Τρίτη 19 Ιουνίου 23:17      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


INTERAMERICAN: 97,5 εκατ. ευρώ οι πληρωμές σε δικαιούχους κατά το πρώτο εξάμηνο

INTERAMERICAN: 97,5 εκατ. ευρώ οι πληρωμές σε δικαιούχους κατά το πρώτο εξάμηνοΗ INTERAMERICAN ενισχύει την εστίαση στον πελάτη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και στους άξονες του τρίπτυχου «ψηφιοποίηση - καινοτομία - μεθοδολογία "lean" για τη λειτουργία και απόδοση». Η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο κατέβαλε, συνολικά, 97,5 εκατ. ευρώ σε 149.501 περιπτώσεις, με περαιτέρω βελτίωση στη διαχείριση ζημιών και υποχρεώσεων που οφείλεται στην απλοποίηση, την καθετοποίηση και τις ψηφιακές εφαρμογές στο underwriting. H δημιουργία αξίας για τους ασφαλισμένους της αντανακλάται και στις διαδικασίες των πληρωμών, με τους δείκτες ικανοποίησης πελατών να φθάνουν στο 85% για την INTERAMERICAN και στο 94% για την Anytime.
Ειδικότερα, η εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, στον κλάδο Ζωής, κατέβαλε 33,9 εκατ. ευρώ σε 11.641 περιπτώσεις για αποζημιώσεις μόνιμων και πρόσκαιρων ανικανοτήτων, θανάτων, λήξεις συμβολαίων και εξαγορές. Στον τομέα ασφαλίσεων Υγείας, οι πληρωμές έφθασαν τα 24,2 εκατ. σε 83.107 περιπτώσεις. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν σε νοσοκομειακές καλύψεις (11,7 εκατ.), επιδόματα, ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις εντός και εκτός εταιρικού συστήματος υγείας Medisystem, καθώς και νοσηλείες για συμβόλαια Medisystem. Οι αποζημιώσεις για συμβόλαια Ομαδικών ασφαλίσεων ανήλθαν σε 8,7 εκατ. για 29.506 καταβολές, αποδεικνύοντας την αξία της παροχής για το προσωπικό των συμβεβλημένων επιχειρήσεων (συμβόλαια Ζωής και Ζημιών, Υγείας τύπου Medisystemκαι συνταξιοδοτικά).
Στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, όπου οι πληρωμές έφθασαντα 30,7 εκατ. ευρώ, αποζημιώθηκαν 25.247 περιπτώσεις με τις 22.128 να αφορούν στον κλάδο Αυτοκινήτου, όπου καταβλήθηκαν 27,1 εκατ. ευρώ, ενώ στον κλάδο Πυρός η INTERAMERICANπλήρωσε1,5εκατ. Η εταιρεία έχει επιτύχει εξαιρετικό έλεγχο των ζημιών χάρη στις διαδικασίες διαχείρισης, περιορίζοντας τον σχετικό δείκτη στο 50,7% και ελαχιστοποιώντας τα παράπονα των πελατών.
«Όλες οι πολιτικές και οι στρατηγικές προτεραιότητες της INTERAMERICAN συγκλίνουν στον πελάτη και στην περαιτέρω ενίσχυση της υψηλής εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τη σχέση του με την εταιρεία» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών INTERAMERICAN.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:17:30]