Παρασκευή 20 Απριλίου 05:49      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


“Πράσινο φως” για τη δήλωση των χρημάτων που βρίσκονται σε...στρώματα και τις θυρίδες!

“Πράσινο φως” για τη δήλωση των χρημάτων που βρίσκονται σε...στρώματα και τις θυρίδες!Η Αρχή ασχολήθηκε με το ζήτημα με αφορμή ερώτηση της της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για το εάν είναι συνταγματικά ανεκτή διάταξη νόμου (4389/2016) που έφερε τροποποιήσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες των υπόχρεων.
Υπενθυμίζεται πως με τις πρόσφατες αλλαγές στο νόμο περί πόθεν έσχεςοι πόχρεοι καλούνται να δηλώσουν τα μετρητά εφόσον ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, αλλά και κινητές αξίες, με την προυπόθεση ότι η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Στην υπ΄αριθμόν 6/2016 γνωμοδότηση της η Αρχή επισημαίνει πως τα οικονομικά στοιχεία εκτός τραπεζών, είναι συνταγματικά ανεκτό να συλλέγονται καθώς η επίμαχη διάταξη "εξυπηρετεί την διαφάνεια του πολιτικού και του δημόσιου βίου". Ωστόσο, όσον αφορά την δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο, τα μέλη της Αρχής έκριναν ότι συνιστά περιορισμό του ατομικού δικαιώματος στην προστασία προσωπικών δεδομένων που δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και επιπλέον εκθέτει σε κίνδυνο την περιουσία και τη ζωή των υπόχρεων.
Οσον αφορά το σκέλος των κινητών αξιών (για παράδειγμα πίνακες ή τιμαφλή) η Αρχή επισημαίνει στη γνωμοδότηση πωςυπάρχει ζήτημα "αδυναμίας πρόβλεψης και εκτίμησης της πραγματικής τους αξίας, οπότε η συλλογή καθίσταται απρόσφορη και μή κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της πλήρους καταγραφής και αποτύπωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προς δήλωση προσώπων". Σημειώνει μάλιστα, ότι η συλλογή τους είναι νόμιμη, μόνο όταν υπάρχει αποδεικτικό της αξίας τους, όπως λόγου χάρη ένα παραστατικό αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο) ή πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου, πχ από γονική παροχή, δωρεά, και εφόσον δεν πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.
Οσο για την ανάρτηση αυτών των δεδομένων στο διαδίκτυο, η αρχή έκρινε ότι συνιστά περιορισμό και δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:49:11]