Τετάρτη 25 Απριλίου 06:06      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας στην πατρινή ΕΛΒΙΟ Α.Ε.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας στην πατρινή ΕΛΒΙΟ Α.Ε.Η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστημάτων Παραγωγής Υδρογόνου & Ενέργειας, η οποία εδρεύει στην Πάτρα και είναι spin-off του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι μεταξύ των 58 εταιρειών οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος "SMEInstrument, Phase 2", με βάση την πρότασή της "PROMETHEUS-5" (Energy efficient and environmentally friendly multi-fuel power system with CHP capability, for stand-alone applications).
Η ΕΛΒΙΟ σκοπεύει να εισάγει στη διεθνή αγορά το προϊόν Prometheus-5, το οποίο είναι μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (CHP). Το Prometheus-5 έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται με διάφορα καύσιμα (Υγραέριο/Προπάνιο, Φυσικό αέριο, Βιοαέριο) και να τα μετατρέπει σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, μέσω κελιών καυσίμου, με ενδιάμεση παραγωγή υδρογόνου. Η ονομαστική του δυναμικότητα είναι παραγωγή 5kW ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον παραγωγή 7kW θερμότητας στην περίπτωση CHP.
Η εν λόγω μονάδα έχει μεγάλη ενεργειακή απόδοση (διπλάσια και πλέον των συμβατικών γεννητριών πετρελαίου/βενζίνης) και είναι φιλική προς το περιβάλλον, αφού έχει σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Οι αγορές στις οποίες απευθύνεται το προϊόν περιλαμβάνουν κατοικίες εκτός ή εντός δικτύου, σταθμούς τηλεπικοινωνιών, σκάφη και φορτηγά αυτοκίνητα. Φιλοδοξία της ΕΛΒΙΟ είναι σταδιακά ν' αντικαταστήσει τις γεννήτριες πετρελαίου ή βενζίνης, που επί του παρόντος εξυπηρετούν τις προαναφερθείσες αγορές, με το Prometheus-5, που παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τη συμβατική τεχνολογία, όπως: διπλάσια ηλεκτρική απόδοση, αμελητέες εκπομπές αερίων ρύπων, μικρότερα κόστη λειτουργίας και συντήρησης, αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.
Η τεχνολογία της ΕΛΒΙΟ, κυρίως μέσω του προϊόντος Prometheus-5, φιλοδοξεί να συμβάλλει σε δύο τομείς παγκοσμίου ενδιαφέροντος: στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ευθύνονται για την ήδη παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή, καθώς και στην κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, κυρίως σε περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με υπάρχοντα δίκτυα. Βεβαίως και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, με τη χρήση οργανικών αποβλήτων, βιομάζας και βιοαερίου. Η προτεινόμενη τεχνολογία συνάδει με τη γενικότερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική της προώθησης καθαρότερων και αποδοτικότερων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και είναι σε συμφωνία με τον ευρωπαϊκό οδικό χάρτη, για μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050.
Τα στατιστικά
Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στις 8-7-2016, βρήκαν την ομάδα της ΕΛΒΙΟ Α.Ε. να είναι μία από τις μόλις οχτώ νικήτριες της θεματικής ενότητας «Ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα», στη φάση 2 του προγράμματος SME-Instrument, σε σύνολο 116 υποψηφιοτήτων, που κατατέθηκαν απ' όλη την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΒΙΟ Α.Ε. είναι η μοναδική ελληνική επιτυχία στον τελευταίο γύρο της παρούσας δράσης (Απρίλιος 2016).
Η χρηματοδότηση της ΕΛΒΙΟ αφορά τη βιομηχανοποίηση κι εμπορικοποίηση του προϊόντος Prometheus-5, που, επί του παρόντος, αποτελεί πρωτότυπο σύστημα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, η ΕΛΒΙΟ Α.Ε. θα τυποποιήσει τις τεχνικές κατασκευής όλων των υποσυστημάτων του Prometheus-5, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική παραγωγή του προϊόντος με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Στη συνέχεια, θα κατασκευαστούν 10 μονάδες Prometheus-5, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές, έτσι ώστε να γίνει η δοκιμή πεδίου (field testing). Παράλληλα, θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης του προϊόντος, καθώς και προφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights).
