Πέμπτη 21 Ιουνίου 09:49      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δυτική Ελλάδα: Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2016-2017

Δυτική Ελλάδα: Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2016-2017Σύμφωνα με την υπ΄ αρ.118640/Δ3/19-7-2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Ειδικής Αγωγής ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι των ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ως αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που προβλέπονται από το νόμο για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 22/7/2016 μέχρι 29/7/2016 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν για το σχολικό έτος 2016-2017.
Αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο ή με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 29/7/2016 ή μέσω τρίτου προσώπου μόνο με εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο εξουσιοδοτούμενος προσκομίζει και την αστυνομική του ταυτότητα.
Η σχετική πρόσκληση, υποδείγματα αιτήσεων και σχετικές οδηγίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: pdede@sch.gr.
Για την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας
Ακτή Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου
26222 Πάτρα
Πληροφορίες στο τηλ.2610- 362400 & 2610-362417
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:49:19]