Σάββατο 21 Απριλίου 18:08      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων

Πάτρα: Τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτωνΣτην Πάτρα σήμερα την 20 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας
Σάββατο, o Αναπλ. Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
Αστυνομικός Διευθυντής
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.
4313/14
2. Την υπ΄ αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/220 από 15/1/2015 εγκύκλιο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ /Δ-νσης Οδικών
΄Εργων
3. Το υπ'αριθ. 65973/16/1599109 από 18/08/2016 έγγραφο Τ.Τ Πατρών Αχαΐας.
4. Το υπ΄αριθ.79939 Ε 2421 από 04/08/2016 έγγραφο Δήμου Πατρέων
5. Την υπ'αριθ. 507 από 05/08/2016 αίτηση A.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ μετά
σχεδιαγράμματος σήμανσης ΕΔΕ
Στα πλαίσια του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2015» και προς
διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στις κατωτέρω οδούς
α) Οδός Αγ. Δημητρίου (από Παπαδιαμαντοπούλου έως Παλαιών Πατρών Γερμανού) από
01/9/2016 έως 17/9/2016 από ώρες 07:00-16:00 εκτός αργιών.
β) Οδός Ιεροθέου (στη συμβολή με την οδό Σολωμού) από 22/8/2016 έως 30/8/2016 από
ώρες 07:00-16:00 εκτός αργιών.
γ) Οδός Ιεροθέου (στη συμβολή με την οδό Μαιζώνος) από. 25/8/2016 έως 15/9/2016 από
ώρες 07:00-16:00 εκτός αργιών.
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από το εναπομείναν τμήμα της
οδού σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο
εργολάβο, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής και τους
ανθρώπους της εταιρείας που θα βρίσκονται στα σημεία των εργασιών.

2
Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από
τον υπεύθυνο εργολάβο.-
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:08:29]