Σάββατο 23 Ιουνίου 15:15      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ολόκληρη η κατάθεση του Ν. Νικολόπουλου για τα δάνεια της Eurobank σε κόμματα και ΜΜΕ

Ολόκληρη η κατάθεση του Ν. Νικολόπουλου για τα δάνεια της Eurobank σε κόμματα και ΜΜΕΣτην Δ΄ Πταισματοδίκη της Πάτρας, κυρία Κουδούνη, κατέθεσε σήμερα, από τις 11 το πρωί, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος.
Η κατάθεσή του αφορούσε το διευθύνοντα σύμβουλο της EUROBANK, Φωκίωνα Καραβία, με αφορμή τα όσα εκείνος είχε καταθέσεις ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ.
Ειδικότερα, στην κατάθεσή του, που περιήλθε σε γνώστη του pelop.gr, ο κ. Νικολόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα:
Θέλω ευθύς εξαρχής να καταθέσω ότι και στην περίπτωση της EUROBANK τα πράγματα είναι απλά, προκειμένου να ερευνήσετε κατά καθήκον αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.
1.Διαχειρίζεται και η EUROBANK κρατικά χρήματα μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων και αναχρηματοδοτήσεων;
Ναι είναι η απάντηση.
2.Δόθηκαν τεράστια ποσά από αυτά τα χρήματα σε Κόμματα και ΜΜΕ, χωρίς να υπάρχουν οι κατά πάγια τραπεζική πρακτική εγγυήσεις και διασφαλίσεις;
Ναι είναι η απάντηση, όπως την έχει καταγράψει στο πόρισμα του, ο Εισαγγελέας Γεώργιος Καλούδης και αυτό το πόρισμα πρέπει να μελετήσετε και εσείς.
Ναι είναι η απάντηση, όπως την έχει καταγράψει και η Τράπεζα Ελλάδας στο οικείο πόρισμά της, το οποίο μάλιστα έχει "βαφτίσει" απόρρητο για να μην αποκαλυφθεί εύκολα.
3.Τα χρήματα αυτά δόθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή μήπως ως "δώρα" ουσιαστικά με την προσδοκία ανταπόδοσης;
Δόθηκαν ως "δώρα" είναι η απάντηση διότι δεν είχαν τις συνήθεις (τουλάχιστον) εξασφαλίσεις.
Εύκολη η εξήγηση για τα "δώρα" με απλή ανάγνωση των πρακτικών της Βουλής, στα οποία καταθέτει ο κ Καραβίας.
Εκεί εκτός των άλλων ισχυρίζεται ότι : τα δάνεια εξασφαλίστηκαν από "μητρικές" εταιρείες παρότι είχαν αρνητικές θέσεις οι δανειζόμενες εταιρείες.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ένας ενήλικας υιός έχει παντρευτεί, έχει φύγει από το σπίτι σε δικό του, με δική του εμπορική δραστηριότητα και με δική του εταιρεία. Και μία τράπεζα έρχεται και τον δανείζει, παρότι έχει αρνητική θέση με την δικαιολογία ότι η εταιρεία της μητέρας του έχει οικονομικές δυνατότητες, χωρίς όμως να ζητά να μπει εγγυήτρια των δανείων η μητέρα του.
Χαρακτηριστική επιβεβαίωση υπάρχει για όλα αυτά είναι και ο χρόνος κατά τον οποίο αρχίζουν να παίρνουν μέτρα οι τράπεζες και αυτός είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ξέσπασε πολιτικός και δημοσιογραφικός θόρυβος.
Τα "δώρα" των τραπεζών στα ΜΜΕ πιθανόν να έχουν σκοπό την ανταπόδοση, με συμπαράσταση στις διεκδικήσεις των ομίλων, στις οποίες ανήκουν οι τράπεζες ή την σιωπή σε αποκαλύψεις σκανδάλων με πρωταγωνίστριες τις Τράπεζες.
Σας καταθέτω το εισαγγελικό πόρισμα του κ. Γ. Καλούδη και σας καλώ εσείς να ζητήσετε τις απόρρητες εκθέσεις των ελέγχων της Τράπεζας Ελλάδας.
Επίσης σας καταθέτω και την κατάθεση του κ. Καραβία και με την βεβαιότητα ότι θα τα μελετήσετε εις βάθος με εμπιστοσύνη περιμένω τα δικά σας συμπεράσματα για το αν επιβεβαιώνονται ή όχι οι κρίσεις μου αυτές.

