιστωτή έναντι του εγγυητή, παραγράφονται. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εγγυητής στον πιστωτή, θα μπορεί ο εγγυητής να το αξιώσει από τον χρεώστη (πρωτοφειλέτη)».
Όπως τονίζει το Επιμελητήριο, με τη ρύθμιση αυτή θα αποφευχθεί η εμπλοκή χιλιάδων εγγυητών σε δικαστικές διενέξεις με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, που θα απασχολήσουν αρνητικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα δικαστήρια, τις τράπεζες και τους εγγυητές.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:55:27]