Τετάρτη 25 Απριλίου 19:28      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τρίπολη: ως τις 12/8 δικαιολογητικά για αποζημίωση από πλημμύρα

Τρίπολη: ως τις 12/8 δικαιολογητικά για αποζημίωση από πλημμύραΗ Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ν' αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 25/6/2016 για απλές επισκευαστικές εργασίες και για την αντικατάσταση της οικοσυσκευής (ΚΥΑ Π2/οικ./2673/29.08.01(ΦΕΚ1185/Β/01 παρ.12 εδ.3ο) στην α΄ κατοικία τους, καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 12/8/2016.
Κατάθεση δικαιολογητικών: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (2ος Όροφος) Πρόνοια (Ισόγειο). Εργάσιμες ημέρες και ώρες.
* Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν στην ανωτέρω ημερομηνία τα δικαιολογητικά, η αίτηση δεν θ' αποσταλεί στην αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αντίληψης, για τις περαιτέρω ενέργειες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(6 )
1. Εκκαθαριστικό Φορολογικού έτους 2015
ð
ð
ð
2. Ε1 Φορολογικού Έτους 2015
ð
ð
ð
3. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
ð
ð
ð
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ð
ð
Χ
5. Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη κυριότητα 50%- 50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1 και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1 και Ε9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.
ð
ð

6. Μισθωτήριο Συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ
ð
ð

7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
ð
ð

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Καραλέκα Παναγιώτα-Μαρία

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:28:21]