Ακόμη θέλω να επισημάνω ότι, εκτός από τη Διοίκηση της ανωτέρω τράπεζας, πρέπει ευθύς εξαρχής να διερευνήσετε πως λειτούργησαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και την προληπτική εποπτεία των συγκεκριμένων δανειοδοτήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κομμάτων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις ΠΔΤΕ (Πράξεις Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος) της ΤτΕ και τον ειδικό κανονισμό πιστοδοτήσεων, καθώς επίσης να ζητηθούν οι φάκελοι με τα στοιχεία και τις ειδικές αναφορές, που υποβλήθηκαν από την ανωτέρω τράπεζα, κατά τη συνήθη διαδικασία, για λόγους ελεγκτικούς και εποπτικούς, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Και τούτο πρέπει να το πράξετε επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μοναδική αρμόδια εποπτική αρχή, κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στις τράπεζες για το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο και, ιδιαίτερα, για τα μεγάλα δανειακά χαρτοφυλάκια, όπως αυτά των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Απ' ότι γνωρίζω, η ΤτΕ έχει ήδη διενεργήσει δύο εξειδικευμένους ελέγχους, έναν το 2012 και έναν που είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Έχει καταγγελθεί στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ότι, οι εποπτικοί μηχανισμοί, βάσει των διαδικασιών της τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης -των τριών που έχουν γίνει από το 2010 μέχρι και σήμερα- τόσο ο SSM, το ΤΧΣ και η BlackRock, έχουν βρει στους φακέλους της EUROBANK και στα δάνεια από τη δειγματοληψία που έκαναν, συγκεκριμένες παρατυπίες και έκαναν επ' αυτών σημειώσεις σχετικές με τις δανειοδοτήσεις προς τα κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι κάτι που μπορείτε εύκολα εσείς να επιβεβαιώσετε, ζητώντας τις σχετικές απόρρητες εκθέσεις, κλητεύοντας ταυτόχρονα τους καταλλήλους και αρμοδίους να καταθέσουν.
Εν προκειμένω, από το περιεχόμενο, τα ευρήματα και τα πορίσματα ελέγχου της από 30/12/2011 εμπιστευτικής έκθεσης της εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions, που διενήργησε τον έλεγχο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και δη, των πέντε συστημικών τραπεζών, η οποία δημοσιεύθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μόνο στην αγγλική γλώσσα, προκύπτει με ασφάλεια ότι, ως προς τα χορηγηθέντα επιχειρηματικά δάνεια, στα οποία εντάσσονται τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου και τον σχετικό με αυτές «Πίνακα 30» της σελίδας 66 της ανωτέρω έκθεσης, προκύπτει ότι, ενώ από τις 4 συστημικές τράπεζες ζητήθηκαν τα μηνιαία ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοδοτουμένων από αυτές επιχειρήσεων των τελευταίων πέντε ετών, ήτοι από το έτος 2006 μέχρι και το έτος 2011, αυτές δεν διέθεταν τα στοιχεία αυτά, όπως ζητήθηκαν, κατά ποσότητα και ποιότητα, στις βάσεις δεδομένων των αρχείων που υποχρεούνται να τηρούν κατά το εποπτικό πλαίσιο της «Βασιλεία ΙΙ», με αποτέλεσμα αυτές να παραδώσουν στους ελεγκτές της ανωτέρω εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions διαφορετικά αρχεία η κάθε μία, από τα οποία λείπουν βασικά και ουσιώδη στοιχεία για τον υπολογισμό και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κίνδυνου των ανωτέρω επιχειρηματικών δανείων που χορήγησαν και, ειδικότερα, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., παρέδωσε ιστορικά στοιχεία εξαμήνου, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, για 2,5 μόνο χρόνια αντί των 5 τελευταίων που της ζητήθηκαν, ήτοι μόνο για την περίοδο Δεκεμβρίου 2008 - Ιουνίου 2011, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διέθετε κατά ποσότητα και ποιότητα όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοδοτούμενων από αυτή επιχειρήσεων, κομμάτων και ΜΜΕ, για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011.
Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι από το 2012 και μετά, που έγινε η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, συμμετέχει στις επιτροπές δανειοδοτήσεων ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Monitoring Trustee, ο οποίος έχει δικαίωμα βέτο για τις δανειοδοτήσεις και υπάρχει ειδική διαδικασία για τους λεγόμενους συνδεδεμένους πιστούχους και ασφαλώς θα πρέπει να κληθεί να καταθέσει όσα γνωρίζει.
Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες, υπάρχουν ειδικές αναφορές τις οποίες συμπληρώνουν σε τριμηνιαία βάση και αποστέλλουν στον Monitoring Trustee.
Αυτός με την σειρά του ενημερώνει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και με βάση αυτές τις διαδικασίες πρέπει να προχωρούν σε δανειοδοτήσεις οι οποίες αφορούν τους συνδεδεμένους πιστούχους, όπως είναι τα κόμματα και τα ΜΜΕ.
Επομένως, είναι αυτονόητο και προφανές ότι το εποπτικό πλαίσιο είναι ή καλύτερα έπρεπε εν προκειμένω να είναι πολύ αυστηρό.
Και εδώ τίθεται το εξής κρίσιμο ερώτημα προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές :
Εάν υπάρχει κάποια οδηγία ή όχι από τους εποπτικούς μηχανισμούς της Ευρώπης, έτσι ώστε να πληρωθούν ή να μην πληρωθούν αυτά τα δάνεια, να εισπραχθούν ή όχι. Διότι το να εισπραχθούν 270 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια ή ανεπίδεκτα είσπραξης από όλα τα κόμματα, από όλες τις τράπεζες, είναι πλέον αντικειμενικά αδύνατο να συμβεί, διότι δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον τα χρήματα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ενώ το ίδιο σχεδόν τοπίο επικρατεί και στα δάνεια των ΜΜΕ.
Επειδή όμως δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το τι θα γίνει με αυτά τα ανείσπρακτα και ανεπίδεκτα είσπραξης δάνεια, καθίσταται πρόδηλο ότι αυτά, όπως και τα προηγούμενα, θα τα πληρώσει για ακόμη μια φορά το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Και αυτό έχει σημασία γιατί, όπως κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Καραβίας, ήδη το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε τον Μάρτιο του 2014 στη Γενική Διεύθυνση Ειδικών Χειρισμών, λόγω καθυστέρησης και στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2014, καταγγέλθηκε.
Μέχρι σήμερα όμως, η τράπεζα, δεν «μπλόκαρε» τους σχετιζόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για να εισπράξει κάποια από αυτά τα χρήματα.
Όλα τα ληξιπρόθεσμα δάνεια της EUROBANK προς τα ΜΜΕ, έχουν αναδιαρθρωθεί χαριστικά, σε σχέση με τα δάνεια αντιστοίχου μεγέθους επιχειρήσεων άλλων κλάδων.
Ειδικότερα όμως, σχετικά με δύο συγκεκριμένα δάνεια, ένα προς τη Νέα Δημοκρατία και ένα προς το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το πόρισμα Καλούδη, το οποίο διάβασα πολύ καλά, προκύπτει ότι τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ που χορήγησε η Τράπεζά στο ΠΑΣΟΚ, δόθηκαν με εγγύηση τη χρηματοδότηση του 2011, η οποία όμως είχε προηγουμένως εκχωρηθεί ήδη στην ΑΤΕ.
Επισημαίνει μάλιστα το πόρισμα ότι εδόθη το δάνειο αυτό με μια απλή υποσχετική επιστολή, ενώ είναι τοις πάση γνωστό ότι αυτό δεν είναι σύννομο, ούτε συνάδει με τον κανονισμό πιστοδοτήσεων της EUROBANK και, έτσι, δεν είναι νόμιμο, επιτρεπτό και σύνηθες, αφού δεν ανταποκρίνεται στις συναλλακτικές σχέσεις και τις τραπεζικές διαδικασίες της κοινής πείρας.
Παρακαλώ να σημειώσετε αυτός ο δανεισμός πραγματοποιήθηκε με μια απλή υποσχετική επιστολή, καθότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος από τν κρατικό προϋπο0λογισμό είχε ήδη εκχωρηθεί ως εγγύηση στην Αγροτική Τράπεζα, για τη λήψη άλλων δανείων.
Όμως, εάν πάει στην EUROBANK ένας πολίτης, ακόμη και ο φερεγγυότερος, μόνο με μια υποσχετική επιστολή, και πει ότι : «Θα φτιάξω κόμμα και θα πάρω υψηλά ποσοστά», είναι αυτονόητο ότι δεν θα του χορηγηθεί ποτέ δάνειο με μοναδική εγγύηση αυτές τις διαβεβαιώσεις, ακόμη και αν στο μέλλον ήθελαν αποδειχθεί αληθείς.
Αν ήταν έτσι, τότε και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, που έχει εκλέξει Βουλευτή και πήρε μέρος σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, με την προσδοκία της εκλογικής επιτυχίας και με μία υποσχετική επιστολή, θα το είχε ποτέ δανειοδοτήσει η Τράπεζα του κυρίου Καραβία; Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ούτε στα τραπεζικά συστήματα της Αφρικής.
Έχουμε όμως και ένα ακόμη δεδομένο… την μαρτυρία του Διευθύνοντος Συμβούλου της EUROBANK ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που σας παραθέτω:
«ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Να επιβεβαιώσω ότι όντως στο ΠΑΣΟΚ για την αδειοδότηση είχαμε λάβει υποσχετική επιστολή. (σελ.36 πρακτικά εξεταστικής)»
Πρέπει να υπογραμμίσω λοιπόν ότι παρότι το δάνειο των 5,2 εκατομμυρίων του ΠΑΣΟΚ από το 2010 δεν εξυπηρετείται, όπως και το δάνειο των 3,3 εκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά με τους ανεξόφλητους τόκους είναι περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ, ούτε η υποσχετική ενεργοποιήθηκε και ούτε έχουν καταγγείλει τα δάνεια από τον Αύγουστο του 2014.
Και εδώ προκύπτει ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα:
Γιατί οι αρμόδιοι και το Δ.Σ. της EUROBANK, δεν πήραν τα χρήματα αυτά από την κρατική χρηματοδότηση των δύο κομμάτων όλο αυτό το διάστημα, ενώ οι τράπεζες προηγούνται έναντι των άλλων πιστωτών των κομμάτων;
Προφανώς, για να τα πληρώσει και πάλι ο Ελληνικός λαός και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η «ομολογία» ότι υπάρχει ζημιά από αυτή την χρηματοδότηση και όμως δεν σπεύδει και σήμερα ο κ. Καραβίας να δεσμεύσει τους κομματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προκύπτει από την δική του μαρτυρία ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία καταθέτων αυτούσια :
«ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Η Τράπεζά μας έχει σχηματίσει προβλέψεις για το σύνολο του ποσού, κινούμενη στα πλαίσια της συντηρητικότητος. Επομένως, τη ζημιά, την οποία θέτετε λογιστικά, την έχουμε ήδη πάρει.…» (σελ. 148 και 149 πρακτικά εξεταστικής επιτροπής).
Ομολογεί δηλαδή ο κ. Καραβίας τη ζημία των συγκεκριμένων αυτών δανείων και την εγγραφή τους στον ισολογισμό της τράπεζας του, αλλά αποκρύπτει ότι η λογιστικοποίηση της ζημίας αυτής έγινε με προβλέψεις οι οποίες σχηματίστηκαν με τα χρήματα με τα οποία χρεώθηκε ο ελληνικός λαός δια των ανακεφαλαιοποιήσεων και των ενισχύσεων ρευστότητας που έλαβε η τράπεζά του, με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους.
Και κάτι ακόμη στο θέμα του δανείου του ΠΑΣΟΚ.
Δεν επρόκειτο για μια απλή ατέλεια ή ένα απλό παραστράτημα, αλλά για μια κραυγαλέα παρανομία, μια πρωτοφανή για τα παγκόσμια τραπεζικά χρονικά τραπεζική απάτη.
Δεν είναι απλώς μόνο η υποσχετική επιστολή στην πραγματικότητα, που είπε ο κ. Καραβίας, ότι υπό περιστάσεις μπορεί να είναι κριτήριο, αλλά είναι το γεγονός ότι εκείνο το αντικείμενο της υποσχέσεως ήταν ήδη εκχωρημένο στην ΑΤΕ, σε χρόνο προγενέστερο της υποσχετικής επιστολής.
Αυτό είναι βαρύ οικονομικό έγκλημα.
Αφού πρόκειται περί εξαπάτησης του Δημοσίου, στην οποία αυτουργοί είναι οι κομιστές της συγκεκριμένης υποσχετικής επιστολής, και μάλιστα όχι μόνο στη EUROBANK, ούτε σε δύο, αλλά σε περισσότερες τράπεζες, και μάλιστα και στην τότε κρατική ΑΤΕ.
Υπογραμμίζω λοιπόν ότι η κρατική επιχορήγηση του έτους 2011 δεν μπορούσε να δοθεί σε κανενός είδους ασφάλεια.
Διότι είχε ήδη εκχωρηθεί, σε προγενέστερο χρόνο, ως εγγύηση στην ΑΤΕ για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή, για τη λήψη δανείου.
Πρέπει λοιπόν η Δικαιοσύνη να αναζητήσει την αλήθεια και να καλέσει αυτούς που έβαλαν την υπογραφή τους να απαντήσουν:
Εάν ήξεραν το γεγονός αυτό όταν ελάμβαναν τις αποφάσεις και αν όχι εδώ και καιρό που το γνωρίζουν, όπως ο κ. Καραβίας που ερωτήθη στην Εξεταστική Επιτροπή για την συγκεκριμένη απάτη γιατί δεν έκανε τίποτε και μέχρι σήμερα.
Πώς είναι δυνατόν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα στελέχη της νομικής υπηρεσίας της EUROBANK να γνωρίζουν αυτή την προφανή και πρωτοφανή παρανομία και όμως να μην κλείνουν το λογαριασμό και να μην στέλνουν στον Εισαγγελέα τους κοινούς απατεώνες;
Αλήθεια τι θα έκανε, όχι ένας τραπεζίτης, όπως ο κ. Καραμούζης, ο οποίος έχει περάσει από όλες τις τράπεζες (ήταν πρόεδρος της Γενική Τράπεζας, πρόεδρος της ΕΤΕΒΑ, υποδιοικητής της ΕΤΒΑ, υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας και τα τελευταία χρόνια ανήκε στο δυναμικό του Ομίλου Πειραιώς), αλλά ο μέσος άνθρωπος, εάν ήταν υπεύθυνος και τον καλούσαν σήμερα να δώσει αυτή την έγκριση, γνωρίζοντας ότι δίδεται ως υπόσχεση ένα ποσόν, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί αντικειμενικά, γιατί ανήκει σε άλλον;
Επισημαίνω επιπλέον ότι ο κ. Καραβίας κατέθεσε ότι : η Τράπεζα δεν μπορεί να εισπράξει τις κρατικές επιχορηγήσεις γιατί είναι εκχωρημένες αλλού, με αποτέλεσμα, έτσι, να καλύπτει ακόμη και σήμερα με την «ένοχη» σιωπή του αυτή την εγκληματική πράξη.
Τώρα ως προς τα δάνεια των κομμάτων, γνωρίζετε ότι με την τροπολογία με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του υπουργείου Ανάπτυξης, που είχε κατατεθεί στις 4/4/2013, εψηφίσθη και αναφέρει ότι : «Δεν συνιστά κατά τη έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα για τον πρόεδρο τα μέλη του Δ.Σ και τα στελέχη των τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και
β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ)».

