Παρασκευή 20 Απριλίου 21:30      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων

Πάτρα: Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτωνΣτην Πάτρα σήμερα την 20 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας
Σάββατο, o Αναπλ. Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής,
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ'αριθ. 65973/16/1606327 από 19/08/2016 έγγραφο Τ.Τ Πατρών Αχαΐας.
3. Το από 10/08/2016 έγγραφο του Ιερού Ναού Αγίου Νικόδημου
Στα πλαίσια εορτασμού του Ι. Ν. Αγ. Νικοδήμου στο Ζαβλάνι Πατρών την 24/08/2016
ημέρα Τετάρτη και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων
ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας έμπροσθεν Ι. Ν. Αγ. Νικοδήμου από 15:00 ώρα της
23/8/2016 έως 21:00 ώρα της 24/8/2016.
Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:30:01]