ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Οριστική παραχώρηση του παραλιακού μετώπου στην Πάτρα - Επιστολή Δρίτσα στον Κ. Πελετίδη

Οριστική παραχώρηση του παραλιακού μετώπου στην Πάτρα - Επιστολή Δρίτσα στον Κ. ΠελετίδηΑπό τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα εστάλη επιστολή προς τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή Πάτρας με την οποία η Κυβέρνηση ανακοινώνει επισήμως και λεπτομερώς, το περιεχόμενο και τη διαδικασία για την οριστική παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας.
Σημειώνεται ότι το ολοκληρωμένο τελικό Κυβερνητικό σχέδιο υπερκαλύπτει τα όρια και τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης της Κυβέρνησης του 2012, η οποία μάλιστα έκτοτε είχε μείνει στα χαρτιά.
Η επιστολή συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, ένα επεξηγηματικό υπόμνημα και ένα σχέδιο προτεινόμενης ΚΥΑ, ενώ κοινοποιείται αρμοδίως στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, στον Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και στον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Τώρα ο Δήμος Πατρέων θα πρέπει να απαντήσει εάν αποδέχεται την πρόταση στο σύνολό της ή θα προτείνει βελτιώσεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ! ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Πειραιάς, 8 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 1000.0/69359/2016
Προς Δήμαρχο Πατρέων κ. Κωνσταντίνο Πελετίδη
με την παράκληση να διαβιβαστεί και προς:
1/. την Πρόεδρο τοο Δ.Σ. κα. Αικατερίνη Γεροπαναγιώτη
2/. τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων
ΘΕΜΑ: Απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου του λιμένα Πατρών, στο Δήμο Πατρέων.

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της συνάντησης μας, που πραγματοποιήθηκε στις 28-07-2016 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη, των συνεργατών σας εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας κας. Αικατερίνης Γεροπαναγιώτη και του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Κορδά, του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένα Πάτρας κ. Νικολάου Κοντοέ και του εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Αθανάσιου Λιάγκου και σε εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν, σας αποστέλλουμε όπως μας διαβιβάσθηκαν από την Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., το τοπογραφικό διάγραμμα όπως τελικά διαμορφώθηκε στη διαδικασία συζήτησης, καθώς και αναλυτικό επεξηγηματικό υπόμνημα, για τους γενικούς άξονες σχεδιασμού και τις προτεινόμενες βελτιωμένες ρυθμίσεις κατά τμήμα, με βάση αυτά (τα τμήματα) όπως καταγράφονται στη Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης του 2012.
Τα προτεινόμενα προς παραχώρηση τμήματα, θα αποχαρακτηρισθούν με την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία από Χερσαία Λιμενική Ζώνη και ακολούθως, περιερχόμενα στη χρήση του Ελληνικού Δημοσίου, θα αποδοθούν στον Δήμο Πατρέων με τη σύναψη Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης.
Στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, με πράσινη γραμμή σημειώνεται το προτεινόμενο νέο όριο Λιμενικής Ζώνης και με εστιγμένη κόκκινη γραμμή, το προτεινόμενο προς κατάργηση όριο της Λιμενικής Ζώνης. Με κόκκινη διαγράμμιση σημειώνονται οι προς αποχαρακτηρισμό από Χερσαία Λιμενική Ζώνη, επιφάνειες έκτασης 282.310,00 τ.μ.
Διευκρινίζεται, ότι με βάση όσα συζητήθηκαν και προκειμένου να επιβεβαιωθεί ταύτιση επιδιώξεων, το όριο της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης στην περιοχή του νοτίου Πάρκου, θα μετατοπιστεί νοτιότερα από τη θέση που προβλέπεται στη Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης του 2012, στο φυσικό όριο της Ελευθερίου Βενιζέλου και της εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη. Όπως θα διαπιστώσετε αυτό το ολοκληρωμένο τελικό Σχέδιο Λπόδοσης του Θαλασσίου Μετώπου στο Δήμο Πατρέων, βελτιώνει και σε άλλα σημαντικά σημεία την Προσωρινή Σύμβαση του 2012 και ταυτόχρονα, μεριμνά και εξασφαλίζει στέρεη νομική βάση δέσμευσης, αναγκαιότητα για την οποία δε μερίμνησε και φυσικά δεν εξασφάλισε η τότε Σύμβαση.
Τέλος, σας αποστέλλεται Σχέδιο προτεινόμενης ΚΥΑ, με τις προβλέψεις για την περιορισμένη χρήση της λιμενολεκάνης μεταξύ Αγ. Νικολάου και Γούναρη, ως εφεδρικής λιμενολεκάνης εκτάκτων αναγκών και τη διασφάλιση της απολύτως ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη στενή λωρίδα κατά μήκος των κρηπιδωμάτων, που θα παραμείνει εντός ορίων Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, προκειμένου να διατηρηθεί -βάσει των διατάξεων του Νόμου- η δυνατότητα πρόσβασης του
Ο.Λ.ΠΑ. σε αυτήν.
Το σχέδιο ΚΥΑ για τη διασφάλιση του ως άνω περιοριστικού χαρακτήρα των λιμενικών δραστηριοτήτων στη λιμενολεκάνη αυτή, σας αποστέλλεται προκειμένου να διατυπώσετε τυχόν παρατηρήσεις σας.
Τέλος, είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι η πλήρης απελευθέρωση των χώρων βόρεια του μόλου της Αγ. Νικολάου μέχρι την οδό Θεσσαλονίκης, που σήμερα εξυπηρετούν το εμπορικό τμήμα του λιμένα, θα πραγματοποιηθεί όταν κατασκευασθεί το εμπορικό τμήμα στο νέο λιμάνι, για την κατασκευή του οποίου όλοι πρέπει να εργαστούμε και να συνεργαστούμε, όσες δυσκολίες και αν χρειαστεί να υπερβούμε.
Έως τότε, η πρόσβαση των πολιτών θα είναι ελεύθερη στους χώρους της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης επί μήκους 100 μέτρων βορείως της προβλήτας του Αγ. Νικολάου, ενώ ικανοποιείται και το
αίτημα για κατασκευή ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της παραλίας, με την παραχώρηση λωρίδας πλάτους τριών μέτρων, παράλληλα με το υφιστάμενο σήμερα όριο Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης από την προβλήτα Αγ. Νικολάου έως την οδό Νόρμαν, που μετατοπίζεται ανάλογα για το σκοπό αυτό.