Κατά την εισηγητική έκθεση της ως άνω τροπολογίας «... η διάταξη καταλαμβάνει και τα ήδη χορηγηθέντα ή εκκρεμή δάνεια».

Η ως άνω τροπολογία, που είχε αναδρομική ισχύ, εκτός από τα δάνεια των κομμάτων, αφορά και στα πάσης φύσης δάνεια και τις πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες σε ιδρύματα όπως το Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σε διάφορες ΜΚΟ.

Έτσι, οι περιπτώσεις όλων των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, χορηγήσεων και πιστώσεων στα πολιτικά κόμματα και, ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην ασυλία της από 04/04/2013 τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του Υπουργείου Ανάπτυξης, επειδή προκύπτει αβίαστα ότι ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ η προϋπόθεση υπ' αριθ. (β) αυτής, αφού δεν τηρήθηκαν σε καμία περίπτωση κατά τη χορήγησή τους οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του κου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ), ούτε οι αντίστοιχες της ΕΚΤ.
Ειδικότερα και, εν προκειμένω, στην περίπτωση της EUROBANK, δεν τηρήθηκαν οι κανονιστικές πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ (ΠΔΤΕ), που αφορούν τους κανόνες χρηματοδότησης φυσικών και νομικών προσώπων, ήτοι αναλυτικότερα οι εξής :
 • ΠΔΤΕ 1955/02.07.1991, με θέμα τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα»
 • ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006, με θέμα το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων, η οποία, στο κεφάλαιο 15 περί διαχείρισης των κινδύνων, αναφέρει επί λέξει τα εξής : «....... 15. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει καταγεγραµµένες πολιτική και διαδικασίες που αντιστοιχούν στην Επιχειρησιακή του Στρατηγική, σχετικά µε: 15.1. την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων (αγοράς, πιστωτικός, επιτοκίων, ρευστότητας, λειτουργικός κλπ) και τη διάκριση των συναλλαγών και πελατών κατά επίπεδο κινδύνου (όπως χώρα, επάγγελµα, δραστηριότητα), 15.2. τον καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε είδος κινδύνου και περαιτέρω κατανοµή καθενός εκ των ορίων αυτών κατά πελάτη, κλάδο, νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κλπ και 15.3. τη θέσπιση ορίων παύσης ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών ενεργειών, που κοινοποιούνται έγκαιρα και εγγράφως, µε τη µορφή εξειδικευµένων στόχων ή κατευθύνσεων, όπου απαιτείται, σε όλα τα εντεταλµένα όργανα που εµπλέκονται στις διαδικασίες ανάληψης (risk owners), παρακολούθησης, αντιστάθµισης και µείωσης των κινδύνων. 16. Καθορίζεται η ετήσια επαναξιολόγηση των κινδύνων και προσδιορίζεται ότι οι υψηλού κινδύνου περιοχές, ή οι πολύπλοκες συναλλαγές που καθορίζονται από κάθε πιστωτικό ίδρυµα καθώς και οι προβληµατικές πιστοδοτήσεις θα ελέγχονται συχνότερα. 17. Για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της πολιτικής κινδύνων κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει µια εξειδικευµένη και ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης των κινδύνων, που καλύπτει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων για όλες τις µορφές των κινδύνων, περιλαµβανοµένου του λειτουργικού. 18. Υφίστανται καταγεγραµµένες διαδικασίες ειδικότερα, ως προς: 18.1. Τον περιοδικό εντοπισµό των σηµαντικών ή αιφνίδιων µεταβολών στις παραµέτρους που διαµορφώνουν τους κινδύνους (οικονοµικά µεγέθη, εξελίξεις στην αγορά, νοµικό περιβάλλον κλπ), την αξιολόγησή τους και την αναφορά τους στα αρµόδια 8 όργανα για τυχόν διορθωτικές ενέργειες, ιδίως όταν οδηγούν σε υπέρβαση των αποδεκτών ορίων. 18.2. Την αντιστάθµιση (κάλυψη, µεταφορά, ασφάλιση) και λογιστικοποίηση της τυχόν ζηµιάς. 18.3. Την τιµολόγηση των προσφερόµενων προϊόντων και περιοδική επαναξιολόγησή της, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι διαµόρφωσης του κόστους, ο ανταγωνισµός, οι κίνδυνοι σε σχέση µε τις αναµενόµενες αποδόσεις κλπ. 19. Πριν από την επέκταση της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος σε νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες: 19.1. Θα υπάρχουν τεκµηριωµένες αποφάσεις ενσωµάτωσής τους στη στρατηγική ανάπτυξης του πιστωτικού ιδρύµατος. 19.2. Θα έχουν αναγνωρισθεί µε ακρίβεια οι σχετικοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένου και του λειτουργικού κινδύνου. 19.3. Θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση των αντίστοιχων ελέγχων και διαδικασιών ή η προσαρµογή των υφιστάµενων στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, γενικότερα. 20.1. Κατά τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων για την ανάληψη σηµαντικών κινδύνων (χορήγησης δανείων, αναδιάρθρωσης/ρύθµισης υφιστάµενων δανείων, συµµετοχών, επενδύσεων κλπ), στην περίπτωση κινδύνων που δεν υπόκεινται σε προκαθορισµένες παραµέτρους, καθώς και στον καθορισµό σχετικών ορίων ανάληψης κινδύνων, διασφαλίζεται τουλάχιστον η συµµετοχή της καθ' ύλην αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας και της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 20.2. Στις καταγεγραµµένες και εγκεκριµένες από το ∆.Σ. εσωτερικές διαδικασίες, προσδιορίζεται µε πληρότητα ο βαθµός, κατά τον οποίο η λήψη της τελικής απόφασης (ανωτέρω παρ. 20.1.) εξαρτάται από την εισήγηση της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Κατά την αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει θετικά υπόψη την πρόβλεψη κλιµάκωσης της βαρύτητας της εν λόγω εισήγησης ανάλογα µε το ύψος και την πολυπλοκότητα των αναλαµβανόµενων κινδύνων (άσκηση βέτο, αυξηµένη βαρύτητα, απλός υπολογισµός σε πλειοψηφικό σύστηµα κλπ). 20.3. Οι καταγεγραµµένες στα πρακτικά πιο πάνω εισηγήσεις τίθενται, όταν ζητηθούν, υπόψη των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων/υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία (άρθρο 4 του ν.δ. 588/1948 και άρθρο 4 του α.ν. 1665/1951)...».
 • ΠΤΔΕ 2595/20.8.2007, με θέμα τον καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη διαχείριση και αντιμετώπιση από τα πιστωτικά ιδρύματα των αναλαμβανόμενων επί μέρους κινδύνων.
 • ΠΔΤΕ 2630-2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010, που αφορούν αντίστοιχα (α) τον ορισμό των Ιδίων Κεφαλαίων, (β) την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης, της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων και τον λειτουργικό κίνδυνο, (γ) τη δημοσιοποίηση στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ), (δ) την τιτλοποίηση, (ε) τους κινδύνους αγοράς και αντισυμβαλλομένου και (στ) τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.
 • ΠΔΤΕ 2560/01.04.2005, με θέμα τον καθορισμό του πλαισίου ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την οποία καθορίζονται οι υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας με τη μορφή ελαχίστων ορίων, τους οποίους οφείλουν να τηρούν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίζει τα ελάχιστα όρια του δείκτη ρευστών διαθεσίμων κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό του ελέγχου του τραπεζικού συστήματος και, ειδικότερα, για να περιορίζει τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να δημιουργεί αυθαίρετα χρήμα δια της χορήγησης δανείων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και να αυξάνονει κατά τον τρόπο αυτό την προσφορά του μη νομισματοποιημένου χρήματος. Ειδικότερα, καθορίζονται υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας µε τη µορφή ελάχιστων ορίων, ως εξής:
∆είκτης Ρευστών ∆ιαθεσίµων :
Ορίζεται το πηλίκο του κλάσµατος στο οποίο ως αριθµητής λαµβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο των «ρευστών διαθεσίµων» της χρονικής ζώνης άµεσης λήξης µέχρι και 30 ηµέρες όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα Β, της ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005 και ως παρονοµαστής οι «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις», ήτοι τα δανειακά κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο προαναφερθέν Παράρτηµα Ι της ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005.
Το Ελάχιστο Όριο του Δείκτη Ρευστών Διαθεσίμων ορίζεται σε:
i. 15% μέχρι την 30.9.2005 και
ii. 20% από την 1.10.2005 και εφεξής.
∆είκτης Ασυµφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων :
Ορίζεται το πηλίκο του κλάσµατος στο οποίο ως αριθµητής λαµβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο της διαφοράς των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της χρονικής ζώνης άµεσης λήξης µέχρι και 30 ηµέρες όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα Β της ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005 και ως παρονοµαστής οι «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις», όπως προσδιορίζονται στο προαναφερθέν Παράρτηµα Ι.
Το ελάχιστο όριο του δείκτη αυτού, µε την επισήµανση του αρνητικού προσήµου, ορίζεται σε -20%.
Τήρηση Ελάχιστων Ορίων :
Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν τα ελάχιστα όρια σε κάθε χρονική στιγμή, καθώς και να γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), κάθε σημαντική επί έλαττον απόκλιση, μεγαλύτερη των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) των υποχρεωτικών δεικτών από τα ανωτέρω ελάχιστα όρια.
 • ΠΔΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 και ΠΔΤΕ 2620/28.08.2009, με τις οποίες ολοκληρώθηκε, κατ' εξουσιοδότηση του ν.3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το εν λόγω εποπτικό πλαίσιο, γνωστό κατά τα ανωτέρω και ως Βασιλεία II, καθιέρωσε τους ακόλουθους τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας, του λεγόμενους «Πυλώνες».
Τον ΠΥΛΩΝΑ 1, που αφορά τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύματα κατά κανόνα αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο.
Τον ΠΥΛΩΝΑ 2, που αφορά τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία καταρχάς τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και κατ' ακολουθίαν η Tράπεζα της Ελλάδος, αξιολογούν την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύματος χωριστά, σε σχέση με τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους αυτό εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, πέραν από εκείνους που αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1.
Τον ΠΥΛΩΝΑ 3, που αφορά τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς με την παροχή στους ενδιαφερόμενους της δυνατότητας σύγκρισης τόσο της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων, της κεφαλαιακής και οργανωτικής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχοντας έτσι κίνητρο για την βελτίωσή τους, όσο και των μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα και αναλυτικότερα :

