ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


6η Υ.ΠΕ : Οι θέσεις υγειονομικού προσωπικού και ΕΚΑΒ που ανακοίνωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ

6η Υ.ΠΕ : Οι θέσεις υγειονομικού προσωπικού και ΕΚΑΒ που ανακοίνωσε το ΚΕΕΛΠΝΟΘέσεις εργασίας υγειονομικού και λοιπού προσωπικού,8μηνης διάρκειας προκήρυξε το ΚΕΕΛΠΝΟ για νοσοκομεία και ΕΚΑΒ της 6η Υγειονομικής Περιφέρειας Πάτρας στη Δυτική Ελλάδα. Η προθεσμία λήγη τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:06ηΥγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
1. Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ø 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 1 Βοηθό Νοσηλευτή, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
Ø 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν
ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
Ø 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
Ø 4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
Ø 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
13
2. ΓΝ Ιωαννίνων Χατζηκώστα
Ø 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
Ø 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν
ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
Ø 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
Ø 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
Ø 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
3. ΓΝ Πρέβεζας
Ø 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
4. ΓΝ Ηλείας
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 1 Βοηθός Νοσηλευτής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
Ø 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν
ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
5. ΠΕΔΥ ΚΥ Δελβινακίου
Ø 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
14
6. ΠΕΔΥ ΚΥ Κόνιτσας
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
7. ΠΕΔΥ ΚΥ Φιλιππιάδας
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
8. ΠΕΔΥ ΚΥ Βάρδας
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
9. ΠΕΔΥ ΜΥ Ιωαννίνων
Ø 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
Ø 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
Ø 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
Επισημαίνεται ότι όπου στις παραπάνω ιατρικές ειδικότητες ανά ΝΠΔΔ, ΠΕΔΥ ΚΥ, ΠΕΔΥ
ΜΥ και ΚΥ, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση έλλειψης, η πλήρωση των
κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς ειδικότητας παθολογίας και εν ελλείψει
αυτής γενικής ιατρικής και εν ελλείψει αυτής παιδιατρικής. Εν ελλείψει όλων των
προηγουμένων οι θέσεις των ιατρών θα κριθούν άγονες και θα επαναπροκηρυχθούν σε
εύλογο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, θα προσληφθούν σαράντα (40) διασώστες - πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ11) για
το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίες θα κατανεμηθούν στα κάτωθι
Παραρτήματα/Τομείς ΕΚΑΒ ως εξής:
Ø Αττικής: δώδεκα (12) Διασώστες
Ø Θεσσαλονίκης: εννέα (9) Διασώστες
Ø Ιωαννίνων: πέντε (5) Διασώστες
Ø Λάρισας: τρεις (3) Διασώστες
Ø Καβάλας: τρεις (3) Διασώστες
Ø Δράμας: ένας (1) Διασώστης
Ø Πέλλας (Γιαννιτσά): δύο (2) Διασώστες
Ø Ημαθίας: δύο (2) Διασώστες
15
Ø Πιερίας: τρεις (3) ΔιασώστεςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:19:42]