Σάββατο 23 Ιουνίου 16:59      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο χωριό Σκιαδά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο χωριό ΣκιαδάΣτην Πάτρα σήμερα την 19 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή, o Αναπλ. Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής.
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ'αριθ. 66060/ 16/1594959 από 17/08/2016 έγγραφο Α.Τ Χαλανδρίτσας
3. Την από 17/08/2016 αίτηση του ΜΠΑΤΡΑΛΗ Χρήστου του Γεωργίου Μέλος του Δ.Σ.
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δ.Δ.Σκιαδά Ερυμάνθου Αχαΐας .
Στα πλαίσια εκδήλωσης που θα διεξαχθεί την 21-08-2016 και ώρα 18:30 στο Δ.Δ.
Σκιαδά Ερυμάνθου Αχαΐας και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης
τροχαίων ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από το Δ.Δ.Καρπέτα -Δ.Δ.Σκιαδά
Ερυμάνθου Αχαΐας επί της Ε.Ο. (111) Πατρών -Τριπόλεως έως την Δημοτική Οδό Σκιαδά
Αχαΐας, την 21/8/2016 και από 18:30 ώρα έως και 19:00 ώρα.
Από το Α.Τ Χαλανδρίτσας θα ληφθούν ανάλογα μέτρα αρμοδιότητας του.
Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.-
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:59:29]