Με την ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007, Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο με την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardised Approach), που είναι η απλούστερη από τις νέες εναλλακτικές σχετικές προσεγγίσεις. Με την προσέγγιση αυτή βελτιώνεται το προϊσχύον πλαίσιο με την καθιέρωση αναλογικότερης σύνδεσης των ιδίων κεφαλαίων προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, καθώς :
 • Διευρύνεται η κλίμακα των προκαθορισμένων συντελεστών με τους οποίους σταθμίζεται κάθε κατηγορία χρηματοδότησης ή άλλου ανοίγματος της τράπεζας,
 • Λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η πιστοληπτική διαβάθμιση του πιστούχου από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), η διασπορά των κινδύνων που επιτρέπει τη μείωση από 100% σε 75% του συντελεστή στάθμισης για τον κίνδυνο των μέχρι ποσού 1 εκατ. ευρώ πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξασφάλιση από κατοικίες που επιτρέπει τη μείωση του συντελεστή στάθμισης των δανείων από 50% σε 35%, ενώ, αντιθέτως, η εμφάνιση καθυστέρησης αποπληρωμής άνω των 90 ημερών οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή και
 • Αναγνωρίζονται και άλλα είδη εξασφαλίσεων, καθώς και πιο εξελιγμένες τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, όπως τα πιστωτικά παράγωγα.

Με την ΠΔΤΕ 2589/20.08.2007, Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων, θεσπίζεται η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Approach), η οποία εισάγει εξ ολοκλήρου νέα μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση παραμέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου (Probability of Default) και η ζημία του πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default), επιτρέποντας για πρώτη φορά στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους συστήματα διαχείρισης και υποδείγματα για την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών.
Η χρησιμοποίηση της πιο πάνω προσέγγισης και της πιο εξελιγμένης εκδοχής της (Advanced IRB) από τις πέντε (05) πρώτες εδώ εναγόμενες, προϋποθέτει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από διαβούλευση στην οποία συμμετέχει και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η έγκριση παρέχεται εφόσον διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την επάρκεια των εσωτερικών συστημάτων που το πιστωτικό ίδρυμα έχει αναπτύξει για τη διαβάθμιση των πιστούχων και των πιστοδοτήσεων, την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων κινδύνου, την επικύρωση των σχετικών αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους στη λήψη των αποφάσεων για τη χορήγηση και την τιμολόγηση των δανείων.

Με την ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007, Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο, θεσπίζεται η καθιέρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο και αποτελεί μια από τις σημαντικές καινοτομίες του νέου πλαισίου. Η έννοια του εν λόγω κινδύνου αφορά στις ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από ανεπάρκεια ή λάθη διαδικασιών ή προσώπων, καλύπτοντας και τον νομικό κίνδυνο. Με την εν λόγω Πράξη παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να επιλέγουν μεταξύ τυποποιημένων και εξελιγμένων προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και για τον κίνδυνο αυτό.

Με την ΠΔΤΕ 2646/09.09.2011, Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τον Κίνδυνο Αγοράς, αντικαθίσταται η ΠΔΤΕ 2591/2007, όπως ισχύει, προκειμένου να ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΚ. Οι κύριες αλλαγές σχετίζονται με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Ειδικότερα, προβλέπεται :
 • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν εγκεκριμένα εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον γενικό κίνδυνο, να υπολογίζουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με την εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς κάτω από ακραίες συνθήκες (stressed VaR),
 • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν εγκεκριμένα εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον ειδικό κίνδυνο, να υπολογίζουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιοπιστίας (incremental default and migration risk) του εκδότη χρεωστικών τίτλων και μετοχών,
 • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να διενεργούν, κατ' ελάχιστον, υποθετικό εκ των υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο (hypothetical back testing) για την αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων δυνητικής ζημιάς,
 • η αύξηση του συντελεστής στάθμισης από 4% σε 8% για τον ειδικό κίνδυνο, για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης από μετοχές με βάση την τυποποιημένη μέθοδο και
 • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καθιερώσουν διαδικασίες με τις οποίες θα προσαρμόζουν την τρέχουσα αξία των στοιχείων τους, τα οποία δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα.

Με την ΠΔΤΕ 2645/2011, Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση, αντικαθίσταται η ΠΔΤΕ 2633/29.10.2010, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών έναντι του πιστωτικού κινδύνου ανοιγμάτων τους σε τιτλοποιήσεις (securitisation), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που διατηρούν ή αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της εν λόγω τεχνικής και ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις θέσεις σε επανατιτλοποίηση (CRD III) και, ειδικότερα, εισάγεται ο ορισμός της «επανατιτλοποίησης» και της «θέσης σε επανατιτλοποίηση, προστίθενται συντελεστές στάθμισης για θέσεις σε επανατιτλοποιήση και εξειδικεύεται η εφαρμογή της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος στις θέσεις σε επανατιτλοποίηση.

Με την ΠΔΤΕ 2594/20.8.2007, Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου, παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα χρησιμοποίησης και νέων εξελιγμένων μεθόδων για τον υπολογισμό της αξίας των ανοιγμάτων, ειδικά από συναλλαγές τύπου πώλησης και επαναγοράς (REPOS) και από συμβάσεις παραγώγων, προκειμένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αυτός αφορά τη ζημία που θα προκύψει για το πιστωτικό ίδρυμα εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη και των πιθανών διακυμάνσεων των τιμών αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αφορά η συναλλαγή.

Με την ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007, Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, θεσπίζονται, πέρα των προβλεπομένων στον Πυλώνα 1, τα εξής :
 • Ποιοτικού χαρακτήρα κριτήρια υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας κάθε πιστωτικού ιδρύματος, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
 • Η έννοια των «εσωτερικών κεφαλαίων», η οποία είναι ευρύτερη εκείνης των «εποπτικών κεφαλαίων» που υπολογίζονται με τις μεθόδους του Πυλώνα 1, καθώς αφορά τα κεφάλαια που το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια από πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανομής για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχει αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί.
 • Ως τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται, ενδεικτικά, αυτοί που δεν καλύπτονται ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος στρατηγικής, ο κίνδυνος φήμης αλλά και εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν από το θεσμικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον.
• Η διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος της εν γένει συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς τις εποπτικές του υποχρεώσεις, η οποία θα αποτελεί αντικείμενο διαλόγου με το πιστωτικό ίδρυμα. Στόχος του διαλόγου είναι η αμοιβαία κατανόηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών και η έγκαιρη αντιμετώπιση των αδυναμιών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λαμβάνει τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται από τον ν. 3601/2007, μεταξύ των οποίων και η επιβολή πρόσθετων προβλέψεων ή, εφόσον κρίνει ότι με τα σχετικά διορθωτικά μέτρα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι, να επιβάλλει πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με την ΠΔΤΕ 2635/29.10.2010, Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσαρμόζονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
Οι κυριότερες προσαρμογές αφορούν :
 • την αναγνώριση εξασφαλίσεων που μειώνουν το ύψος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατ΄ αντιστοιχία με τα καθοριζόμενα στις προαναφερόμενες ΠΔΤΕ τις σχετικές με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Αγοράς και
 • τον καθορισμό χωριστού ορίου για το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της τράπεζας έναντι των σημαντικών μετόχων της και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και επιχειρήσεων.

Με την ΠΔΤΕ 2442/29.01.1999, όπως ισχύει, καθορίζονται οι συντελεστές που εφαρμόζονται επί ορισμένων κατηγοριών απαιτήσεων σε καθυστέρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού προβλέψεων.

Οι ελάχιστες αυτές προβλέψεις καθορίζονται για εποπτικούς σκοπούς και συνδέονται με την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ο κατάλογος των εγγράφων που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο αυτής της αξιολόγισης αναφέρεται στις ΠΔΤΕ 2442/29.1.1999, ΠΔΤΕ 2513/15.1.2003,
ΠΔΤΕ 2557/2005, ΠΔΤΕ 2565/2005, ΕΤΠΘ 254/7/2007 και ΠΔΤΕ 2619/ 30.07.2009.

Κατά τα ανωτέρω, οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων τους οποίους, με βάση τις θεσμοθετημένες αρχές από την Τράπεζα της Ελλάδος, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οφείλουν να ενσωματώσουν τις απαραίτητες προσαρμογές των κριτηρίων έγκρισης ή απόρριψης δανείων κατά τη διαδικασία προαξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να αναγνωρίζουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις του έντονου ανταγωνισμού στην πολιτική ανάληψης κινδύνων και την ταχεία πιστωτική επέκταση.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει αβίαστα ότι οι περιπτώσεις των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, χορηγήσεων και πιστώσεων στα πολιτικά κόμματα και, ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην ασυλία της από 04/04/2013 τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του Υπουργείου Ανάπτυξης, επειδή ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ η προϋπόθεση υπ' αριθ. (β) αυτής, αφού δεν τηρήθηκε, σε καμία περίπτωση, κατά τη χορήγησή αυτών, καμία εκ των ανωτέρω, αναλυτικώς εκτεθέντων κανονιστικών πράξεων του κου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).

