Δευτέρα 19 Μαρτίου 08:44      7°-16° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Ακρόαση Λυρικών τραγουδιστών

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Ακρόαση Λυρικών τραγουδιστώνΤο Int. Opera Studio του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας προσκαλεί χορωδούς για την σύσταση οπερατικής χορωδίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την θεατρική περίοδο 2016-2017.
Επιθυμητές οι μουσικές γνώσεις.
Θα ζητηθεί από τον κάθε υποψήφιο να ερμηνεύσει μια Αria ή ένα Lied το οποίο θα πρέπει να έχει προετοιμάσει και να το παρουσιάσει χωρίς την χρήση παρτιτούρας.
Στην ακρόαση είναι απαραίτητο ο κάθε υποψήφιος να προσκομίσει την παρτιτούρα του κομματιού που θα ερμηνεύσει.
Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν έως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 ηλεκτρονικά στο mail του IOSΠ: operastudiopatras@dipethepatras.gr
Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του IOSΠ: http://www.operastudiopatras.gr


Το Int. Opera Studio του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας προσκαλεί τραγουδίστριες και τραγουδιστές Λυρικού ρεπερτορίου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω) μέχρι την Παρασκευή, 26η Αυγούστου 2016. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο operastudiopatras@dipethepatras.gr, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (Δευτ. - Παρ. 10: 00-14: 00) είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνοντας υπόψιν την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας,
Όθωνος Αμαλίας 6
Πάτρα, Τ.Κ. 26223,
Ελλάδα.
· 1. Το Opera Studio δέχεται όλους τους νεαρούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες, οι οποίοι έχουν περατώσει με επιτυχία τις σπουδές τους στον τομέα της μονωδίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να αρθεί ο περιορισμός αυτός.
· Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν οι γυναίκες το 30o έτος, οι δε άντρες το 32o έτος της ηλικίας τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να αρθεί το προκαθορισμένο όριο ηλικιών.
· Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά από τους υποψηφίους:
· Βιογραφικό σημείωμα
· πρόσφατη φωτογραφία
· κατάλογος του ρεπερτορίου των υποψηφίων που αφορά σε κομμάτια που έχουν μελετήσει και ήδη ερμηνεύσει
· εφόσον υπάρχει, πρόσφατη ηχογραφημένη εκτέλεση (σε CD, DVD, mp3) με τρεις άριες και τρία τραγούδια (Lieder). Από τις άριες τουλάχιστον μια θα πρέπει να είναι στην ιταλική και μια στη γερμανική γλώσσα
· Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λήγει στις 26 Αυγούστου 2016.
· Παρακαλούμε να αποστείλετε τις αιτήσεις σας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Εκπαιδευτικός Χώρος Μπάρι, Όθωνος Αμαλίας 6 , Πάτρα, Τ.Κ. 26223
· Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόαση (Audition) θα ανακοινωθεί έγκαιρα και εγγράφως στους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί από τη διαδικασία της προεπιλογής.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:44:56]