Παρασκευή 23 Μαρτίου 07:15      6°-13° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΠΦΣ: Καταγγελίες για παράνομες επιγραφές φαρμακείων

ΠΦΣ: Καταγγελίες για παράνομες επιγραφές φαρμακείωνΑποδέκτης καταγγελιών για παράνομες επιγραφές φαρμακείων έχει γίνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και καλεί τους φαρμακευτικούς συλλόγους, σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειών.
Ο Σύλλογος αναφέρει ότι «κάποιοι έχουν αναρτήσει επί των επιγραφών και προθηκών τους λέξεις, ονόματα μη αδειούχων φαρμακοποιών, διαφημιστικά εφευρήματα, διακριτικούς τίτλους και επωνυμίες που αναφέρονται στο εν λόγω φαρμακείο, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις».
Όπως διευκρινίζει ο ΠΦΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί των επιγραφών και των προθηκών του φαρμακείου επιτρέπεται μόνο η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού και της λέξης «φαρμακείο». Κάθε άλλη αναγραφή απαγορεύεται ρητώς.
Ως εκ τούτο το συλλογικό όργανο των φαρμακοποιών επισημαίνει ότι απαγορεύεται η αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών οποιασδήποτε άλλης λέξης πλην του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού, φαρμακεμπόρου ή φαρμακαποθηκαρίου και της λέξης «φαρμακείον» για τα φαρμακεία, «φαρμακεμπορείον» για τα φαρμακεμπορεία και «φαρμακαποθήκη» για τις φαρμακαποθήκες.
Τέλος, ο ΠΦΣ καλεί τους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και επιβάλουν τις δέουσες κυρώσεις.
«Κανείς πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων δύναται να κάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξης «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πράσινου χρώματο, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:15:11]