Οι ίδιες ακριβώς παραβιάσεις την ισχύουσας νομοθεσίας και των ανωτέρω ΠΔΤΕ, έλαβαν χώρα και κατά τη χορήγηση από τη EUROBANK, των επισφαλών δανείων προς τα ΜΜΕ, τα οποία διερευνά σήμερα η ανωτέρω Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην οποία κατέθεσε ως μάρτυρας ο κ. Καραβίας.

Ειδικότερα, για τα δάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης :
Σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Eurobank ενέκρινε δάνεια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικού ύψους 10,8 εκατομμυρίων, εκ των οποίων 3 εκατομμύρια στην Καθημερινή, 3 εκατομμύρια στον Alpha, 900.000 στο Έθνος, 950.000 στο Πρώτο Θέμα, 970.000 στη Real Media και τα υπόλοιπα σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως Sport Plus ΑΕ, Ναυτεμπορική κ.λπ.
Τα ερωτήματα, λοιπόν, που γεννώνται ακριβώς από το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος και πρέπει να διερευνήσει η Δικαιοσύνη αφού ο κ. Καραβίας απάντησε με υπεκφυγές, μη διευκολύνοντας το ανακριτικό έργο της Εξεταστικής Επιτροπής είναι τα παρακάτω:
Πώς δόθηκαν δάνεια με αρνητική καθαρή θέση σε ΜΜΕ -για παράδειγμα, όπως στην Pigasos Magazine Publications, στην Sport Plus, στις εκδόσεις Έθνος κ.α. που καταγράφει και που θα τα βρείτε στο πόρισμα της ΤτΕ- και μάλιστα ενώ πολλές από τις παραπάνω εταιρείες είχαν ταξινομηθεί ως ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι είχαν χρόνιες ζημιές, προβλήματα ρευστότητας, υψηλή δανειακή επιβάρυνση και πτώση του κύκλου εργασιών;
Για ποιον λόγο, παρά τον πιστωτικό κίνδυνο, δόθηκαν ευνοϊκά επιτόκια δεδομένου ότι το επιτόκιο από 4,5% μέχρι 5,75% χαρακτηρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ευνοϊκό σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ενώ οι δείκτες RAROC -απόδοση κεφαλαίου με στάθμιση κινδύνου- που η ίδια η τράπεζα είχε αποδεχθεί, διαψεύστηκαν, καθώς εμφανίστηκαν ζημιές αντί για κέρδη;
Πώς εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις καθ' υπέρβαση διατάξεων της πιστοδοτικής πολιτικής, βάσει των οποίων το ανοικτό όριο των πιστούχων του κλάδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των εγκεκριμένων ορίων; Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Sport Plus ΑΕ, στην Pigasos ΑΕ, στη Ναυτεμπορική ΑΕ κ.α.
Πώς χορηγήθηκε δάνειο χωρίς τη γνωμοδότηση από τον τομέα πίστης, αλλά μόνο με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων και ταυτόχρονα με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, αφού πέραν των προσωπικών εγγυήσεων που στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν, απαιτούνται ισχυρά καλύμματα όπως εμπράγματα δικαιώματα, ενεχυρίαση επιταγών και τιμολογίων, εκχώρηση γεγενημένων απαιτήσεων; (βλέπε πόρισμα ΤτΕ)
Πώς γίνεται η EUROBANK της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Καραβίας, εκτός όλων των ανωτέρω να δανειοδοτεί και να εμπιστεύεται μια εταιρεία, που αποτελείται από μετόχους όχι απλώς αφερέγγυους, αλλά υπόλογους τουλάχιστον απέναντι στη δικαιοσύνη, όταν ο ένας εξ αυτών το 2007 έβγαζε παρανόμως και κατέθετε λεφτά σε τράπεζα του εξωτερικού και σήμερα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποχρεούται να καταθέσει στο ελληνικό δημόσιο 5 εκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα παράνομου πλουτισμού, ενώ έτερος των μετόχων που σήμερα κατέχει λίγο πάνω από το 50% από το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, είχε προφυλακιστεί στο πρόσφατο παρελθόν για σοβαρά φορολογικά κακουργήματα;
Και όμως ο κ. Καραβίας ακόμη και εάν δεν ήξερε τα άκουσε όλα αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή από εμάς τους Βουλευτές και παρόλα αυτά, έστω και μετά την εξέταση του, επιστρέφοντας στο γραφείο του δεν έδωσε εντολή να κινηθούν οι υπηρεσίες της τράπεζας και να αποσταλούν στην Δικαιοσύνη, αυτοί οι φάκελοι και τα ονόματα όλων εκείνων που υπέγραψαν τις παραπάνω εισηγήσεις, εγκρίσεις και δανειακές συμβάσεις, επί ζημία του ελληνικού δημοσίου που εκλήθη να ανακεφαλαιοποιήσει την EUROBANK με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, γιατί κάποιοι τραπεζίτες έκαναν «μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα», όπως λέει και ο λαός μας.
Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω ότι υφίσταται θέμα για τις διοικήσεις της Eurobank, σε σχέση με τους τρόπους δανειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αποφάσεις καθ' υπέρβαση διατάξεων της πιστοδοτικής πολιτικής, όσο επίσης και για τον εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος και όσων είχαν και έχουν αυτή την ευθύνη.
Και ενώ υπάρχει το πόρισμα της ΤτΕ ο κ. Καραβίας θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και ανομολόγητα, λέγοντας για το δάνειο της «Καθημερινής»:
«… Μπορεί το νομικό πρόσωπο που έλαβε το δάνειο να είχε αρνητική καθαρή θέση, αλλά η μητρική εταιρεία που μας είχε δώσει την εγγύησή της είχε θετική καθαρή θέση». (σελ. 130 πρακτικά εξεταστικής)
Την ίδια δικαιολογία, που δεν συνάδει με τα θέσμια, είπε ο κ. Καραβίας και για το «Έθνος» της εταιρείας «Πήγασος» και συγκεκριμένα:
«……όταν δόθηκε η δανειοδότηση στον «Πήγασο», ο «Πήγασος» είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια αλλά η μητρική εταιρεία είχε θετικά ίδια κεφάλαια..» (σελ. 131 πρακτικά εξεταστικής).
Αξίζει όμως να δούμε και τις έκαναν με τις εξασφαλίσεις της «ΠΗΓΑΣΟΣ». Σας καταθέτων συγκεκριμένο γεγονός ως παράδειγμα. Μια εξασφάλιση μέσα σε τρεις μήνες άλλαξε και πήγε στο μισό στην καλύτερη των περιπτώσεων για να μην σας πω και στο καθόλου.
Αναφέρομαι λοιπόν, στο Πρακτορείο «Ευρώπη». Τον Μάρτιο του 2015 όντως ενεχυρίασαν -και η EUROBANK- κάθε είδους απαίτηση της εταιρείας κατά του Πρακτορείου «Ευρώπη». Τρεις μήνες μετά, τον Μάιο του 2015, τροποποίησαν την εξασφάλιση αυτή και την περιόρισαν στις πωλήσεις από διανομή στην επαρχία, αποδεσμεύοντας ουσιαστικά τα έσοδα από Αθήνα και Πειραιά.
Ερωτήθη ο κ. Καραβίας : Για ποιο λόγο έγινε αυτό; Έγινε για να γίνει χρήση αυτών των εσόδων για λήψη νέου δανείου από την εταιρεία, πόσα είναι τα έσοδα από την πώληση των εφημερίδων στην επαρχία και πόσα είναι στην Αθήνα και τον Πειραιά;
Αρνούμενος να προσφέρει τα στοιχεία που θα αποδείκνυαν τις βαριές του ευθύνες είπε: «ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Δυστυχώς, δεν έχω πρόχειρα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία με ρωτάτε….» (σελ. 187 πρακτικά εξεταστικής επιτροπής)
Και για τούτο πρέπει να κληθεί να απαντήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης στα παρακάτω ερωτήματα:
Γιατί ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά μελών του Δ.Σ. της EURO BANK Α.Ε. για απιστία σε βαθμό κακουργήματος από τον οικονομικό εισαγγελέα για τα δάνεια που χορήγησε η τράπεζα στον κ. Σταύρο Ψυχάρη του Δ.Ο.Λ. (Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη) και φυσικά εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ιδίου;
Γιατί έχει εγκρίνει και έχει δώσει με Α.Π. 68 / 27.05.2016 - κοινό ομολογιακό δάνειο ημ/νιας 18.12.2012 από: ALPHA BANK A.E. - Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε. - Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε - Τράπεζα EFG Eurobank α.ε. - Eμπορική Tράπεζα της Ελλάδος A.E. - Tράπεζα Κύπρου A.E. - συνολικού ποσού ύψους 98.000.000- ευρώ προς "Tηλέτυπος A.E. - Mega Channel" με εγγύηση την ταινιοθήκη και παρότι τόσα έχουν αλλάξει στην οικονομία και στα οικονομικά των ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που οι μέτοχοι της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ - mega, αρνούνται να εξοφλήσουν τα δάνεια τους καθώς επίσης και να προχωρήσουν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ, γιατί παρόλα αυτά ο ίδιος και η τράπεζα του δεν έχουν ζητήσει νέες και επαρκείς εγγυήσεις ;
Γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα η EUROBANK εκποιήσει την ταινιοθήκη του εν λογω τηλεοπτικού σταθμού, ώστε να καλυφτεί η τεραστία ζημία και προς το δικό της πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή προς τους μετόχους της, εγχώριους και διεθνείς;
Γιατί το προηγούμενο δάνειο είχε δοθεί χωρίς εξασφαλίσεις, όπως καταγγέλει ο δικηγόρος κος Αναστάσιος Κωνσταντινίδης, ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε/ MEGA CHANNEL TV, με επιστολή του (27.05.2016), προς την εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και δη στο πρώτη σελίδα της επιστολής, όπου επί λέξει λέει τα εξής:
« …σκοπός του δάνειου ήταν η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δάνειου, που έως τότε ήταν χωρίς εξασφαλίσεις για τις τράπεζες…»
«…το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση / εκχώρηση δικαιωμάτων επί της ταινιοθήκης συνολικής αξίας 124.709.000,- ευρώ αποτιμωμένης ετησίως σε αξία όχι κατώτερης των 115.000.00,-…»
Γιατί ενώ σύμφωνα με την έκθεση έλεγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ημερομηνίας 10.03.2014 για την οικονομική θέση της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ τηλεοπτικών προγραμμάτων «mega channel», μέχρι 31.12.2013, εφίσταται η προσοχή και η αμφιβολία για την ικανότητα της εν λέγω εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της, η EUROBANK το αγνοεί και συμμετέχει στην έγκρισή και χορήγηση του ως άνω δανείου;
Εάν προσωπικά έχει εγκρίνει ή άλλο εγκριτικό κλιμάκιο την δανειοδότηση αυτού το τόσο μεγάλου δανείου προς την εν λόγω εταιρεία παρά τις αρνητικές επισημάνσεις των ορκωτών ελεγκτών / λογιστών ;
Θεώρησε ότι ήταν ή και είναι επιβεβλημένη μια έρευνα ώστε να εξεταστεί για το που οι μεγαλομέτοχοι της Τηλέτυπος Α.Ε. / Μega Channel TV, τοποθέτησαν τα χορηγηθέντα από την τράπεζα κεφάλαια;
Πρέπει να δώσει απαντήσεις και για το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ημ/νιας 19.02.2015 από: ALPHA BANK A.E., τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., - EFG EUROBANK A.E. - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε) συνολικού ποσού ύψους 162.683.000 - ευρώ προς "Αntenta TV A.E." με βασικούς μετόχους τους: Mίνωα Κυριακού, Θεόδωρο Κυριακού, Ξενοφώντα Κυριακού και Αθηνά Κυριακού, με εγγύηση την ταινιοθήκη (του εν λόγω τηλεοπτικού σταθμού) … που εμφανίζεται με αρχική λογιστική ημερομηνίας 31.12.2013, ποσού ύψους 199.922.356- ευρώ και στη συνέχεια με ημερομηνία 30.06.2014 εν μέσω λιτότητας, μνημονίων, μείωσης τζίρου του "Αntenna TV A.E." και ζημιών, εντός μόλις έξι (6) μηνών εμφανίζεται να έχει ταινιοθήκη με εμπορική αξία ποσού ύψους 444.000.000- ευρώ !!!
Πρέπει να απαντήσει ο κ. Καραβίας ποιος εσωτερικός ελεγκτής της EUROBANK ή επιθεωρητής ή διαχειριστής χρηματοπιστωτικών κίνδυνων εκτίμησε το ύψος της αξίας της ταινιοθήκης του δανειολήπτη «Antenna TV A.E.» σε εμπορική αξία ποσού ύψους 444.000.000,- ευρώ;
Εάν έλαβε και ποιες προσωπικές εγγυήσεις της οικογενείας Κυριακού, αφού τα μέλη της οικογενείας παρουσιάζονται να έχουν δραστηριότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου;
Εάν ζήτησε να γίνει έρευνα, που να αφορά τους μεγαλομετόχους της «ANTENNA TV A.E.» για το που τοποθετήθηκαν τα χορηγηθέντα από την EUROBANK.
Πώς απαντά στα όσα αναφέρει ο κ. Κων. Σκανδαλάκης, αναπληρωτής πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. στην με Α.Π.: 43 / 23.05.2016 επιστολή του προς την εξεταστική επιτροπή, ο οποίος επί λεξεί γράφει ως εκπρόσωπος της εταιρείας «CITY NEWS A.E. (AΡΤ TV)» τα εξής αποκαλυπτικά που αφορούν και την "EUROBANK" :
«…ας σημειωθεί ότι ο σταθμός μας είναι εκ των παλαιοτέρων που εκπέμπουν από τον Μάρτιο του 1990. Αυτόνομος, αυτοδύναμος, χωρίς τραπεζικές ενισχύσεις κανενός είδους, ούτε και μπλοκ επιταγών. Η υπερχρηματοδοτήσει όλων των υπολοίπων καναλιών επί σειρά ετών συνιστούσε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας με χρήματα του ελληνικού δημόσιου. όπως και τώρα για τον διαγωνισμό για τις τέσσερις (4) άδειες, τα κεφάλαια που θα κατατεθούν εν πολλοίς θα' ναι προϊόν τραπεζικών διευκολύνσεων του προσφάτου παρελθόντος. με εκτίμηση για την city news a.e.»
Μετά από αυτή την επιστολή γεννάται αβίαστα το ερώτημα, μήπως όλοι όσοι έχουν υπογράψει εκ μέρους των τραπεζών αυτές τις δανειοδοτήσεις, λειτουργούσαν ως καρτέλ, όλοι από κοινού και κατόπιν συμφωνίας, δημιουργώντας έτσι έναν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των υπόλοιπων ΜΜΕ και μάλιστα με χρήματα του Ελληνικού Δημόσιου;
Επειδή σύμφωνα με την υπ' αριθμόν: 2577 / 09.03.2006 Π.Δ.Τ.Ε. (Πράξη Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος) κάθε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει: α) σύστημα εσωτερικού έλεγχου, β) μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης και γ) επιτροπή του Δ.Σ. για διαχείριση κινδύνων, για έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως χρηματοδοτικών κινδύνων, ώστε να λαμβάνει χώρα πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την φήμη και τα συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος, των μετοχών και των συναλλασσομένων με αυτό, γεννάται το ερώτημα:
Πως έγιναν οι δανειοδοτήσεις τόσο μεγάλου ύψους, επαναλαμβάνω με αρνητικά ιδία κεφάλαια των εταιρειών, πτώση τζίρου εργασιών, ζημιές και με τις επισημάνσεις των ορκωτών λογιστών για : «περίπτωση μη συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας» ;
Οι εσωτερικοί ελεγκτές, επιθεωρητές και διαχειριστές χρηματοδοτικών κινδύνων της EUROBANK αλήθεια, διαβεβαίωναν ή όχι τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και τα μέλη του Δ.Σ., ότι οι χρηματοδοτήσεις τη EUROBANK προς: Αntenna TV A.E. - Σκαϊ TV- Καθημερινή , Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη - Τηλέτυπο Α.Ε (mega channel) - Πήγασος Α.Ε είναι εξασφαλισμένες;
Είχαν λάβει υπόψη τους, όταν ψήφιζαν ο καθένας με την προσωπική του ευθύνη, αυτές τις εγκρίσεις δανειοδότησης, τις εκθέσεις έλεγχου των ορκωτών λογιστών με ημερομηνίες 22.03.2013,29.03.2014 και 26.03.2015 για την οικονομική θέση της «ΠΗΓΑΣΟΣ εκδοτική Α.Ε» μέχρι 31.12.2012, 31.12.2013 και 31.12.2014 με τις οποίες «εφίστατο η προσοχή και η αμφιβολία για την ικανότητα της εν λόγω εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους»;
Το ίδιο ερώτημα θα πρέπει να τεθεί και για τις υπόλοιπες εγκριτικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της EUROBANK, δηλαδή γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους τις εκθέσεις έλεγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, οι οποίες τα ίδια ακριβώς επισημαίνουν με ημερομηνίες 28.03.2013, 31.03.2014 και 31.03.2014 για την οικονομική θέση της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.», «Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε. - Θεμιστοκλής Αρ. Αλαφούζος». Και όλα αυτά για μέχρι 31.12.2012, 31.12.2013 και 31.12.2014 αντίστοιχα όπου ρητώς και κατηγορηματικώς αυτολεξεί «εφιστάται η προσοχή και η αμφιβολία για την ικανότητα της εν λόγω εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της».
Πώς γίνεται να έχετε υπογράψει ομολογιακό δάνειο ποσού ύψους 36.000.000,- ευρώ ημερομηνίας 21.01.2015 προς "Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε, (Αλαφούζος)" με εγγυητή την «Καθημερινή Α.Ε.» στο οποίο συμμετείχαν (Αlpha bank- Πειραιώς- Εurobank - Εθνική)
Από την ανάγνωσή τους και μόνο καθίσταται σαφές ότι η EUROBANK όχι μόνο δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτήσει ή να αναχρηματοδοτήσει τα δάνεια αυτών των εταιρειών αλλά, αντιθέτως, σύμφωνα με τους κανόνες πιστοδοτήσεων της TτΕ είχε υποχρέωση να καταγγείλει άμεσα τις δανειακές τους συμβάσεις και να κινήσει άμεσα εναντίον τους τις ίδιες ακριβώς δικαστικές ενέργειες, που με μεγάλη ευκολία κινεί κατά των δύσμοιρων δανειοληπτών, που δεν είναι διαπλεκόμενοι / καναλάρχες.