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πατρέων,
Με την ανταπόκριση της Κυβέρνησης στη δέσμευσή της, υλοποιείται πλήρως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, για οριστική Παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων των εκτάσεων της Λιμενικής Ζώνης που προβλέπονταν στη Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης του 2012 και μάλιστα, καθ' υπέρβαση αυτής, αφού παραχωρούνται 282.310 τ.μ. έναντι των 234.000 τ.μ. που παραχωρούνταν με την Προσωρινή Παραχώρηση.
Ταυτόχρονα, δικαιώνονται πολύχρονοι αγώνες και προσδοκίες του λαού και της κοινωνίας των Πατρών, με πρωτοπορία τη Δημοτική Αρχή, γεγονός που καταδεικνύει και επιβεβαιώνει την καθοριστική σημασία των κοινωνικών αγώνων, όταν αυτοί αναπτύσσονται με σχέδιο και διάρκεια.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, σας διαβεβαιώνω ότι αισθανόμαστε ξεχωριστή ικανοποίηση, γιατί χάρις στη στέρεη σύγκλιση έντιμων και διαφανών σκοπών, επιδιώξεων και μεθόδων σχεδιασμού, η συνεργασία μας έφερε το από κοινού επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ξεπερνώντας δυσκολίες και αντιθέσεις.

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι βέβαιος, ότι γνωρίζετε -γιατί παρακολουθήσατε από κοντά όλη την πορεία και τη διαδικασία- πως χρειάστηκε πολύπλευρη, υπεύθυνη και συστηματική προσπάθεια, για να φτάσουμε έως εδώ. Στην προσπάθεια αυτή, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι άμεσοι συνεργάτες του, με Συντονιστή τον Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Αλέκο Φλαμπουράρη, όλοι οι Υπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς και υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων. Πολύτιμη ήταν επίσης, η πολυποίκιλη συμβολή του Προέδρου, της Διοίκησης και των Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και ιδιαίτερα σημαντική επίσης, η τεχνοκρατική βοήθεια του ΤΑΙΠΕΔ. Τέλος, αξίζει να τονιστεί, το διαρκές δημιουργικό πιεστικό ενδιαφέρον και η συμβολή των Βουλευτών Αχαΐας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, από την αρχή της προσπάθειας το2015, μέχρι σήμερα.

Κύριε Δήμαρχε,
Κλείνοντας, οφείλω και επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τη μεγάλη ικανοποίηση που αισθάνομαι, για την υψηλού πολιτικού πολιτισμού συνεργασία μας και να σας μεταφέρω το μήνυμα και τη διαβεβαίωση, ότι μπαίνοντας πλέον στην τελική φάση υλοποίησης, η Κυβέρνηση θα στηρίζει ενεργά την ολοκλήρωσή της.

Με εκτίμηση, Θοδωρής Δρίτσας
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:42:55]