Δευτέρα 25 Ιουνίου 04:53      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ν. Νικολόπουλος: Να εξαιρεθούν τα άτομα με αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ

Ν. Νικολόπουλος: Να εξαιρεθούν τα άτομα με αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑΗ Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ενημέρωσε το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος για την επιστολή που απέστειλε με Αρ. Πρωτ. 1114, με την οποία ζητάει την εξαίρεση ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, από την προϋπόθεση που αφορά σε τόκους καταθέσεων και αναφέρεται στο άρθρο 49 σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών.
Για την δικής σας ενημέρωση αλλά πρωτίστως για τις άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, σας κοινοποιούμε συνημμένα την επιστολή και σας καλούμε να απαντήσετε ξεκάθαρα :
Θα εξαιρεθούν τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, από την προϋπόθεση που αφορά σε τόκους καταθέσεων και αναφέρεται στο άρθρο 49 σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών;
Συνημμένα : Η επιστολή της Ε. Σ. Α. μεΑ., με Αρ. Πρ. : 1114.
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
Αθήνα: 19.07.2016
Αρ. Πρωτ. : 1114
Προς:
- Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
ΚΟΙΝ: - Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: «Η Ε. Σ. Α. μεΑ. ζητάει την εξαίρεση ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, από την προϋπόθεση που αφορά σε τόκους καταθέσεων και αναφέρεται στο άρθρο 49 σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών»
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε. Σ. Α. μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν. 2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν επιθυμεί να εκφράσει τη διαμαρτυρία της για τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 49 του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ» σύμφωνα με το οποίο επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκπτωσης στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ».
Συγκεκριμένα, δεν χορηγείται εφεξής, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 600 ευρώ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 4223/2013).
Στη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2016, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη, η Ε. Σ. Α. μεΑ. είχε ζητήσει την προστασία των υφιστάμενων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ. Φ. Ε.) που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία. Ο Υπουργός είχε δεσμευτεί ότι οι αλλαγές που έρχονται λόγω του μνημονίου και του ν. 4336 στη φορολογία, δεν θα αφορούν στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Συμφωνήθηκε μάλιστα διαρκής διάλογος με τον ίδιο και τους συνεργάτες του, ενώ συγκεκριμένες διατάξεις να συζητηθούν ξανά όταν θα έρθει το φορολογικό νομοσχέδιο.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 49 του εν λόγω σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και ξεκινάει σήμερα η συζήτησή του, το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 3427/2005 και του ν. 4223/2013, έχει συμπεριληφθεί μία τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 σύμφωνα με την οποία, στις προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε άτομα με αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, προστέθηκε και περίπτ. ε΄ που αναφέρει ότι οι τόκοι από καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 600 ευρώ το έτος.
Αναμέναμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε βελτιώσεις της προστασίας που παρέχεται στα Άτομα με Αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ. Με την εν λόγω διάταξη παρατηρείται σαφέστατη χειροτέρευση. Ζητούμε από την κυβέρνηση να την αποσύρει, αναγνωρίζοντας ότι τουλάχιστον αυτές οι διατάξεις που παρέχουν ελάχιστη προστασία στα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να θιγούν.
Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση εξαίρεση της εν λόγω προϋπόθεσης σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [04:53:17]