Πώς γίνεται να εγκρίθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ την περίοδο που η πορεία των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είχαν από τον μήνα Ιούλιο του έτους 2011 καθοδική πορεία προς το μηδέν (0) ευρώ ανά μετοχή, και με ζημιογόνα αποτελέσματα χρήσης;
Ποιος θα πληρώσει αυτές τις ζημιές άνω των 30.000.000 ευρώ που στοιχειοθετούν κακούργημα και θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός από τα προαναφερθέντα θαλασσοδάνεια προς ΜΜΕ;
Από τα ανωτέρω δάνεια προς τα ΜΜΕ αυξήθηκε η κερδοφορία της EUROBANK ή μειώθηκε; Και εξ αυτών δόθηκε μέρισμα στους μετόχους;
Με τούτα και με τα άλλα σε ποια επίπεδα ευρίσκεται η τιμή μετοχής της EUROBANK στο Χ.Α.Α.;
Και τέλος το αμείλικτο ερώτημα που θέτουν οι Έλληνες φορολογούμενοι είναι γιατί οι τραπεζίτες και τα golden boys έδωσαν αυτό τον πακτωλό των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ζημιογόνες και δανειοβίοτες επιχειρήσεις ΜΜΕ;
Υπήρξαν μήπως οδηγίες και κατευθύνσεις από την διοίκηση προκειμένου να παρανομούν; Και αν ναι, από ποιους δόθηκαν αυτές οι εντολές;
Και τα ερωτήματα αυτά πώς να απαντηθούν όταν τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών αρκούν από μόνα τους για να συνταχθούν τα εναντίον των στελεχών της Τράπεζας, κατηγορητήρια, αφού αποδεικνύουν δια γυμνού οφθαλμού ότι έχουν παραβιαστεί όλοι οι κανόνες πιστοδοτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής, οι συνθήκες της «Βασιλείας», που κατά καιρούς ισχύουν καθώς δεκάδες κανονιστικές πράξεις του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος.
(Προς επίρρωση των ανωτέρω, επαναλαμβάνω αυτό που στην αρχή είπα, ότι σας υποβάλλω το πόρισμα του Εισαγγελέως κ. Γ. Καλούδη, που αφορά τις δανειοδοτήσεις των κομμάτων και που με νομική θεμελίωση ζητά την παραπομπή όλων των «πρωταγωνιστών»).
Και δεν έφταναν όλα αυτά όσα προαναφέραμε, αλλά έδιναν και πακτωλό χρημάτων για διαφήμιση της EUROBANK. , χωρίς έστω να έχουν εξασφαλίσει τον συμψηφισμό των χρεών μέσω της διαφημιστικής δαπάνης. Και όμως συνέβαινε το παράδοξο, να δίνονται χρήματα, σε ΜΜΕ τα οποία δεν αποπλήρωναν το δάνειό τους, επιβραβεύοντας τους γι' αυτήν την τακτική προς «δόξα» της διαπλοκής
Δόθηκαν από την Eurobank 85 εκατομμύρια ευρώ, όπως μας είπε ο κ. Καραβίας στην εξεταστικής και σημειώστε ότι τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ απ' αυτό το ποσό είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Όπως προκύπτει από σχετικό πίνακα, που διενεμήθη στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, και τον οποίο καλείστε να ζητήσετε, δίπλα σε κάθε όμιλο υπάρχει το ποσό το οποίο είναι σε καθυστέρηση άνω των ενενήντα ημερών, το οποίο το ονομάζουν «μη εξυπηρετούμενο».
Τα ποσά τα οποία έχουν αναφέρει αφορούν τον όμιλο Alpha, του κ. Κοντομηνά,
Το ποσό που δεν εξυπηρετείται είναι 3.387.000 ευρώ.
Υπάρχουν 148.000 ευρώ που αφορούν στον όμιλο της Ναυτεμπορικής.
Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν 12,6 εκατομμύρια που αφορούν τον Τηλέτυπο από την EUROBANK (από το ομολογιακό δάνεια της «Τηλέτυπος Α.Ε.», το οποίο δόθηκε στις 18/12/2012 , ύψους 98.000.000 ευρώ).
Δηλαδή από όσα δήλωσε ο μάρτυς κ. Καραβίας οι εταιρείες «Τηλέτυπος» και «Alpha» έχουν δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, ενώ ο ίδιος δε, διευκρίνισε ότι : «με το ίδιο το κανάλι, τον Alpha, κατ' αρχάς δεν έχουμε υπόλοιπα μαζί του».
Καταθέτω μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση, που αναφέρθηκε ενώπιον του κ. Καραβία, στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας όλα τα στοιχεία -όπως και όλων των άλλων- υπάρχουν στους φακέλους έχουμε στην διάθεση μας για μελέτη, οι Βουλευτές - μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς όμως την δυνατότητα να πάρουμε στην κατοχή μας αντίγραφα αυτών.
Η EUROBANK έχει συμπράξει με το 17,21% και 28.000.000, ως συμμέτοχος στο κοινό ομολογιακό δάνειο προς τον ΑΝΤ1, ύψους 162.683.000 ευρώ, στο οποίο υπάρχει διετής περίοδος χάριτος, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2005 που συνήφθη και μέχρι τώρα που δεν έχει πληρωθεί ακόμη κάποια δόση.
Και όμως ο μάρτυς ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ επιβεβαιώνοντας λέει: «…η Τράπεζά μας συμμετέχει με 28.000.000 ευρώ στο συγκεκριμένο κοινοπρακτικό δάνειο. Είναι όντως ποσοστό 17,2% και το δάνειο αυτό εξυπηρετείται κανονικά, με βάση τους συμβατικούς όρους του δανείου…» (σελ. 150 πρακτικά εξεταστικής επιτροπής)
Και όμως η αλήθεια είναι ότι από το 2015 και μέχρι τώρα δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Η πρώτη δόση είναι μάλιστα θα…. δοθεί στις 23-9-2016, δηλαδή μετά τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Τυχαίο; Δεν νομίζω!
Αυτή είναι η πρώτη δόση του τιμήματος και μάλιστα υποβαθμισμένη 1.750.000
Και τώρα θέλω να πάω σε κάποιον όρο της αποπληρωμής. Το δάνειο θα αποπληρωθεί εντός επταετίας, ογδόντα τέσσερις μήνες. Ήδη τα δύο πρώτα χρόνια, όπως είπαμε, δεν καταβάλλεται καθόλου. Τμηματικά θα καταβληθούν ποσά από 1.750.000 έως 3.000.000. Γιατί την τελευταία χρονιά, το 2022 θα καταβάλλεται το 50% του δανείου, ποσό δηλαδή πάνω από 80.000.000; Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να εξοφληθεί το δάνειο αυτό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;
Η απάντηση του κ. Καραβία εύγλωττη για το πώς αντιλαμβάνονται την διαχείριση των εκατομμυρίων ευρώ, που δανείζουν κατά το δοκούν και με όρους που δεν μπορεί να φανταστεί πολύ δε, περισσότερο να πιστέψει ο απλός βιοπαλαιστής, επιχειρηματίας, ότι μπορεί να συμβαίνει.
«ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Εγώ μπορώ να σας πω υπεύθυνα ότι δεν είναι το μοναδικό δάνειο που έχουμε δώσει σε ανώνυμη εταιρεία που έχει αντίστοιχους όρους…..» (σελ. 150 πρακτικά εξεταστικής επιτροπής)
Και τίθεται το ερώτημα: «Αυτή η τεράστια διαφορά, κατ' εμάς τους κοινούς θνητούς, των 1.750.000 μέχρι 3.000.000, που εκτινάσσεται μετά από έξι χρόνια στα 80.000.000, είναι κάτι σύνηθες και έγινε χωρίς κανένα αντάλλαγμα και η αύξηση του κινδύνου μη εξόφλησης έγινε «ελαφρά τη καρδία» παρότι διακινδυνεύονται κεφάλαια του δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών, ΝΠΔΔ και φυσικά και απλών τιμίων Ελλήνων καταθετών»;
Για το συγκεκριμένο κοινό ομολογιακό δάνειο, θα ήθελα να πω και το εξής: Διαβάζοντας ότι προβλέπει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, βλέπω ότι στον αρχικό σχεδιασμό, που είχε καταρτιστεί τον Μάρτιο του 2013, προβλεπόταν ενεχυρίαση απαιτήσεων της εκδότριας εταιρείας, του ΑΝΤ1, σε ποσοστό 30% του δανείου. Στην τελική σύμβαση δεν περιλήφθηκε ο όρος αυτός. Γιατί; Γιατί τέσσερις-πέντε τράπεζες δεν πίεσαν να πάρουν αυτό, που για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς σημαίνει μια μεγαλύτερη εξασφάλιση, η οποί άλλωστε ζητιέται από όλους εμάς, που έτυχε να ζητήσουμε ένα απείρως μικρότερο δάνειο και που παρόλα αυτά εκτός των υποθηκών κλπ βαρών, μας ζήτησαν οι τράπεζες στις περισσότερες των περιπτώσεων να υπογράψουμε εμείς και τα συγγενικά μας πρόσωπα και ως εγγυητές με την προσωπική ας υπογραφή, αυτές τις δανειακές συμβάσεις. Και όμως ο κ. Καραβίας με θράσος που προκαλεί τον φτωχοποιημένο Ελληνικό λαό, ο οποίος πληρώνει τις αποφάσεις του «τριγώνου της διαπλοκής» (ΜΜΕ - Τράπεζες - Κόμματα), είπε:
«ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Όταν ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση του συγκεκριμένου δανείου, οι τράπεζες -συμπεριλαμβανομένης και της Eurobank- θεώρησαν ότι έχουν λάβει εξασφαλίσεις, οι οποίες υπερκαλύπτουν το ύψος του κοινοπρακτικού δανείου……» (σελ. 155 πρακτικά εξεταστικής επιτροπής)
Δηλαδή τα άυλα, ταινιοθήκες κ.λπ.
(Σας υποβάλω συνημμένα πίνακας με αναφερόμενες τιμές αξιολόγησης για την ταινιοθήκη mega)
Παρακαλώ όμως να εξετάσετε και ακόμη μία… αταξία στο θέμα της τελικής σύμβασης του κοινοπρακτικού δανείου στις προβλεφθείσες εξασφαλίσεις συμπεριλαμβάνονταν -σκανδαλωδώς για μένα- και η υποχρέωση ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μεγαλύτερη ή ίση του 35% του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου, αυτός ο όρος στη συνέχεια δεν τηρήθηκε.