Τέλος, θα πραγματοποιηθούν η μελέτη και ο σχεδιασμός για την κατασκευή μονάδας παραγωγής του Prometheus-5, δυναμικότητας 5.000 μονάδων ετησίως.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος της ΕΛΒΙΟ ανέρχεται στο ποσό των 1,71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι 1,2 εκατ. Ευρώ, ή 70%. Η διάρκεια του έργου είναι δύο έτη, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2016.
Το πρόγραμμα HORIZON2020 SME Instrument της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κύριος στόχος του H2020 SME Instrument είναι η δημιουργία του «Ευρωπαϊκού Champions League καινοτομίας». Μιας ελίτ ομάδας μικρομεσαίων εταιρειών, που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να πάει μπροστά στην παγκόσμια αγορά της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις φάσεις και απευθύνεται σε εξαιρετικά καινοτόμες μικρομεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν ήδη ένα πρωτότυπο του προϊόντος που θέλουν να εισάγουν στην αγορά.
Οι επιτυχόντες της πρώτης φάσεις λαμβάνουν 50.000 ευρώ και έως τρεις μέρες επιχειρηματικής καθοδήγησης (business coaching), ενώ, εάν καταφέρουν να επιτύχουν και στη δεύτερη φάση, τότε δύνανται να λάβουν μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.
Η τρίτη φάση αφορά την περαιτέρω δικτύωση των εταιρειών, χωρίς να περιλαμβάνει, όμως, οικονομική περαιτέρω ενίσχυση.
Για την ΕΛΒΙΟ Α.Ε. (www.helbio.com)
Η ΕΛΒΙΟ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες ή συμβατικές πρώτες ύλες, καθώς και στον τομέα των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρογόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα καύσιμα, τόσο ανανεώσιμα, όπως βιοαέριο και βιοαιθανόλη, όσο και συμβατικά, όπως υγραέριο, φυσικό αέριο κ.ά.
Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και, πλέον, στην ΕΛΒΙΟ. Τα συγκεκριμένα συστήματα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, έναντι των συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, τόσο σε όρους απόδοσης και κατανάλωσης όσο και σε περιβαλλοντικούς όρους.
Στόχος της ΕΛΒΙΟ Α.Ε. για τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι η μαζική παραγωγή και η εμπορευματοποίηση των προϊόντων της, με διάθεση συστημάτων μικρής (0.5-5kW), μεσαίας (5-100kW) και μεγάλης (>100kW) ισχύος στην παγκόσμια αγορά. Τα συστήματα αυτά στοχεύουν σε εφαρμογές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες εκτός δικτύου περιοχές, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και σε χώρες με ασταθές δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα συστήματα αυτά μπορεί να τροφοδοτούνται με διάφορα καύσιμα (υγραέριο, φυσικό αέριο, βιοαέριο), τα οποία, μαζί με νερό, τα μετατρέπουν σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, μέσω κελιών καυσίμου, με ενδιάμεση παραγωγή υδρογόνου.
Οι στόχοι εφαρμογής περιλαμβάνουν κατοικίες, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ναυτιλία, μονάδες παραγωγής βιοαερίου, νοσοκομεία/κτίρια κλπ.
Ήδη, η ΕΛΒΙΟ, σε συνεργασία με την Alstom και την Daimler, κατασκευάζει σύστημα συμπαραγωγής (CHP), μεγέθους 50 kWe, το οποίο θα λειτουργεί με φυσικό αέριο και θα εγκατασταθεί στις υποδομές της Alstom, στο Rugby (Αγγλία).
Επίσης, η ΕΛΒΙΟ δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής καθαρού υδρογόνου για βιομηχανική χρήση, καθώς και για ανεφοδιασμό οχημάτων κυψελίδων καυσίμου. Ήδη, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την κατασκευή σταθμών εφοδιασμού αυτοκινήτων με υδρογόνο, παραγόμενο από βιοαέριο, στην Ιαπωνία και σε σκανδιναβικές χώρες, ενώ κατασκευάζει και δοκιμαστικό σταθμό ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, μεγέθους 10 m3/h υδρογόνου, για την εταιρεία Kobelco (Ιαπωνία).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:06:00]