Πέμπτη 22 Μαρτίου 23:44      7°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Χρειαζόμαστε Πατρινούς των ιδεών και της ουσίας

Χρειαζόμαστε Πατρινούς των ιδεών και της ουσίαςΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ σήμερα η πόλη τον Π. Ραμπαβίλα, επιστήμονα και κοινωνικό στέλεχος που διέγραψε μια σημαντική διαδρομή στην τοπική ζωή.
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ αυτό από τον όγκο και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που συνέταξαν στη μνήμη του επιφανή πρόσωπα του ευρύτερου φάσματος.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ χάνει έναν συμπολίτη με εγνωσμένο εκτόπισμα. Η έξοδός του προκαλεί έναν αυθόρμητο προβληματισμό: Μειώθηκαν, τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικοί παράγοντες ιδιαίτερου διαμετρήματος, που κερδίζουν τη δημόσια προσοχή με πράξεις ουσίας και με πρωτοβουλίες που αφορούν την ανέλιξη της τοπικής ζωής.
ΕΙΝΑΙ ίδιον της εποχής. Είναι όμως ίδιον και του τρέχοντος κοινωνικού πνεύματος. Καθιερώθηκε στις μέρες μας η τάση να αναγνωρίζουμε ως οντότητες πρόσωπα που παράγουν αφρό σε ρηχά νερά και που ασχολούνται περισσότερο με τις εντυπώσεις, τις δημόσιες σχέσεις και την άνευ αντικρίσματος προβολή, παρά με το σημαίνον και με τις απτές ανάγκες της κοινωνίας.
ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ για το φαινόμενο αυτό η απογοήτευση που προκλήθηκε από τη χρεοκοπία πολλών συλλογικών φορέων της πολιτικής, του συνδικαλισμού και της κοινωνικής ζωής. Δεν είναι άσχετο το φαινόμενο αυτό με την κρίση που ταλανίζει τον τόπο. Οπως επίσης ενέχεται ένα έλλειμμα κοινωνικής παιδείας και προσήλωσης σε ευγενείς αξίες που παρατηρείται στις μέρες μας.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ με τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, όπου οι παράγοντες και οι κοινωνικοί πυρήνες διαπνέονταν από ενθουσιώδη διάθεση ενασχόλησης με τα κοινά -όχι απαραιτήτως εις άγραν αξιωμάτων και αντιπαροχών- όπως επίσης από ιδεαλισμό και οραματισμό, στις μέρες μας τείνει να αποτελεί αυτοσκοπό η παρουσία στο προσκήνιο, συνήθως χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς όφελος για την κοινωνία.
ΛΑΜΠΡΕΣ εξαιρέσεις, ευτυχώς, αποτελούν τα κοινωνικά στελέχη που έχουν σαν πεδίο δράσης τους τον εθελοντισμό σε κοινωφελή κατεύθυνση. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο τομέας που εμπνέει σήμερα και δίνει περιθώριο για δράση που να έχει κάποιο νόημα.
ΤΑ λοιπά πεδία, με πρώτο εκείνο της πολιτικής και της Αυτοδιοίκησης, πρέπει να ξαναβρούν την χαμένη τους αίγλη. Είτε με τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων τους, είπε με την ψήφο του πολίτη.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:44:45]