Και τέλος, σας μεταφέρω ότι διάβασα πάλι από το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος :
Στις 19-7-2013 εγκρίθηκε ενδιάμεση χρηματοδότηση από την EUROBANK ποσού 4,4 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΑΝΤ1 χωρίς εξασφαλίσεις. Αλήθεια δεν πρέπει να κληθούν αυτοί που αποφάσισαν και έβαλαν και την υπογραφή τους να απαντήσουν πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, ήταν στα πλαίσια της Επιτροπής και του Κανονισμού που έχει η τράπεζα και από ποιο όργανο; Και γιατί ακόμη και σήμερα -και προσωπικά ο κ. Καραμούζης (πρόεδρος της EUROBANK)- δεν έχουν απομακρύνει από τις θέσεις τους όλους τους επίορκους και δεν τους έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα υπογραφής, ώστε να δώσουν ένα τέλος στο τραπεζικό «πάρτι» που γίνεται χρόνια τώρα με δαπάνες του Ελληνικού λαού;
Όταν μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η άποψη του τομέα πίστης της EUROBANK, η οποία είναι καταγεγραμμένη και δεν συνηγορεί ως προς τη χορήγηση αυτού του δανείου.
Και η απάντηση του μάρτυρα, στα παραπάνω είναι:
«ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Την έχω απαντήσει νομίζω την ερώτηση αυτή. Θα προσπαθήσω να την απαντήσω ξανά. Δεν αποτελεί γενικό κανόνα να ζητάμε προσωπικές εγγυήσεις στις δανειοδοτήσεις που κάνουμε -δεν μιλάω για μέσα, μιλάω για άλλου είδους εταιρείες- ειδικά στις μεγαλύτερες εταιρείες, στις οποίες δεν παίρνουν προσωπικές εγγυήσεις….»
Έτσι ζούμε το φαινόμενο οι εταιρείες, όπως το mega να κλείνουν ή να πτωχεύουν, τα δάνεια τους να εξοφλούνται από το δημόσιο κορβανά, αλλά οι επιχειρηματίες αφού ούτε καν την προσωπική τους υπογραφή δεν έβαλαν στα θαλασσοδάνεια, να καλοπερνάνε και να παραμένουν με τα πλούτη τους ανέπαφα.
Θα αναφερθώ σε ένα ακόμη περιστατικό, τη δανειοδότηση του Ομίλου Λαμπράκη, του ΔΟΛ, το 2009.
Υπήρχε μία συνεργασία με την EUROBANK και τον συγκεκριμένο Όμιλο, η οποία το 2004 διεκόπη και το 2009 ξεκίνησε πάλι μια νέα συνεργασία. Τον Ιούνιο του 2009, λοιπόν, έναντι επιταγών πελατείας έδωσε ένα δάνειο κεφαλαίου κίνησης, ένα όριο, 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ως κάλυμμα είχε επιταγές πελατείας για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια ήταν ακάλυπτα.
Στη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας της Τράπεζας καταγράφηκαν τα επιμέρους αρνητικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της εν λόγω εταιρείας και απεφάνθη η αρμόδια Υπηρεσία ότι το παρόν αίτημα δεν δύναται να αντιμετωπιστεί ως προτείνεται. Παρ' όλα αυτά το αρμόδιο όργανο προχώρησε στην έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης -όριο, εν πάση περιπτώσει χρηματοδότησης.
Και τίθεται το ερώτημα που πρέπει να διερευνήσει η Δικαιοσύνη:
Γιατί παραβίασαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και προϊστάμενοι και διευθυντές, αλλά και τα μέλη του Δ.Σ. ευθέως τον Κανονισμό Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας και προέβησαν στην συγκεκριμένη χρηματοδότηση της εταιρείας, αφού η χρηματοοικονομική κατάστασή της ήταν αρνητική και αφού το ήμισυ του ποσού του ορίου που τέθηκε εκ νέου ήταν ακάλυπτο; Τι μεσολάβησε και παρά την αρνητική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου η χρηματοδότηση εγκρίθηκε;
Ποιος θα πληρώσει αυτή την χρηματοδότηση και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούσε;
Μήπως υπήρξε οικονομική ή πολιτική συναλλαγή, που τους οδήγησε παρά την αρνητική εισήγηση να εγκρίνουν μια τόσο εξόφθαλμα σκανδαλώδη και ποινικά κολάσιμη χρηματοδότηση;
Εν συνεχεία, θέλω να σας πω ότι σ' αυτή τη συγκεκριμένη χρηματική επιχορήγηση συνεχώς μέχρι τότε που εντάχθηκε αυτό το δάνειο στο κοινοπρακτικό των τριών τραπεζών, υπάρχει επέκταση του ορίου. Πώς εξηγείται αυτό το γεγονός, αφού υπάρχει συνεχώς αρνητική εικόνα της εν λόγω εταιρείας; Και τι μπορεί να γίνει σήμερα για το υπόλοιπο, που καταγράφεται στα συγκεντρωτικά του ΔΟΛ από την EUROBANK.
Και ο κ. Καραβίας τι απάντησε; «…η Τράπεζα είχε γενικά μία μικρή δανειακή σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία…
… δεν αποτελεί παραβίαση, αποτελεί μέρος της διαδικασίας της Τράπεζας, ότι η επιτροπή, η οποία έχει την τελική ευθύνη, μπορεί να λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις, θετικές ή αρνητικές και να διαμορφώσει αντίστοιχα την άποψή της, η οποία πρέπει να είναι ομόφωνη. Επομένως, το ότι υπάρχει μία αρνητική εισήγηση σίγουρα τα μέλη της επιτροπής τη λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά αξιολογούν γενικότερα τη θέση της εταιρείας …..» (σελ. 147 και 148 πρακτικά εξεταστικής επιτροπής)
Αυτού του δανείου οι εξασφαλίσεις ήταν περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, υπήρχε ενέχυρο επί του σήματος, εκχώρηση απαιτήσεων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον εξοπλισμό, καθώς επίσης και εκχώρηση δικαιωμάτων επί της ταινιοθήκης, η οποία αποτιμάται στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να εξεταστεί εάν οι παραπάνω εξασφαλίσεις ήταν επαρκείς και πιο αναλυτικά ποιος φορέας ανέλαβε την αποτίμηση της ταινιοθήκης και ποια ήταν η μέθοδος της αποτίμησης. Γιατί ο καθένας καταλαβαίνει πως, όταν αποτιμάται μια ταινιοθήκη 125 εκατομμύρια ευρώ, όπου μεταξύ των άλλων θεωρεί ότι η παραγωγή των τηλεοπτικών εκπομπών με τις συνταγές του μάγειρα Η. Μαμαλάκη αξιολογείται στα 28 εκ. ευρώ, καθώς επίσης τέτοιες κραυγαλέες περιπτώσεις θα συναντήσετε στον πίνακα που σας καταθέτω αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να είμαστε ενώπιο ν ενός καλοστημένου «κόλπου».
Ας σημειωθεί ότι η Τράπεζα και ο κ. Καραβίας προσωπικά, χαρακτήρισε ως αξιόπιστο ενέχυρο τις ταινιοθήκες τηλεοπτικών σταθμών. Και ενώ του υπενθύμισε συνάδελφος Βουλευτής την «πικρή» εμπειρία του Alter, μετά το οριστικό κλείσιμό του, όπου το 2013 άφησε τουλάχιστον 293 εκατομμύρια ευρώ χρέος στις τράπεζες, που το είχαν δανειοδοτήσει και είχαν ως εγγύηση μεταξύ άλλων, την Ταινιοθήκη του και παρόλα αυτά όταν το κανάλι πτώχευσε οι τράπεζες δεν εισέπραξαν ούτε ένα ευρώ από την εν λόγω άυλη περιουσία του σταθμού, δηλαδή την ταινιοθήκη. Πρέπει να απολογηθεί ο κ. Καραβίας και οι συν αυτώ συνεργούντες πως ακόμη εξακολουθούν να θεωρούν τις ταινιοθήκες ως αξιόπιστο ενέχυρο, με αποτέλεσμα την πιθανή αν όχι βεβαία ζημία του Δημοσίου από αυτή τους την περίεργη και ύποπτη ολιγωρία.
Είναι χαρακτηριστικός ο παρακάτω διάλογος που σας παραθέτω (σελ. 144 πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής):
«ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Σας ρώτησα εάν εκτιμάτε ότι θα πάρετε τα λεφτά σας, με βάση την εμπειρία του Alter.
ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Μάρτυς): Νομίζω ότι θα ανακτήσουμε με μεγάλη πιθανότητα ένα ποσό από την Ταινιοθήκη του MEGA εάν, ο μη γένοιτο, προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Πάντως οι τράπεζες από το Alter δεν πήραν ούτε ένα ευρώ, κύριε Καραβία».
Ως μάρτυρες προτείνω:
 • Λεωνίδα Στάμο δικηγόρο 699740400
 • Κυριάκο Τόμπρα πρόεδρος κινήματος «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» 6944572275
 • Γεώργιο Νούλας δικηγόρος / διεθνολόγος 6944531107
 • Γιάννης Κυριακόπουλος δικηγόρος 6944156721
 • Φωκίωνα Καραβία διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank
 • Νικόλαο Καραμούζη πρόεδρο ΔΣ Eurobank
 • Όλα τα πρόσωπα που διετέλεσαν πρόεδροι ΔΣ και Διευθύνοντες Σύμβουλοι καθώς και μέλη ΔΣ στην Eurobank, από χορηγήσεως του πρώτου δανείου
 • Ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και οι πρώην Διοικητές Γεώργιος . Προβόπουλος και Νικόλαος Γκαργκάνας
 • Οι επιθεωρητές της ΤτΕ που διενήργησαν τους εξειδικευμένους ελέγχους και όλους τους τακτικούς και έκτακτους για τα μεγάλα δανειακά χαρτοφυλάκια των κομμάτων και των ΜΜΕ, καθώς και αυτούς που διενεργούν το εν εξελίξει έλεγχο
 • Τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (monitoring trustee), ο οποίος έχει δικαίωμα βέτο για τις δανειοδοτήσεις
Πάτρα 22 Αυγούστου 2016
Ο καταθέτων
Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:15:12]