Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 09:32      0°-8° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αιχμές Χατζηδάκη για εργολάβο «με κουμπάρους υπουργούς» και ενδιαφέρον για τις άδειες

Αιχμές Χατζηδάκη για εργολάβο «με κουμπάρους υπουργούς» και ενδιαφέρον για τις άδειεςΑνέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όταν κατά την ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στο δημόσιο έργο Πάτρας - Πύργου και καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «αποφάσισε να κάνει κατάτμηση σε οκτώ τμήματα, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν -υποτίθεται- περισσότερες εταιρείες έκτης τάξεως, αλλά μετά το διαγωνισμό και τα τρία τμήματα ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία».
«Είναι νόμιμο, απλώς τυχαίνει να είναι η ίδια εταιρεία της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει δυο κουμπάρους υπουργούς και είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων για τις τηλεοπτικές άδειες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.
«Κάνουμε δημοπρατήσεις έργων με πολλαπλούς διαγωνισμούς μικρότερου αντικειμένου, για να μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι διαγωνιζόμενοι και μικρομεσαίες εταιρείες» απάντησε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρ. Σπίρτζης, και κατηγόρησε τον κ. Χατζηδάκη ότι «ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα».
«Οι σχέσεις μου είναι φιλικές από παλιά και όχι με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που λέτε, αλλά με τον γιο του, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ επαγγελματικές σχέσεις. Δεν ήξερα ότι με το που γίνατε εσείς βουλευτής ή υπουργός, θα έπρεπε να σταματήσει τις δραστηριότητές του όποιος γνωρίζατε εσείς στο παρελθόν» είπε ο υπουργός Μεταφορών και κατέληξε:
«Θα θέλαμε όμως να μου απαντήσετε -και αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση- πώς ο συνέταιρος του εν λόγω επιχειρηματία είναι το δεξί χέρι του προέδρου σας Κυριάκου Μητσοτάκη και σας κάνει και σεμινάρια».
Σπίρτζης για το νομοσχέδιο
«Ο τεχνικός κλάδος χτυπήθηκε όσο κανένας άλλος στα χρόνια της κρίσης και επιχειρήθηκε η απαξίωση του» ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στην Ολομέλεια ο Χρήστος Σπίρτζης και τόνισε πως «είναι χρέος μας να αντιστρέψουμε αυτήν την κατεύθυνση, να κατοχυρώσουμε θεσμικά την τεχνική-επιστημονική εργασία, ταυτόχρονα, όμως, να θεραπεύσουμε τα κενά, τις 'γκρίζες' ζώνες και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν».
Αναλυτικότερα, ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο θεσμοθετούνται σαφείς ρυθμίσεις για τις εγγυητικές, θεσμοθετείται η ενίσχυση των διαδικασιών προετοιμασίας για τη δημοπράτηση των δημοσίων έργων και γίνεται υποχρεωτική η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και των αναγκαίων αρχαιολογικών εργασιών.
Ακόμη, θεσμοθετείται η υποχρεωτική διαβούλευση των προδιαγραφών με σαφείς διαδικασίες και κανόνες, η ευθύνη και οι προδιαγραφές των υπεργολάβων και των φορέων που παρέχουν δάνεια, ικανότητα και κανόνες εκτέλεσης για όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται ρητά το δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης υπέρ του Δημοσίου, η προώθηση δημόσιων συμβάσεων με κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία, κοινωνικών συνεταιρισμών, μειονεκτούντων εργαζομένων.
Συνεχίζοντας, ο κ. Σπίρτζης ανέφερε ότι θεσμοθετείται η τεχνική επάρκεια των αναθετουσών αρχών και δημιουργούνται μητρώα με ηλεκτρονική κλήρωση. Ακόμη, οι συμβάσεις απευθείας ανάθεσης θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να υπάρχει αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα, οι συνεχείς αναθέσεις σε έναν, είτε είναι από δήμο είτε από περιφέρεια είτε από υπουργείο.
Θεσμοθετείται ο φάκελος δημόσιας σύμβασης, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία ανάθεσης και θεσμοθετείται ρητά η υποχρέωση του αναδόχου του έργου, πριν την έναρξη των αμιγώς κατασκευαστικών εργασιών, να εκπονήσει, να παραδώσει, και βέβαια να εγκριθεί η μελέτη εφαρμογής του έργου.
Καθίσταται επίσης υποχρεωτική, πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου, η υποβολή από τον ανάδοχο φακέλου προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας του έργου για όλη τη διάρκεια ζωής του, με βάση το μητρώο του έργου, καθώς και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.
Τέλος, στις συμβάσεις μελετών προστίθεται κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%). Με το κονδύλιο αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κλπ, που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και τυχόν απαιτούμενων αρχαιολογικών ερευνών, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [09:32:42]